DISC

DISC geeft op een eenvoudige wijze inzicht in de verschillende gedragsstijlen van iemand. Ieder mens is anders en vertoont ander gedrag.  Door middel van vier herkenbare kleuren biedt DISC een universele taal voor ontwikkelgesprekken over communicatie en gedrag.

DISC geeft inzicht in gedrag en communicatievoorkeuren.

Wat is DISC?

Door de twee assen te combineren, ontstaan de vier kwadranten van gedrag. De verschillende kwadranten worden met de letters DISC aangeduid; het DISC model. Waar staan de letters voor en wat wordt er gemeten?

  • D staat voor Dominantie
  • I staat voor Invloed
  • S staat voor Stabiliteit
  • C staat voor Conformisme

Elke letter heeft dus zijn eigen kleur. Vandaar dat het DISC model ook wel de DISC kleurentest wordt genoemd. Al is het woord test naar onze mening geen goede beschrijving. Met behulp van DISC breng je gedrag in kaart. Hierbij is e geen sprake van goed of fout.

Elk gedrag is op bepaalde momenten nuttig en kan op andere momenten minder effectief zijn.

Introvert tegenover extravert

Ben jij een introvert of extravert persoon? In het DISC model wordt dit weergegeven door middel van de X-as.

Taakgericht tegenover mensgericht

Ben jij meer op taak gericht of ligt jouw focus toch meer op de mens? Dit vertaalt zich in het DISC model naar de Y-as.

Zie hier een uitleg over de verschillende gedragsstijl welke verder toegelicht worden in een DISC profiel.

DISC profiel van HRM Profielen

Onze visie is dat persoonlijke ontwikkeling begint bij bewustwording en zelfinzicht.

Aan de hand van het DISC model breng je de unieke DISC gedragsstijlen van iemand in kaart. De uitkomst laat zien waar iemands voorkeuren liggen en welk gedrag verder van iemand afstaat. Door middel van een analyse van de gegeven antwoorden in de test vertaalt dit  zich naar een DISC profiel. Vanuit inzicht en bewustwording kunnen kwaliteiten beter benut en aandachtspunten verbeterd worden. Zo lees je in het profiel onder andere over de persoonlijke score op elke DISC stijl, bewust en onbewust gedrag, persoonlijke ontwikkelpunten, manier van aansturen en bijvoorbeeld de ideale werkomgeving.

Naast de DISC analyse werken wij ook met de drijfverenanalyse.