DISC model

Het DISC model, ook wel de DISC methode genoemd of verkeerd geschreven als DISK, veel professionals hebben er al eens over gehoord. Wanneer we het hebben over de DISC kleuren rood, geel, groen en blauw dan volgt de herkenning snel. Aan de hand van deze methode krijg je inzicht in gedrags- en communicatievoorkeuren.

DISC model: wat kan ik ermee?

Wat is het DISC model?

De Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston heeft in zijn boek Emotions of Normal People de basis gelegd voor hoe we het DISC model nu kennen. Op basis van gedragsobservaties kwam hij tot het inzicht dat mensen zich langs twee waarneembare assen gedragen.

Ieder mens is verschillend en vertoont ander gedrag. Het DISC model geeft op eenvoudige wijze inzicht in de verschillende gedragsstijlen.

DISC is de samenvoeging van de eerste letters van de vier gedragsstijlen met ieder een eigen kleur. Vandaar dat het ook wel het DISC kleurenmodel wordt genoemd. Mensen spreken vaak over een test, al is dit woord naar onze mening geen goede beschrijving. Het suggereert namelijk dat je ergens voor kan zakken of slagen; dat iets goed of fout is. Het model brengt gedrag in kaart en elk gedrag is op bepaalde momenten nuttig of minder effectief.

We raden het dan ook zeer af om te expliciet in hokjes te denken of spreken.

DISC model: x-as en y-as

DISC model: de X-as en Y-as

Het model richt zich zoals eerder gezegd op twee waarneembare assen. Verticaal loopt de Y-as taakgericht tegenover mensgericht. Horizontaal vind je de X-as introvert tegenover extravert. Door de twee assen te combineren komen we tot de vier kwadranten van gedrag.

Y-as: Taakgericht versus mensgericht

De taakgerichte mens beslist met zijn of haar hoofd en op basis van argumenten. Uiteraard zijn er emoties, maar besluitvorming vindt plaats na een logische analyse. Er is meer focus op de opgave of taak, dan op de relatie.

De mensgericht mens beslist met zijn of haar hart. De focus ligt meer op de relatie dan op de taak. Emoties zijn leidend en het gevoel bepaalt de actie.

X-as: Introvert versus extravert

De introverte mens haalt energie uit afzondering. De voorkeur wordt gegeven aan één-op-één-contact. Er is vaak een lager tempo in denken en handelen. Vaak is hij/zij voorzichtig en beschouwend. Voor ontspanning trekt de introverte mens zich graag terug.

De extraverte mens haalt energie uit interactie met anderen. Hij/zij handelt doorgaans eerst en denkt daarna. Er is een hoog tempo in handelen en denken. Voor ontspanning zoekt de extraverte mensen graag contact met anderen.

Wat meet je met DISC?

Iedereen heeft elk van de vier DISC gedragsstijlen in meer of mindere mate in zich. De lagere kleuren zeggen dus minstens zo veel. Het gaat hier dus niet om goed of fout. Iedere gedragsstijl heeft een functie. Wel kan de ene stijl in een bepaalde situatie nuttiger zijn dan in een andere situatie. In het model worden vier kenmerken beschreven en gemeten.

Dominantie meet de wijze waarop iemand omgaat met problemen en het bereiken van doelen.

Invloed meet de manier waarop iemand invloed uitoefent op zijn of haar omgeving en hoe iemand anderen overtuigt.

Stabiliteit zegt iets over hoe iemand reageert op veranderingen en tempowisselingen.

Conformisme geeft aan hoe degene omgaat met procedures en regels die door anderen opgesteld zijn.

Elke stijl kenmerkt zich door sterke punten en valkuilen. Hoe hoger iemand op een bepaalde kleur scoort, hoe meer deze stijl herkenbaar zal zijn. Daarnaast zegt een lage score op een bepaalde kleur net zoveel als een hoge score.

Uiteindelijk vertaalt het zich tot een overzichtelijk DISC profiel.

Veel gestelde vragen over het DISC model

 • We kunnen ons voorstellen dat deze vraagt speelt wanneer je bovenstaande hebt gelezen. In de basis kan je bepaalde kenmerken al snel herkennen, maar dit is ook meteen het risico. Een te snelle conclusie ligt altijd op de loer.

  Het model brengt gedrag in kaart aan de hand van de kleuren rood, geel, groen en blauw.

  Wil je meer weten over de verschillende kleuren dan raden we je aan om meer te lezen over de DISC kleurentest.

   

 • Aan de hand van het DISC model kan je inzicht krijgen in de persoonlijke gedragsstijl van iemand. Dit leent zich vervolgens uitstekend voor allerlei trajecten omtrent persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling of leiderschapsontwikkeling.

  Daarnaast zien we dat de analyse steeds vaker als instrument wordt gebruik voor het werving- en selectieproces. Zo wordt het gebruikt om een kandidaat profiel op te stellen, maar bijvoorbeeld ook om een vacature te schrijven.

 • Het biedt een universele taal die herkenbaar is voor velen. Naar onze mening begint ontwikkeling altijd met (zelf)inzicht en bewustwording. Op het moment dat je een taal kunt spreken waarbinnen een respondent zich herkent kan je constructief aan  de slag.

Hoe kan je het DISC model uitleggen en toepassen?

Kom in contact met HRM Profielen

Ben je benieuwd hoe een DISC gedragsanalyse van HRM Profielen eruitziet? Klik hier om een voorbeeldrapport te downloaden. We vinden het belangrijk om de kwaliteit hoog te houden zodat deelnemers een goede uitleg krijgen na een analyse door één van onze instrumenten. Om deze reden leveren we alleen aan gecertificeerde trainers, HR-professionals, consultants en coaches. Je kunt jezelf certificeren door deel te nemen aan één van onze certificeringstrainingen.

Ben je al elders gecertificeerd voor DISC? Dan kun je in overleg in veel gevallen direct onze analyses inkopen. Naast de DISC certificering bieden wij ook drijfverenanalyses en trainingen. HRM Profielen is betrouwbaar en betaalbaar maar gaat altijd voor kwaliteit. Heb je interesse in het kopen en afnemen van de analyses van HRM Profielen? Neem dan contact met ons op. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.