Slider

Onze DISC gedragsanalyse

De DISC analyse staat ook wel bekend onder de naam DISC test, persoonlijkheidstest of kleurentest en wordt ook nog wel eens verkeerd geschreven als DISK. Met 20 jaar ervaring is HRM Profielen leverancier van gedragsrapportages van hoge kwaliteit aan (team)trainers, coaches, recruiters en HR-professionals. De analyse helpt onder andere individuen, teams en organisaties zichzelf verder te ontwikkelen.

De DISC analyse van HRM Profielen is een heldere en betrouwbare rapportage welke inzicht geeft in gedrags- en communicatievoorkeuren.

DISC analyse – Wat kan ik er eigenlijk mee?

Aan de hand van de analyse kan je gedrags- en communicatievoorkeuren in kaart brengen. Dit wordt vervolgens samengevat in een persoonlijkheidsprofiel. De analyse komt tot stand aan de hand van een online test, gebaseerd op de vier kleuren (daarom ook wel de kleurentest genoemd) en omvat 24 stellingen. De theoretische grondslag van de analyse ligt in het DISC model, zoals ooit bedacht door Jung en Marston.

Het betreft een HR-instrument welke veel ingezet wordt door recruiters, trainers, coaches en overige (HR)professionals. Bekijk hier de verschillende toepassingen van de DISC analyse.

Aan de hand van de analyse krijgt iemand inzicht in de mate waarin hij of zij elk van de vier gedragsstijlen in zich heeft. Vanuit daar is het mogelijk kwaliteiten nog beter te benutten en aandachtspunten te verbeteren. Dit komt zowel de ontwikkeling van deze persoon ten goede als die van het team en de organisatie.

Bekijk de DISC analyse

Download een gratis DISC analyse (voorbeeld)

Ontwikkeling begint met (zelf)inzicht en bewustwording. Een gedragsanalyse kan hierin de start zijn. Dit is van waarde bij persoonlijke ontwikkeling, maar ook op het gebied van team- en organisatieontwikkeling. Het geeft handvatten om:

 • Een individu te helpen bij persoonlijke groei en werkgeluk;
 • Teams beter te laten functioneren en de communicatie te verbeteren;
 • Leidinggevenden te ondersteunen om hun leiderschapsstijl te ontwikkelen;
 • Vanuit de behoefte van de organisatie nieuwe medewerkers gericht te werven en selecteren.
training en certificering

Hoe is de analyse opgebouwd?

In onze rapporten wordt het gedrag en de communicatievoorkeuren van een gedragsstijl uitgebreid besproken aan de hand van een basis- en responsstijl.

De rapportage is opgebouwd uit twee delen:

 1. De persoonlijke gedragsstijl;
 2. De gedragsstijl in de werkomgeving.

Onder het persoonlijke gedrag verstaan wij de zichtbare communicatie van een persoon met zijn of haar omgeving. Dit betreft zowel verbale als non-verbale communicatie. Bij de persoonlijke gedragsstijl gaan we onder andere in op:

 • Persoonlijke DISC gedragsgrafieken.
 • Een gedragsprofiel in beeld aan de hand van het teamweb.
 • Wat zijn de hoge en lage DISC scores?
 • Een visuele weergave van de hoge en lage scores d.m.v. de intensiteitsweergave.
 • Wat is het natuurlijke gedrag en wat is het gedrag onder druk (basis en respons)?

In het tweede deel van de rapporten worden de waarde van het individu beschreven voor een organisatie en de werkomgeving. Dit is niet alleen voor degene die de analyse invult interessant, maar ook voor zijn/haar leidinggevende en collega’s.

HRM Profielen slider
opnieuw

DISC analyse combineren met drijfveren

De DISC analyse gecombineerd met de drijfverenanalyse biedt waardevolle inzichten voor persoonlijke, leiderschaps- en teamontwikkeling.