Slider

DISC blauw & Conformisme – Alles over het blauwe gedrag

Welke gedrag vertoont het DISC blauw?

Conformisme

Het conformistische DISC blauw staat voor nauwkeurig, analytisch en detailgericht. Maar de blauwe DISC kleur zegt nog veel meer dan dat. Wat houdt het nu precies in? En niet alleen zegt een hoge score iets, ook een lage score geeft weer waar iemands voorkeuren in gedrag naar uitgaan. Om een compleet beeld te geven, gaan we dieper in op de verschillende kenmerken van deze kleur.

Om een beter beeld te krijgen van de DISC kleur blauw, bespreken we de volgende onderwerpen.

 1. Wat zegt het DISC blauw?
 2. Hoe komt blauw gedrag op een ander over?
 3. Welke kwaliteiten en valkuilen heeft hoog blauw gedrag?
 4. Tips voor communiceren met een hoge conformistische gedragsstijl.
 5. DISC blauw op een goede en een slechte dag.
 6. Wat zegt de lage C-stijl?
Het kristal staat symbool voor het heldere DISC blauw..

Wat zegt het DISC blauw?

De blauwe gedragsstijl is één van de vier gedragsstijlen van het DISC model. De kleur blauw is een combinatie van introvert en taakgericht.

Balans blauwe gedragsstijl

De introverte mens is eerder beschouwend en heeft vaak een wat lager tempo in denken en doen. Zij hebben meer behoefte aan één op één contact en voor ontspanning trekt deze persoon zich liever terug.

De taakgerichte mens beslist met zijn hoofd. Besluitvorming vindt plaats aan de hand van ratio en na een logische analyse. Zij zijn meer gericht op de de taak dan op de relatie.

Wat meet de blauwe gedragsstijl?

De blauwe kleur meet de wijze waarop iemand omgaat met regels en procedures die opgesteld zijn door anderen. Hoe meer de kleur bij iemand aanwezig is, hoe sterker iemand de neiging heeft om volgens de gestelde regels te werken.

De verborgen vraag van de blauwe medemens luidt: Denk jij net zo logisch als ik denk? Vandaar dat deze stijl geassocieerd wordt met het kristalheldere blauw.

Aan welke kenmerken herken je overheersend blauw (conformisme) gedrag?

Hoe komt blauw gedrag op een ander over?

 • Mensen met een blauwe gedragsstijl kenmerken zich door hun nauwkeurige, systematische en logische manier van werken.
 • Zij willen graag alle feiten boven tafel hebben en zullen deze eerst doorgronden voordat er beslissingen worden gemaakt.
 • Liever werken ze aan één taak goed, dan veel taken half.
 • Zij hebben oog voor details en gaan zorgvuldig te werk; op slordigheidsfouten zijn ze dan ook niet snel te betrappen.
 • Kwaliteit leveren is belangrijk voor hen.

In het contact komen ze gecontroleerd en formeel over. Zij maken direct oogcontact, hebben een ferme houding en maken weinig gebaren. Hun intonatie kan monotoon zijn en in gesprek richten zij zich vooral op de feiten en cijfers. Daarbij zijn zij vaak serieus en rationeel.

Andere woorden die bij de blauwe gedragsstijl passen, zijn: voorzichtig, precies, ordelijk, tactvol, plichtsgetrouw en gedisciplineerd.

Welke kenmerken heeft het DISC blauw??

Welke kwaliteiten en valkuilen heeft hoog blauw gedrag?

Elke DISC kleur heeft zijn eigen voorkeuren in gedrag. Daarbij is niets goed of fout. Wel kan bepaald gedrag in de ene situatie effectief zijn en in de andere minder. Hier vind je een overzicht van de kwaliteiten en valkuilen die voor kunnen komen bij een hoge blauwe stijl.

