Slider

DISC rood & Dominantie – Alles over pittige rode gedrag

Wat je kunt leren van de dominante rode DISC gedragsstijl.

Dominantie

Het pittige DISC rood staat voor ambitieus, assertief en doortastend. Maar de rode DISC kleur zegt nog veel meer dan dat. Wat houdt het nu precies in? En niet alleen zegt een hoge score iets, ook een lage score geeft weer waar iemands voorkeuren in gedrag naar uitgaan. Om een compleet beeld te geven, gaan we dieper in op de verschillende kenmerken van deze kleur.

Hieronder bespreken we de volgende onderwerpen om zo een beter beeld te krijgen van de DISC kleur rood:

 1. Wat is DISC rood gedrag?
 2. Hoe herken je dominant rood gedrag?
 3. Welke kwaliteiten en valkuilen heeft hoog rood gedrag?
 4. Hoe communiceer je met rood gedrag?
 5. DISC rood op een goede en een slechte dag.
 6. Wat zegt de lage D-stijl?
De chilipeper staat symbool voor het pittige DISC rood.

Wat is DISC rood gedrag?

De rode kleur is naast geel, groen en blauw, de vierde gedragsstijl van het DISC model. De kleur rood is een combinatie van taakgericht en extravert.

Balans dominante gedragsstijl

De taakgerichte mens zal bij het nemen van beslissingen uitgaan van feiten en logische redenaties. Zij analyseren informatie en zullen handelen vanuit rationele afwegingen. Emoties en gevoelens laten zij minder een rol spelen bij hun besluitvorming.

De extraverte mens haalt energie uit de interactie met anderen. Hun tempo in handelen en praten ligt vaak hoog. Zij gaan niet zelden eerst over tot actie en denken daarna, of doen en denken tegelijk. Voor ontspanning zoeken zij het contact op met anderen.

Wat meet de rode gedragsstijl?

De rode kleur meet de wijze waarop iemand reageert op problemen en uitdagingen. Hoe meer de rode kleur bij iemand aanwezig is, hoe sterker iemand de neiging heeft om uitdagingen aan te gaan en proactief te handelen.

Vanwege de vurige, voortvarende en assertieve eigenschappen van de kleur rood wordt er ook wel gesproken over het pittige rood.

Aan welke kenmerken herken je overheersend rood (dominant) gedrag?

Hoe herken je dominant rood gedrag?

 • Mensen met een rode gedragsstijl zijn te herkennen aan hun doel- en resultaatgerichte manier van handelen.
 • Zij zijn ambitieus en willen graag winnen.
 • Om vooruit te komen, nemen zij snel het voortouw en durven hun mening te geven.
 • Zij zijn besluitvaardig en willen snel resultaten behalen.
 • Liever houden zij zich bezig met de grote lijnen en minder met de details.

In het contact met anderen komen zij zelfverzekerd en daadkrachtig over. Zij maken direct oogcontact, hebben een stevige handdruk en gecontroleerde gebaren. In hun intonatie zijn zij direct, helder en sterk. Zij draaien er niet omheen en durven op een duidelijke wijze hun mening naar voren te brengen. Hierin zijn zij assertief en doortastend.

Andere woorden die horen bij de rode gedragsstijl zijn; winnen, resultaten, meteen, de beste zijn, we gaan ervoor en schiet op!

Welke kenmerken heeft het DISC rood?

Welke kwaliteiten en valkuilen heeft hoog rood gedrag?

Bij DISC spreken we niet over goed of fout. Wel heeft elke DISC kleur zijn eigen voorkeuren als het gaat om gedrag. Daarbij kan bepaald gedrag in de ene situatie nuttig zijn en in een andere minder. Hieronder vind je een overzicht van de kwaliteiten en valkuilen die voor kunnen komen bij iemand met een hoge rode stijl.

Kwaliteiten

Mensen met een hoge rode gedragsstijl reageren proactief op problemen en zijn gericht op de voortgang. Zij durven het voortouw te nemen en richting aan te geven om resultaten te boeken. Ook zijn zij assertief en op de voorgrond. Nieuwe uitdagingen gaan zij graag aan en zij laten zich bij tegenslagen niet snel uit het veld slaan. Zij willen dan ook graag winnen en zullen er alles aan doen om de beste te zijn. Wat dat betreft zijn het harde werkers die voor het hoogst haalbare gaan.

