De drijfverenanalyse inzetten bij coaching

Een drijfverenanalyse, ook wel een drijfverentest genoemd, is een instrument waarmee de innerlijke motivatoren van een respondent in kaart worden gebracht. De drijfveren geven aan wat we belangrijk vinden in het leven, wat ervoor zorgt dat we in actie komen. Waar het bij een gedragsanalyse gaat om hoe we dingen doen, gaat het er bij een drijfverenanalyse om waarom we dingen doen zoals we ze doen. Het worden ook wel verborgen motivatoren genoemd omdat het voor anderen vaak niet direct zichtbaar is.

Wat houdt een drijfverenanalyse precies in

Omdat drijfveren in het onderbewuste plaatsvinden, is het lastiger om deze bij iemand te ontdekken. Door het inzetten van een drijfverenanalyse krijg je inzichtelijk hoe iemand tegen het leven aankijkt, van waaruit degene handelt, beslissingen neemt en reageert. De drijfverenanalyse onderscheidt zes drijfveren. Deze zijn:

  • Autonome drijfveer: de behoefte om je eigen lot en soms ook dat van anderen te bepalen
  • Theoretische drijfveer: de behoefte om kennis te vergaren, te analyseren en te onderzoeken
  • Esthetische drijfveer: de behoefte aan balans, harmonie, persoonlijke groei en ervaren in het hier en nu
  • Sociale drijfveer: de behoefte om anderen onvoorwaardelijk te helpen
  • Ideële drijfveer: de behoefte aan orde, eenheid, tradities, principes en systemen
  • Zakelijke drijfveer: de behoefte aan opbrengst voor geleverde inspanning

Mensen hebben meestal twee maar soms drie drijfveren die als hoogste naar voren komen in de analyse. Dit worden ook wel de overheersende drijfveren genoemd. Deze bepalen voor het grootste deel de richting in iemands leven. Het geeft aan waar de interesse van de ander het meeste naar uit gaat, van waaruit er besloten wordt en waardoor iemand tot actie overgaat. Het vormt de motor achter het gedrag dat iemand laat zien.

Coachen met behulp van de drijfverenanalyse

Als coach kan het van grote meerwaarde zijn om drijfveren bij een coachee te achterhalen. Het geeft inzicht en kan richting geven bij het zetten van een volgende stap op het gebied van iemands carrière. Welke drijfveren zijn belangrijk voor de ander en welke zouden moeten terugkomen in een (volgende) functie.

Daarnaast geeft een drijfverenprofiel veel informatie over of iemand aansluit binnen een bepaalde organisatiecultuur. Wanneer iemands drijfveren ver afstaan van wat de organisatie vraagt, kan dat voor stress zorgen. Wanneer deze juist goed op elkaar aansluiten, zorgt dat voor werkplezier en motivatie. Naast de drijfverenanalyse biedt HRM Profielen ook de DISC-gedragsanalyse. De combinatie van beide analyses geeft een waardevol en compleet beeld van de coachee. Hiermee kunnen onderbouwde keuzes gemaakt worden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en carrière.

De drijfverenanalyse inzetten

Ben je coach en lijkt het je interessant om te gaan werken met de drijfverenanalyse? Dan kan je bij HRM Profielen een drijfverencertificeringstraining volgen. Tijdens de training leer je hoe je de analyse op een professionele en vooral praktische manier in kunt zetten in jouw werk. Ben je al elders drijfveren gecertificeerd, dan kan je in overleg in veel gevallen direct onze analyses inkopen. Naast de drijfverenanalyse bieden wij ook de DISC- gedragsanalyse aan. Heb je interesse in een van onze producten? Neem dan contact met op met HRM Profielen. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Anderen bekeken ook

De meerwaarde van de DISC-analyse voor jou als coach

Drijfveren, waar kom jij je bed voor uit?

De 5 factoren van werkgeluk