Slider

DISC kleurentest persoonlijkheid

De DISC kleurentest kent veel verschillende benamingen, zoals persoonlijkheidstest of de DISC test. Soms wordt het ook wel eens verkeerd geschreven als DISK. Aan de hand van deze test worden gedrag en communicatievoorkeuren in kaart gebracht. Het wordt gebruikt binnen ontwikkeltrajecten voor persoonlijke, team-, leiderschaps- en organisatieontwikkeling. Verder wordt het ook steeds vaker in combinatie met drijfveren gebruikt als assessmenttool voor recruitment.

Waar staan de DISC kleuren voor? Lees het op de pagina DISC kleurentest.

DISC kleuren - Wat betekenen ze eigenlijk?

De DISC kleuren persoonlijkheidstest kent vier verschillende gedragsstijlen. Deze worden aangeduid met met de vier herkenbare DISC kleuren rood, geel, groen en blauw. De eerste letters van de gedragsstijlen vormen samen het woord DISC.

 • DISC rood staat voor de gedragsstijl Dominantie. Het vertelt jou in hoeverre iemand de neiging heeft om de omgeving te willen controleren of beheersen. Dit gedrag wordt ook wel vertaald naar het pittige rood.
 • DISC geel staat voor de gedragsstijl Invloed en geeft aan in hoeverre iemand de neiging heeft om invloed op de omgeving uit te oefenen met verbale overtuigingskracht en enthousiasme. Het staat ook wel voor het zonnige geel.
 • DISC groen staat voor de gedragsstijl Stabiliteit. Het geeft inzicht in hoeverre iemand ervan houdt om volgens vaste gedragspatronen te werken. Het aardse groen past hierbij.
 • DISC blauw staat voor de gedragsstijl Conformisme. Het meet de mate waarin iemand behoefte heeft aan vaste regels, processen en procedures. Het staat voor het kristalheldere blauw.

DISClaimer

Iemand is meer dan alleen zijn of haar hoge gedragsstijl. Het risico op een onterechte opmerking of onjuiste aanname ligt altijd op de loer. Er is geen sprake van goed/fout of beter/slechter. Het is een weerspiegeling van iemand zijn of haar eigen zelfbeeld en daarmee geen harde waarheid. We schreven een blog over de meest gestelde (onjuiste vraag) met betrekking tot DISC: “Welke kleur ben ik?”

HRM Profielen slider
rapport

Geïnteresseerd in onze DISC analyse?

De DISC kleurentest vertaalt zich naar een hoogwaardige DISC analyse.

✔️ Uitgebreide DISC rapportage
✔️ Toegankelijk en prettig leesbaar
✔️ Voorzien van eigen logo en huisstijl
✔️ Modern vormgegeven
✔️ Betaalbaar

Overzichtelijke weergave door middel van een DISC kleurentest persoonlijkheid.

De DISC kleurentest brengt jouw gekleurde persoonlijkheid in kaart

Ontwikkeling begint met (zelf)inzicht en bewustwording. Iedereen heeft de vier DISC gedragsstijlen in meer of mindere mate in zich. Inzicht en bewustwording hierin stellen je als professional in staat om ontwikkeltrajecten efficiënter en effectiever vormt te geven.

De test meet jouw basis- en responsstijl

Binnen de test worden er twee vormen van gedrag gemeten:

 • De basisstijl komt tot uiting in een voor jou veilige omgeving, maar ook wanneer je onder stress staat. De basisstijl wordt onbewust geuit.
 • In de responsstijl laat je gedrag zien waarvan jij denkt dat jouw omgeving dat van je vraagt, bijvoorbeeld in jouw werkomgeving. De responsstijl uit je bewust.

De uitkomsten van de DISC kleurentest vertalen zich naar een DISC profiel. Dit is een uitgebreide beschrijving van jouw hoge en lage gedragsstijlen. Het geeft inzicht in jouw gedrag en communicatiestijl. We besteden in dit profiel dus ook voldoende aandacht aan de lage stijlen. Deze zeggen namelijk minstens zoveel.

Hoe is DISC ontstaan en wat betekenen de kleuren?

Jung en Marston - de grondleggers van DISC

Het willen doorgronden en verklaren van gedrag, dateert al uit de verre oudheid. Zo wordt Hippocrates gezien als de grondlegger van de westerse geneeskunde. Hij hield zich bezig met het waarnemen van menselijk gedrag en onderscheidde hierin de vier temperamenten van gedrag. Deze vormden later een belangrijke basis voor nader onderzoek naar menselijk gedrag.

Jung en Marston hebben deze theorie verder uitgebreid naar het DISC kleurenmodel.

HRM Profielen slider
training en certificering

DISC certificering - Wil je zelf aan de slag met DISC?

Opleiding volgen tot DISC coach, trainer of HR-professional? Bekijk hier de reviews.

☑️ Je sluit al aan vanaf 649 euro!
☑️ We bieden onze training hybride aan
☑️ In break-outrooms ga je écht zelf aan de slag
☑️ Maak gebruik van onze inspirerende trainings- en coaching tools
☑️ Service & ondersteuning ná de training inbegrepen

 • Met de DISC vergroot je jouw impact als trainer, coach, consultant of HR professional. De DISC kleurentest wordt vooral ingezet voor ontwikkeltrajecten omtrent persoonlijke, team- en leiderschapsontwikkeling. Daarnaast wordt het ook steeds vaker ingezet voor recruitment, denk aan een assessment of het vormgeven van de vacature.

  Daarnaast zijn er nog meer toepassingsmogelijkheden voor DISC.

  Onze DISC kleurentest vertaalt zich naar een kwalitatieve en prettig leesbare DISC analyse.

 • Waar DISC inzicht geeft in gedrags- en communicatievoorkeuren gaan de drijfveren over de innerlijke motivatoren. Deze zijn vaak minder goed zichtbaar, maar maakt een gedragsprofiel nóg completer. Het wordt steeds vaker gebruikt in combinatie met DISC als instrument voor persoonlijke, team-, leiderschapsontwikkeling en recruitment.

  De methodiek sluit ook mooi aan op DISC en kan daarom eenvoudig samen verwerkt worden tot één assessment. Het DISC profiel wordt vervolgens uitgebreid met de resultaten en inzichten die uit de drijfverenanalyse tot stand komen.

  Wat is de betekenis van de drijfveren?

 • Wil je als professional aan de slag met de DISC kleurentest dan bieden we daar een certificeringstraining voor aan. Onze training wordt door de deelnemers als erg inspirerend en waardevol beoordeeld.

  Bekijk onze één-daagse DISC certificering.