Download de kenmerkenkaart over de rode DISC gedragsstijl.

Valkuilen

Hun behoefte aan vernieuwing kan ervoor zorgen dat zij snel verveeld raken. Liever beginnen ze aan een nieuwe uitdaging dan dat ze nog heel veel tijd moeten besteden aan het afronden van werkzaamheden. Ook kunnen zij te veel hooi op hun vork nemen en te hoge eisen stellen aan zichzelf en anderen. Onder druk kunnen zij dan ook ongeduldig, autoritair en intimiderend op anderen overkomen.

Grootste angst

De hoog rode gedragsstijl wil graag controle en invloed kunnen uitoefenen. De grootste angst is dat anderen misbruik van hen maken of dat zij de controle verliezen.

Tips om de communicatie met rood DISC gedrag te verbeteren.

Hoe communiceer je met rood gedrag?

Elke kleur heeft zijn eigen voorkeuren als het gaat om communiceren. Om aansluiting met anderen te vinden, is het nuttig om hun voorkeursstijl te weten. Vanuit daar kan je de verbinding maken en ervoor zorgen dat je aan effectiviteit wint. Waar liggen de behoeftes van iemand met een rode gedragsstijl en op welke wijze zorg je ervoor dat het gesprek zo soepel mogelijk verloopt? Lees hier de tips:

 • Wees goed voorbereid en zorg dat je de informatie paraat hebt.
 • Richt je op de hooflijnen en vermijd wollig en vaag taalgebruik.
 • Geef complimenten en erken de prestaties van de ander.
 • Beargumenteer met feiten en breng deze op een logische en overzichtelijke volgorde.
 • Laat zien hoe de ander kan winnen; creëer kansen.
 • Stem de doelen af maar laat de ander het ‘hoe’ bepalen.
Hoe gedraagt de rode gedragsstijl zich op een goede en een slechte dag?

DISC rood op een een goede en slechte dag

Wanneer iemand een goede dag heeft en lekker in z’n vel zit, zie je ander gedrag dan wanneer iemand onder druk staat. Hoe herken je een goede en slechte dag bij iemand met een hoge rode gedragsstijl?

Goede dag

Op een goede dag zal de hoge rode gedragsstijl daadkrachtig, ondernemend en vooruitstrevend zijn. Nieuwe uitdagingen worden aan gegaan en kansen worden benut. Daarbij zijn ze duidelijk in hun communicatie en durven zij hun mening of zienswijze op heldere wijze naar voren te brengen. Zij nemen het voortouw en gaan graag de strijd aan.

Slechte dag

Wanneer een hoge rode gedragsstijl onder druk staat, vermoeid is of stress ervaart dan uit zich dat in ongedurigheid, een kort lontje en intolerantie. Zij worden naar anderen veeleisend en laten hun onvrede blijken. Hierbij kunnen ze intimiderend en autoritair overkomen. Zij uiten zich dan op een directieve wijze.

Wat zegt de lage D-stijl van het rode dominante gedrag?

Wat zegt de lage D-stijl?

Vaak wordt er vooral gekeken naar de hoge score en wordt daar verder op ingegaan. Een lage score op een bepaalde kleur zegt echt ook wat over iemands voorkeuren. Wat zegt het als mensen een lage rode gedragsstijl hebben?

Wanneer mensen laag op rood scoren, hebben zij minder snel de neiging om het voortouw te nemen. Bij voorkeur geven zij anderen het podium. Zij gaan voor de harmonie en zijn er niet op gericht om het conflict op te zoeken. Hun behoefte om hun mening naar voren te brengen is niet zo sterk. Zij zijn dan ook meegaander en stellen zich doorgaans bescheiden op. Zij hebben meer geduld en zullen niet snel boos te krijgen zijn. Als kan, gaan ze voor de gezamenlijke oplossing; winnen is voor hen dan ook minder belangrijk.

Meer te weten komen over de andere DISC stijlen?