Communicatie verbeteren met DISC

Als coach of leidinggevende weet je hoe belangrijk het is om een klik te hebben met degene die je coacht. Door aan te sluiten bij je gesprekspartner ontstaat er verbinding en vertrouwen. Mensen voelen zich dan begrepen en werken actiever mee. Om de juiste klik te vinden, is het belangrijk om af te stemmen op de communicatiestijl van degene die tegenover je zit. Door het inzetten van het DISC model, of ook wel DISC test genoemd, kan je op een eenvoudige en heldere wijze de communicatiestijlen van respondenten in kaart brengen.

Sommigen zullen het DISC model ook kennen als de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA). De PPA is echter een eenvoudigere, meer ingekorte versie van de DISC test. De analyses geven een weergave van de wijze waarop we de dingen doen zoals we ze doen en de manier waarop we op onze omgeving reageren. Een DISC gedragsanalyse geeft inzicht in de kwaliteiten van mensen maar ook de ontwikkelpunten en de communicatieve vaardigheden. Het DISC model van HRM Profielen is prettig leesbaar en praktisch toepasbaar. Onze analyses zijn betrouwbaar, kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar.

Bekijk onze DISC-. drijfveren en teamanalyses om aan de slag te gaan.

Wat zeggen de verschillende DISC stijlen

Het bestaat uit vier gedragsstijlen aabgeduid met een bepaalde kleur, te weten:

  • Dominantie (rood)
  • Invloed (geel)
  • Stabiliteit (groen)
  • Conformisme (blauw)

Elke gedragsstijl kenmerkt zich door zijn eigen communicatiestijl.

Communiceren met rood gedrag (dominatie): Wees goed voorbereid en richt je op de hoofdlijnen. Zorg ervoor niet te wollig te zijn, maar blijf concreet en to the point. Beargumenteer met feiten en geef ook ruimte om de ander beslissingen te laten nemen.

Communiceren met geel gedrag (invloed): Zorg voor een vriendelijke toon en creëer een gezellige sfeer. Toon interesse, betrokkenheid en laat de ander blijken dat je hem of haar aardig vindt en waardeert. Stel vragen en luister actief.

Communiceren met groen gedrag (stabiliteit): Creëer een ontspannen en veilige sfeer. Praat met een rustige gelijkmatige stem, luister goed en vraag door. Geef de ander bedenktijd wanneer je een reactie verwacht.

Communiceren met blauw gedrag (conformisme): Bereid je goed voor en zorg voor een feitelijke onderbouwing. Wees op tijd en houd in het begin afstand. Bied ruimte om na te denken en om te analyseren. Maak duidelijke afspraken en kom deze na.

Mensen met dezelfde gedragsstijl sluiten vaak makkelijk op elkaar aan omdat ze elkaar begrijpen. Als je met iemand in gesprek bent die een andere communicatiestijl hanteert, kan dat ervoor zorgen dat je elkaar juist minder goed begrijpt. Vandaar dat het van grote waarde kan zijn om de gedragsstijlen en dus ook de communicatiestijlen in kaart te brengen. Dit helpt in het contact met medewerkers maar ook met andere gesprekspartners zoals klanten.

Meer weten over het DISC model?

HRM Profielen vindt het belangrijk om de kwaliteit hoog te houden, zodat deelnemers een goede uitleg krijgen na een analyse met onze instrumenten. Daarom werken wij alleen samen met DISC gecertificeerde professionals. Je kunt jezelf certificeren door deel te nemen aan een van onze certificeringstrainingen. Ben je al elders gecertificeerd voor DISC of drijfveren? Dan kun je in overleg in veel gevallen direct onze analyses inkopen.

Heb je interesse in de tests van HRM Profielen? Neem dan contact met ons op. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.