Slider

DISC geel & Invloed – Alles over het zonnige gele gedrag

DISC GEEL HRM PROFIELEN

Invloed

Het zonnige DISC geel staat voor enthousiasme, openhartig en energiek. Maar de gele gedragsstijl zegt nog veel meer dan dat. Wat houdt het nu precies in? En niet alleen zegt een hoge score iets, ook een lage score geeft weer waar iemands voorkeuren in gedrag naar uitgaan. Om een compleet beeld te geven, gaan we dieper in op de verschillende kenmerken van deze kleur.

Om een beter beeld te krijgen van de DISC kleur geel, bespreken we de volgende onderwerpen:

 1. Wat zegt het DISC geel?
 2. Hoe komt geel gedrag op een ander over?
 3. Welke kwaliteiten en valkuilen heeft hoog geel gedrag?
 4. Tips voor communiceren met een hoge invloed gedragsstijl.
 5. DISC geel op een goede en een slechte dag.
 6. Wat zegt de lage I-stijl?
Het zonnige gele DISC gedrag HRM Profielen

Wat zegt het DISC geel?

De gele stijl is één van de vier gedragsstijlen van het DISC model. De kleur geel is een combinatie van het extraverte en mensgerichte gedrag.

Balans gele gedragsstijl

De extraverte mens haalt energie uit interactie met anderen. Hun tempo in handelen en praten ligt hoog. Zij gaan niet doorgaans eerst over tot actie en denken daarna, of doen en denken tegelijk. Om te ontspannen, zoeken zij graag het contact op met anderen.

De mensgerichte mens is meer gericht op gevoel dan op taken. Zij beslissen en handelen vanuit hun hart. De mensgerichte mens laat zich dan ook leiden door emoties en het gevoel bepaalt wat zij gaan doen.

Wat meet de gele gedragsstijl?

De gele kleur meet de wijze waarop iemand anderen beïnvloed en overtuigt van zijn of haar mening. Hoe meer de gele kleur bij iemand aanwezig is, hoe sterker degene de neiging heeft om anderen te overtuigen van zijn of haar ideeën.

Vanwege het levendige, optimistische karakter van de gele kleur wordt het ook geassocieerd met het zonnige geel.

Hoe komt de gele gedragsstijl over HRM Profielen

Hoe komt geel gedrag op een ander over?

 • Mensen met een gele gedragsstijl kenmerken zich door hun energieke en enthousiaste houding.
 • Zij richten zich op kansen en zijn positief ingesteld.
 • In het bedenken van oplossingen zijn zij creatief; zij kijken vooral naar mogelijkheden.
 • Zij werken graag aan meerdere taken tegelijk en beginnen graag aan iets nieuws.
 • Anderen zullen zij met hun charisma en optimisme proberen te overtuigen van hun mening en ideeën.

In het contact met anderen komen ze energiek en openhartig over. Zij maken vriendelijk oogcontact en hebben een relaxte houding. Hun intonatie is enthousiast en stimulerend en zij maken expressieve gebaren. Zij staan graag in het middelpunt van de belangstelling. Ook houden zij van humor en nemen zij snel anderen in vertrouwen. Zij richten zich vooral op gevoel en beslissingen worden meer subjectief genomen.

Andere woorden die bij de gele gedragsstijl passen, zijn: leuk, uitbundig, gezellig, motiverend, aanstekelijk en onderhoudend.

De kenmerken van een gele DISC gedragsstijl HRM Profielen

Welke kwaliteiten en valkuilen heeft hoog geel gedrag?

Elke DISC kleur heeft zijn eigen voorkeuren in gedrag. Daarbij is niets goed of fout. Wel kan bepaald gedrag in de ene situatie effectief zijn en in de andere minder. Hier vind je een overzicht van de kwaliteiten en valkuilen die voor kunnen komen bij een hoge gele stijl.

