Slider

DISC model

Het DISC model, ook wel de DISC methode genoemd of verkeerd geschreven als DISK, veel professionals hebben er al eens over gehoord. Wanneer we het hebben over de DISC kleuren rood, geel, groen en blauw dan volgt de herkenning snel. De methodiek geeft inzicht in en maakt je bewust van de voorkeursstijlen in gedrag en communicatie door middel van de DISC analyse.

DISC model: wat kan ik ermee?

Wat is het DISC model?

Ieder mens is verschillend en vertoont ander gedrag. Het DISC model geeft op eenvoudige wijze inzicht in de verschillende gedragsstijlen.

Hoe is DISC ontstaan?

De Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston heeft in zijn boek Emotions of Normal People de basis gelegd voor hoe we het model nu kennen. Op basis van gedragsobservaties kwam hij tot het inzicht dat mensen zich langs twee waarneembare assen gedragen.

DISC is de samenvoeging van de eerste letters van de vier gedragsstijlen met ieder een eigen kleur. Vandaar dat het ook wel het DISC kleurenmodel wordt genoemd. Mensen spreken vaak over een test, al is dit woord naar onze mening geen goede beschrijving. Het suggereert namelijk dat je ergens voor kan zakken of slagen; dat iets goed of fout is. Wij spreken dan ook liever over een analyse. Het model brengt gedrag in kaart en elk gedrag is op bepaalde momenten nuttig of minder effectief. We raden het zeer af om te expliciet in hokjes te denken of spreken.

HRM Profielen slider
training en certificering

DISC certificering - Wil je aan de slag met DISC?

Opleiding volgen tot DISC coach, trainer of HR-professional? Bekijk hier wat anderen zeggen.

☑️ Je sluit al aan vanaf 995 euro!
☑️ We bieden onze training fysiek of online aan
☑️ Online: in break-outrooms ga je écht zelf aan de slag
☑️ Maak gebruik van onze inspirerende trainings- en coaching tools
☑️ Service & ondersteuning ná de training inbegrepen

Een afbeelding over het DISC model en de vier kwadranten die voortkomen op basis van de X-as en de Y-as.

Het DISC model en haar vier kwadranten

Het model richt zich zoals eerder gezegd op twee waarneembare assen. Door deze twee te combineren komen we tot de vier kwadranten van gedrag.

Taakgericht versus mensgericht (van boven naar beneden)

De taakgerichte mens beslist met zijn of haar hoofd en op basis van argumenten. Uiteraard zijn er emoties, maar besluitvorming vindt plaats na een logische analyse. Er is meer focus op de opgave of taak, dan op de relatie.

De mensgericht mens beslist met zijn of haar hart. De focus ligt meer op de relatie dan op de taak. Emoties zijn leidend en het gevoel bepaalt de actie.

Introvert versus extravert (van links naar rechts)

De introverte mens haalt energie uit afzondering. De voorkeur wordt gegeven aan één-op-één-contact. Er is vaak een lager tempo in denken en handelen. Vaak is hij/zij voorzichtig en beschouwend. Voor ontspanning trekt de introverte mens zich graag terug.

De extraverte mens haalt energie uit interactie met anderen. Hij/zij handelt doorgaans eerst en denkt daarna. Er is een hoog tempo in handelen en denken. Voor ontspanning zoekt de extraverte mensen graag contact met anderen.

Header Tom de Waard
rapport

Wil je meer weten over onze DISC analyse?

Een DISC analyse van deze tijd; prettig leesbaar, nauwkeurig en betrouwbaar. Maar liefst 97% herkent zich in de DISC analyse van HRM Profielen.

☑️ Eigen logo, huiskleuren en bedrijfsnaam
☑️ Toegankelijk en van hoge kwaliteit
☑️ Service en ondersteuning inbegrepen

INTENSITEIT DISC MODEL

Wat meet je met DISC?

Ieder individu heeft elk van de vier DISC gedragsstijlen in meer of mindere mate in zich. De lagere kleuren zeggen dus ook iets. Vaak wordt er alleen gekeken naar de overheersende DISC stijlen. Het gaat hier dus niet om goed of fout. Iedere stijl heeft een functie en meet iets anders. Wel kan de ene in een bepaalde situatie nuttiger zijn dan in een andere situatie.

Dominantie meet de wijze waarop iemand omgaat met problemen en het bereiken van doelen.

Invloed meet de manier waarop iemand invloed uitoefent op zijn of haar omgeving en hoe iemand anderen overtuigt.

Stabiliteit zegt iets over hoe iemand reageert op veranderingen en tempowisselingen.

Conformisme geeft aan hoe degene omgaat met procedures en regels die door anderen opgesteld zijn.

Elke stijl kenmerkt zich door kwaliteiten en valkuilen. Hoe hoger iemand op een bepaalde kleur scoort, hoe meer deze stijl herkenbaar zal zijn voor die persoon. Uiteindelijk vertaalt het zich tot een overzichtelijk DISC profiel.

Veel gestelde vragen

 • DISC is de samenvoeging van de eerste letters van de vier DISC gedragsstijlen: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformisme.

 • Het DISC model is een theorie, bedacht door Jung en Marston, welke gebruikt wordt om individuen inzicht te geven over aanwezige voorkeursstijlen in communicatie en gedrag. Er wordt gebruikt gemaakt van vier herkenbare kleuren (rood, geel, groen en blauw) om de vier stijlen in kaart te brengen.

 • Je kiest voor DISC omdat het een universele en laagdrempelige taal welke herkenbaar is voor velen. Ontwikkeling (zowel individueel als in teamverband) begint altijd met (zelf)inzicht en bewustwording. Op het moment dat je door middel van een heldere en begrijpbare taal kunt communiceren, waarbinnen een respondent zich ook herkent, kan je constructief met elkaar aan de slag.

  Het is van groot belang dat je de theorie goed beheerst zodat de kans op onjuiste aannames beperkt wordt.

 • Je bent niet per definitie een kleur. In de basis kan je bepaalde kenmerken van de DISC kleuren wel al snel herkennen, maar dit is ook meteen het risico. Een te snelle conclusie ligt altijd op de loer.

  Lees er meer over op: Welke kleur ben ik?

  Wil  je meer weten over de verschillende DISC kleuren? Klik op de pagina van jouw keuze: DISC rood, DISC geel, DISC groen, DISC blauw.

 • DISC meet de vier verschillende gedragsstijlen (D, I, S en C). Hoe gaat iemand om met problemen en het bereiken van doelen? Hoe oefent iemand invloed uit op zijn of haar omgevingen? Hoe reageert iemand op veranderingen en tempowisselingen? Hoe gaat iemand om met procedures en regels die door anderen opgesteld zijn? De uitkomst vertaalt zich naar een analyse waarin onderscheidt gemaakt wordt tussen een hoge en lage scores.

HRM Profielen slider
ijsberg

Ben je al bekend met de drijfveren van Spranger?

DISC staat symbool voor het deel van ijsberg dat zichtbaar is boven de waterlijn, hoe iemand doet. De drijfveren vertellen meer over hetgeen zich onder de waterlijn afspeelt. Het gaat hier over de waarom achter het handelen.