Slider

DISC groen - Alles wat je weten moet over het aardse groen

DISC GROEN HRM PROFIELEN

Stabiliteit

Het aardse DISC groen staat voor geduldig, zorgzaam en bescheiden. Maar de groene gedragsstijl zegt nog veel meer dan dat. Wat houdt het nu precies in? En niet alleen zegt een hoge score iets, ook een lage score geeft weer waar iemands voorkeuren in gedrag naar uitgaan. Om een compleet beeld te geven, gaan we dieper in op de verschillende kenmerken van deze kleur.

Om een beter beeld te  krijgen van de DISC kleur groen, bespreken we de volgende onderwerpen:

 1. Wat zegt het DISC groen?
 2. Hoe komt groen gedrag op een ander over?
 3. Welke kwaliteiten en valkuilen heeft hoog groen gedrag?
 4. Tips voor communiceren met hoge stabiele gedragsstijl.
 5. DISC groen op een goede en een slechte dag.
 6. Wat zegt de lage S-stijl?
Het stabiele groene DISC gedrag HRM Profielen

Wat zegt het DISC groen?

De groene gedragsstijl is één van de vier gedragsstijlen van het het DISC model. Als we kijken naar de kleur groen dan zie je dat dit een combinatie is van introvert en mensgericht.

Balans groene gedragsstijl

De introverte mens is wat voorzichtiger van aard. Voor ontspanning trekt de introverte mens zich graag terug. Zij denken wat langer na voordat zij overgaan tot handelen.

De mensgerichte mens beslist met het hart. Zij zijn meer gericht op de mens dan op taak. In hun handelen, laten zij zich vooral leiden door emoties en gaan af op hun gevoel.

Wat meet de groene gedragsstijl?

De groene kleur meet de wijze waarop iemand omgaat met veranderingen en tempowisselingen. Hoe meer deze kleur aanwezig is, hoe meer behoefte er is aan een stabiele, voorspelbare omgeving waarbij het duidelijk is wat er van degene verwacht wordt.

Vanwege het rustige en stabiele karakter wordt de kleur groen ook wel geassocieerd met het aardse groen.

 

Hoe komt de groene gedragsstijl over HRM Profielen

Hoe komt groen gedrag op een ander over?

 • Mensen met een groene gedragsstijl komen zorgzaam, geduldig en bescheiden over.
 • Zij hebben een lager maar constant werktempo en zullen ervoor zorgen dat werk ook echt afgerond wordt.
 • Zij hebben oog voor de medemens en stellen zich belangstellend naar anderen op.
 • Zij zijn in het werk goed voorbereid en hebben een groot loyaliteitsgevoel.
 • Liever werken ze samen aan taken dan alleen en daarbij vinden ze een hechte relaties belangrijk.

In het contact met anderen komen zij zachtaardig en geduldig over. Zij maken vriendelijk oogcontact, hebben een ontspannen houding en zijn bescheiden in hun gebaren. In hun intonatie zijn zij warm en kalm. Daarbij zijn zij gelijkmatig gestemd, betrokken en begripvol.

Woorden die passen bij de groene gedragsstijl zijn: zorgzaam, luisterend, beleefd, respectvol en betrouwbaar.

De kemerken van een groene DISC gedragsstijl HRM Profielen

Welke kwaliteiten en valkuilen heeft hoog groen gedrag?

Elke DISC kleur heeft zijn eigen voorkeuren in gedrag. Het is gedrag wat iemand waarschijnlijk laat zien, waarbij het niet gaat om goed of fout. Elke gedragsstijl heeft zijn of haar kwaliteiten en daarnaast ook valkuilen. Hieronder lees je de kwaliteiten, valkuilen maar ook de grootste angst van iemand met een hoge groene gedragsstijl.

Kwaliteiten

Attent, aandachtig en consequent zijn eigenschappen die je vaak tegenkomt bij iemand met een hoge groene gedragsstijl. Zij zijn belangstellend en betrokken naar anderen op en zullen zich ondersteunend en meevoelend opstellen. Vaak hanteren ze een constant tempo en zorgen zij ervoor dat werkzaamheden volbracht worden. Hierin zijn ze loyaal en behouden ze het overzicht.

Leer alles over de groene DISC stijl door middel van deze kenmerkenkaart. Download hem nu.

Valkuilen

Mensen met een hoge groene gedragsstijl houden van een stabiele omgeving en hebben behoefte aan een bepaalde mate van voorspelbaarheid. Zij kunnen het dan ook lastig vinden om met veranderingen om te gaan. Onder druk kunnen ze besluiteloos en zwijgzaam worden. Vooral als zij zich voor het blok gezet voelen, kunnen zij koppig of passief worden.

Grootste angst

De hoge groene stijl wil graag een veilige omgeving. Hun grootste angst is dan ook een onvoorspelbare situatie waarin zij zich snel moeten aanpassen.

Communicatie met DISC groen HRM Profielen

Tips voor communiceren met een hoge stabiele gedragsstijl.

Elke stijl heeft zijn eigen voorkeuren als het gaat om communicatie. Hoe communiceer je het meest effectief met de groene gedragsstijl? Waar liggen de behoeften en op welke manier zorg je ervoor dat het gesprek met iemand die hoog scoort op groen, soepel verloopt. Hieronder lees je een aantal tips:

 • Kom niet gelijk ter zake en start met een persoonlijke vraag.
 • Creëer een ontspannen sfeer.
 • Communiceer rustig en gelijkmatig; vermijd een te directe en confronterende aanpak.
 • Toon oprechte interesse in de ander.
 • Bereid de ander voor; neem degene mee in wat er gaat gebeuren.
 • Geef de ander tijd om na te denken.
DISC groen op een goede en een slechte dag HRM Profielen

DISC groen op een goede en slechte dag

Wanneer iemand een goede dag heeft en lekker in z’n vel zit, zie je ander gedrag dan wanneer iemand onder druk staat. Hoe herken je een goede en slechte bij iemand met een hoge groene gedragsstijl?

Goede dag

De hoge groene gedragsstijl zal op een goede dag betrokken, behulpzaam en luisterend zijn. Er wordt belangstelling getoond en de werkwijze is gericht op samenwerken en harmonie. Ook zal er respectvol en rustig gereageerd worden.

Slechte dag

Wanneer een hoge groene gedragsstijl onder druk staat, vermoeid is of stress ervaart, zal dit zich kunnen uiten in besluiteloosheid en passiviteit. Ook kan hoog groen koppig worden en zich terugtrekken. Dit uit zich in zwijgzaamheid en niet bereid zijn om te veranderen.

De lage stabiele gedragsstijl HRM Profielen

Wat zegt de lage S-stijl?

Vaak wordt er alleen gesproken over een hoge score op een bepaalde stijl maar een lage score geeft net zo goed de nodige informatie. Wat zegt het als mensen een lage groene gedragsstijl hebben?

Bij een lage score op stabiliteit wordt er flexibel met verandering omgegaan. Zij hanteren een hoog tempo, functioneren onafhankelijk en zullen eerder geneigd zijn om hun eigen plan te trekken. Het liefst zijn zij met meerdere dingen tegelijk bezig. Zij zijn bereid zich aan te passen aan veranderingen en zijn zich meer bewust van deadlines. Ook kunnen zij wat chaotisch overkomen. Teveel routinewerk gaat ze op den duur vervelen. Liever werken zij in een dynamische omgeving met veel afwisseling en vernieuwing.

Meer te weten komen over de andere DISC stijlen?