Slider

DISC Analyses

DISC, ook wel verkeerd geschreven als DISK, is een gedragsanalyse model dat wordt gebruikt om eigen communicatie- en samenwerkingsstijlen en die van anderen te begrijpen. Het model maakt onderscheid tussen vier verschillende stijlen: dominant, invloed, stabiliteit en conformisme. Door je eigen voorkeursstijl en die van anderen te begrijpen, kun je beter communiceren en samenwerken met anderen.

DISC wordt vaak gebruikt binnen organisaties, teams en bedrijfscoaching. Het is een gewaardeerde tool voor persoonlijke, team- en leiderschapsontwikkeling voor het verbeteren van interpersoonlijke vaardigheden.

Afbeelding over DISC met vier stijlen dominant, invloed, stabiliteit en conformisme.

Waar staan de letters voor in DISC?

Door de twee assen te combineren, ontstaan de vier kwadranten van gedrag. De verschillende kwadranten worden met de letters DISC aangeduid. Elke letter heeft zijn eigen kleur en betekent het volgende:

  • De letter D staat voor Dominantie
  • De letter I staat voor Invloed
  • De letter S staat voor Stabiliteit
  • De letter C staat voor Conformisme

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende begrippen welke nog wel eens door elkaar heen gebruikt worden.

  • Het DISC model gaat over de theorie achter DISC. Hoe is het ontstaan en wat kan je er uit leren?
  • De DISC kleurentest is het instrument waarbinnen de vraagstelling plaatsvindt.
  • Het DISC profiel is de rapportage welke op basis van de gegeven antwoorden tot stand komt.
Afbeeldingen over de drijfveren (betekenis en uitleg)

Drijfveren als verdieping op DISC

Soms. Onze visie is dat persoonlijke ontwikkeling begint met (zelf)inzicht en bewustwording. Binnen sommige werkgebieden is het nodig om verder te kijken dan alleen gedrags- en communicatievoorkeuren. DISC zegt iets over hoe iemand doet, maar zegt minder over waarom iemand doet. Naast DISC werken wij daarom bij HRM Profielen ook met de drijfveren.

Er zijn veel toepassingsmogelijkheden om DISC en drijfveren gecombineerd in te zetten.

HRM Profielen slider
Leiderschap-en-communicatie-de-verbinding-versterken

HRM Profielen is opleider van de DISC professional

Wil je DISC trainer of coach worden? Of intern binnen de organisatie aan de slag met DISC? Onze certificeringstraining wordt uitstekend beoordeeld door onze samenwerkingspartners. Bekijk onze reviews