Kwaliteiten

Nauwkeurig, accuraat en gedisciplineerd zijn kwaliteiten die je vaak ziet bij mensen met een blauwe gedragsvoorkeur. Zij kunnen heel goed analytisch en kritisch waarnemen, zullen fouten ontdekken en objectieve beslissingen nemen. In hun aanpak zijn zij ordelijk en georganiseerd. Zij besteden veel tijd aan het behalen van resultaten en deadlines. Inhoudelijk zijn zij goed op de hoogte van hun vakgebied en complexe taken proberen zij foutloos uit te voeren. Zij hebben dan ook een hoog kwaliteitsbesef.

disc-blauw

Valkuilen

Mensen met een hoge blauwe gedragsstijl kunnen afstandelijk reageren op de de emoties en gevoelens van anderen. Daarnaast zijn ze soms te afhankelijk van data en feiten. Als deze niet (voldoende) beschikbaar zijn, kan het voor hen lastiger worden om knopen door te hakken. Doordat ze vaak perfectionistisch zijn, verliezen zij soms de grote lijn uit het oog en besteden dan teveel tijd aan details. Ook kan hun kritische blik ervoor zorgen dat zij minder enthousiast en wat pessimistisch overkomen.

Grootste angst

De hoge blauwe gedragsstijl wil het graag goed doen en liever geen fouten maken. Kritiek krijgen op het geleverde werk, is de grootste angst. Zij zijn dan ook minder snel geneigd om risico’s te nemen.

Tips om de communicatie met blauw DISC gedrag te verbeteren.

Tips voor communiceren met DISC blauw

Communiceren met de verschillende stijlen, hoe doe je dat het meest effectief? Elke kleur heeft hierin andere behoeftes. Waar liggen deze behoeftes van iemand met een blauwe gedragsstijl en op welke wijze zorg je ervoor dat het gesprek zo soepel mogelijk verloopt? Hier volgen een aantal tips:

 • Houd in het begin afstand en stel geen persoonlijke vragen.
 • Zorg voor een goede voorbereiding met feitelijke onderbouwingen.
 • Wees op tijd en voorkom een nonchalante indruk.
 • Behoud zelf de regie.
 • Geef zoveel mogelijk informatie schriftelijk om te laten voorbereiden.
 • Maak duidelijke afspraken en kom deze na.
Hoe gedraagt de hoge C-gedragsstijl zich op een goede en een slechte dag?

Is het een goede of slechte dag?

Wanneer iemand een goede dag heeft en lekker in z’n vel zit, zie je ander gedrag dan wanneer iemand onder druk staat. Hoe herken je een goede en slechte dag bij iemand met een hoge blauwe gedragsstijl?

DISC blauw op een goede dag

De hoge blauwe gedragsstijl zal op een goede dag nauwkeurig en gestructureerd werken. Daarbij worden gegevens zorgvuldig geanalyseerd en weloverwogen beslissingen genomen. Er wordt een correcte indruk gemaakt.

DISC blauw op een slechte dag

Wanneer een hoge blauwe gedragsstijl onder druk staat, vermoeid is of stress ervaart, zal zich dat kunnen uiten in pessimisme, wantrouwen en een verdedigende houding. De regels worden strikt nageleefd en degene kan koud en afstandelijk overkomen.

Wat zegt de lage C-stijl van het blauwe conformistische gedrag?

Wat zegt de lage C-stijl?

Vaak wordt er alleen gesproken over een hoge score maar een lage score geeft net zo goed de nodige informatie. Wat zegt het als mensen een lage blauwe gedragsstijl hebben?

Bij een lage score op conformisme, worden regels en protocollen eerder ter discussie gesteld. Zij zijn bereid om hun nek uit te steken en risico’s te nemen. Er wordt gewerkt vanuit hoofdlijnen en minder vanuit details. Ook kunnen zij minder georganiseerd overkomen of een rommelige werkorganisatie hebben. Zij gaan meer uit van meningen en wat hun gevoel hen zegt, dan van harde feiten en cijfers. Vaak zijn zij autonoom, stevig en durven zij buiten gebaande paden te treden. Ook kunnen zij een nonchalante, eigenwijze indruk maken.

Meer te weten komen over de andere DISC stijlen?