Slider

DISC trainer of coach worden?

Wil je DISC trainer of coach worden? Of ben je meer benieuwd naar de drijfveren? Wellicht ben je op zoek naar een bruikbaar instrument waarmee je in jouw trainings- en coaching trajecten gericht kunt werken aan communicatie, samenwerking of bijvoorbeeld teamontwikkeling? Dan kan het werken met de DISC analyse iets voor jou zijn. De DISC gedragsanalyse, ook wel DISC kleurentest genoemd, is een toegankelijke tool die voor een brede doelgroep inzetbaar is. Door onze training en opleiding leer je alles over DISC en drijfveren en op welke wijze jij onze analyses in kan zetten.

Maak als coach of trainer gebruik van DISC voor jouw ontwikkeltrajecten voor individuen, teams en organisaties.

Een korte toelichting op DISC

De DISC gedragsanalyse brengt de voorkeursstijlen van een deelnemer in kaart. DISC staat voor de vier verschillende gedragsstijlen en wordt ook wel het DISC model genoemd. DISC is opgebouwd uit twee assen waarbinnen de vier verschillende DISC kleuren worden onderscheiden.

De letters van DISC staan voor het volgende:

  • D staat voor Dominantie, ook wel het pittige rood genoemd;
  • I staat voor Invloed, ook wel het zonnige geel genoemd;
  • S staat voor Stabiliteit, ook wel het aardse groen genoemd;
  • C staat voor Conformisme, ook wel het ijs blauw genoemd.
een vertrouwenspersoon en DISC

DISC is géén test

Soms wordt er gesproken over de DISC test. Dit suggereert echter dat iemand hiervoor kan slagen of falen. Daarom spreken wij liever over een analyse. Iedereen heeft namelijk elke gedragsstijl in meer of mindere mate in zich. Niets is goed of fout. Wel kan bepaald gedrag in de ene situatie effectiever zijn dan in een andere situatie. Door inzicht te krijgen in gedrag kan je sterke kanten uitbouwen en aandachtspunten ontwikkelen.

Het is daarom zaak dat je als professional de theorie goed leert te beheersen. Een DISC certificering leent zich hier perfect voor.

DISC kleurentest persoonlijkheidstest DISC kleuren rood geel groen blauw

Waarom als DISC trainer aan de slag met onze analyses?

De DISC gedragsanalyse geeft inzicht en zorgt voor bewustwording bij deelnemers. Vanuit daar kunnen mensen zich verder ontwikkelen. De rapporten zijn prettig leesbaar en 97% van de deelnemers herkent zich erin. Op deze manier kan je als DISC trainer, coach, professional of manager de deelnemers iets extra’s meegeven.

Daarnaast kan je als professional, wanneer je DISC analyses bij HRM Profielen uitzet, deze laten samenvoegen tot één teamanalyse DISC. Bekijk hier een voorbeeld van een teamrapport.

Ben je benieuwd hoe de DISC analyse van HRM Profielen eruit ziet?

Drijfveren certificering

Als DISC trainer ook aan de slag met de drijfverenanalyse?

Naast de DISC gedragsanalyse biedt HRM Profielen ook de drijfverenanalyse aan. Waar het bij DISC om gedrag gaat, gaat het bij drijfveren over wat iemand motiveert en waarom iemand bepaalde dingen juist wel of niet doet. Het geeft weer wat degene belangrijk vindt in het leven. Juist de combinatie van DISC en drijfveren zorgt ervoor dat er kwartjes vallen bij deelnemers. Met deze waardevolle informatie kan er vooruit gekeken worden op het gebied van ontwikkeling en het maken van een volgende carrière stap. Binnen onze drijfveren certificering leer je de analyse juist te interpreteren en toe te passen binnen jouw werkgebied.