Kwaliteiten

De gele gedragskleur is enthousiast, optimistisch en denkt in mogelijkheden. Zij gaan graag nieuwe kansen aan en hebben een positieve kijk op de afloop; bij hen is het glas altijd halfvol. Bij het bedenken van plannen richten zij zich liever op de grote lijnen. Zij maken gemakkelijk contact en hebben een groot vertrouwen in anderen. Om een relaxte sfeer te creëren, maken zij gebruik van humor en stellen zij zich levendig en sociaal op. Daarnaast zijn zij inspirerend en innovatief. Om tot actie over te kunnen gaan, zijn zij bereid om compromissen te doen om tot een besluit te komen.

Download de gele DISC kenmerkenkaart en leer alles over de zonnige gedragsstijl.

Valkuilen

Mensen met een gele gedragsstijl kunnen in hun enthousiasme impulsief worden. Omdat zij graag nieuwe plannen maken, kan de prioriteit soms meermaals veranderen. Ook kan het ervoor zorgen dat oude taken niet eerst worden afgerond voordat er nieuwe uitdagingen worden aangegaan. Timemanagement is dan ook een uitdaging voor de gele kleur. Daarnaast kunnen zij anderen te snel vertrouwen en worden beslissingen subjectief genomen. Onder druk kunnen zij chaotisch en emotioneel worden.

De grootste angst

De hoge gele gedragsstijl wil graag aardig gevonden worden. Hun grootste angst is dan ook afwijzing van anderen. Om niet buiten de groep te vallen, zullen zij zich vriendelijk en enthousiast opstellen om snel vriendschappen te sluiten.

Communicatie met DISC geel HRM Profielen

Tips voor communiceren met een hoge I-gedragsstijl

Communiceren met de verschillende stijlen, hoe doe je dat het meest effectief? Elke kleur heeft hierin andere behoeftes. Waar liggen deze behoeftes van iemand met een gele gedragsstijl en op welke wijze zorg je ervoor dat het gesprek zo soepel mogelijk verloopt? Hier volgen een aantal tips:

 • Zorg voor een gezellige en vriendelijke sfeer.
 • Toon interesse; stel veel vragen en luister actief.
 • Laat blijken dat je de ander aardig vindt en treed in verbinding door ook wat van jezelf te laten zien.
 • Richt je op kansen en mogelijkheden; kritiek of pessimisme werkt averechts.
 • Vermijd teveel details en focus op de grote lijnen.
 • Help de ander met het verkrijgen van overzicht en maak concrete vervolgafspraken.
DISC geel op een goede en een slechte dag HRM Profielen

DISC geel op een goede en slechte dag

Als iemand een goede dag heeft en lekker in z’n vel zit, zie je ander gedrag dan wanneer iemand onder druk staat. Hoe herken je een goede en slechte dag bij een persoon met een hoge gele gedragsstijl?

Goede dag

Bij een goede dag zal de hoge gele gedragsstijl charmant en welbespraakt zijn. Op een inspirerende en overtuigende wijze worden ideeën en meningen overgebracht. De houding is vriendelijk en voorkomend. Zij tonen belangstelling en treden in verbinding waardoor anderen zich gezien voelen.

Slechte dag

Een slechte dag bij een persoon met een hoge gele gedragsstijl uit zich in wispelturigheid en impulsiviteit. Zij worden chaotisch en kunnen in hun gesprek van de hak op de tak springen, waarbij de grote lijn ontbreekt. Ook kunnen zij overdreven en emotioneel reageren als zij zich aangesproken voelen.

De lage invloed gedragsstijl HRM Profielen

Wat zegt de lage I-stijl?

Vaak ligt de focus bij een hoge score terwijl een lage score ook veel informatie geeft. Wat zegt het als mensen een lage gele gedragsstijl hebben?

Bij een lage score op invloed, zal iemand zich meer observerend en terughoudend opstellen. Liever vestigen ze niet alle aandacht op zich en zij vinden het minder prettig om hun ideeën te ‘verkopen’. Om anderen te overtuigen zullen zij zich vooral richten op feiten en inhoudelijke kennis. In eerste instantie kijken zij meer de kat uit de boom en willen mensen eerst leren kennen voordat anderen in vertrouwen worden genomen. Zij geloven dan ook niet direct alles wat anderen beweren. Hierin kunnen ze wat argwanend en soms sceptisch zijn. Zij vinden het niet erg om anderen het podium te geven.

Meer te weten komen over de andere DISC stijlen?