Slider

Drijfveren – Betekenis en uitleg

Een afbeelding over de verschillende drijfveren en bijhorende betekenis ervan.

Drijfveren betekenis: een drijfveer geeft weer wat iemand belangrijk vindt in het leven. De meeste mensen zijn al wel bekend met DISC maar nog wat minder met de zes verschillende drijfveren. Terwijl het erg waardevol kan zijn; het gaat juist de diepte in. Het worden ook wel de verborgen motivatoren genoemd. DISC is het zichtbare gedrag terwijl drijfveren zich in het onderbewuste bevinden. Zowel een hoge als een lage uitkomst op een drijfveer zegt iets. Wij omschrijven hier de zes individuele drijfveren met zowel de kenmerken van een lage als een hoge score.

 1. De autonome drijfveer
 2. De zakelijke drijfveer
 3. De esthetische drijfveer
 4. De theoretische drijfveer
 5. De sociale drijfveer
 6. De ideële drijfveer

Wil je nog meer weten over de drijfveren betekenis? En hoe je deze in de praktijk toe kunt passen? Mogelijk is onze drijfverencertificering dan iets voor jou.

HRM Profielen slider
drijfveren certificering

Gecertificeerd worden voor het afnemen van de drijfverenanalyse?

Onze opleiding in drijfveren is de perfecte aanvulling op de al aanwezige kennis over DISC. Klik op de button om meer te weten te komen.

De autonome drijfveer HRM Profielen

Autonomie betekenis

Bij de autonome drijfveer gaat het erom hoeveel waarde iemand hecht aan onafhankelijkheid en autonomie.

Passie  

Bij een hoge autonome drijfveer hebben mensen een sterke behoefte aan vrijheid en streven zij een bepaalde vorm van invloed na. Zij willen graag controle en hun eigen lot, en soms ook dat van anderen, kunnen bepalen. Zij zijn gemotiveerd om hoge doelen na te streven en willen zich graag onderscheiden. Zij durven risico’s te nemen, willen continu vooruitgang boeken en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag.

Kenmerken

 • Wil gezien en gehoord worden.
 • Stelt zich onafhankelijk op en wil zich graag onderscheiden.
 • Heeft een duidelijke mening en zal dit ook uitspreken.

Behoefte

Bij een lage autonome drijfveer hebben mensen minder sterk de behoefte om zich te onderscheiden of anderen te leiden. Zij zijn niet zozeer competitief en zullen zich in een groep waarschijnlijk faciliterend en ondersteunend opstellen. Het deel uitmaken van een groep is voor hen belangrijker dan persoonlijke erkenning. Zij zijn doorgaans bescheiden, hebben oog voor het team en de gezamenlijke doelstellingen.

Kenmerken

 • Wil graag samen tot een resultaat komen.
 • Is meer bescheiden en op de achtergrond.
 • Heeft niet snel een uitgesproken mening.
De zakelijke drijfveer HRM Profielen

Zakelijk betekenis

De zakelijke drijfveer brengt in kaart hoeveel waarde iemand hecht aan rendement uit geleverde inspanningen.

Passie

Mensen met een hoge zakelijke drijfveer zijn er sterk op gericht om talenten, geld en middelen dusdanig in te zetten dat het de hoogst haalbare opbrengst genereert. Return-on-investment is voor hen een belangrijk principe. Zij beschikken over een praktische instelling, zijn doel- en resultaatgericht en hechten waarde aan een beloning voor geleverde prestaties. Competitie en een economische prikkels motiveert hen.

Kenmerken

 • Is resultaatgericht en goed in het nemen van beslissingen.
 • Waardeert en beoordeelt anderen op wat ze hem of haar kunnen opleveren.
 • Werkt graag efficiënt en wil rendement voor geleverde inspanningen.

Behoefte

Bij een lage zakelijke drijfveer hechten mensen er vooral waarde aan om bij te dragen aan een groter doel. Zij willen graag bijdragen aan iets moois en worden met name gemotiveerd door complimenten en waardering. Anderen worden beoordeeld op wie zij zijn en niet op wat zij opleveren. Zij zijn oprecht geïnteresseerd in anderen en werken graag met elkaar om doelen te bereiken. Meer gericht op de lange dan op de korte termijn.

Kenmerken

 • Is tevreden met wat hij of zij al heeft.
 • Inspanningen hoeven niet per definitie te resulteren in een financieel voordeel.
 • Waardeert en beoordeelt anderen om wie zij zijn als mens.

 

De esthetische drijfveer HRM Profielen

Esthetisch betekenis

De esthetische drijfveer omschrijft de waarde die men hecht aan balans, zelfontplooiing en harmonie.

Passie

Bij een hoge esthetische drijfveer zijn mensen op zoek naar harmonie en evenwicht. Zij hebben behoefte aan balans en willen graag groeien als mens. Zij willen unieke ervaringen opdoen en kunnen goed in het moment leven. Als er spanningen zijn, zullen zij deze opmerken en zich inzetten om een goede sfeer te herstellen. In het bedenken van oplossingen zijn zij creatief en zij komen met originele ideeën. Ook durven zij vanuit intuïtie te handelen.

Kenmerken

 • Gericht op subjectiviteit; wil graag beleven en ervaren.
 • Het gaat om het totaalplaatje dat moet kloppen.
 • Is gevoelig voor spanningen of een onprettige sfeer.

Behoefte

Bij een lage esthetische drijfveer beschikken mensen over een meer nuchtere, functionele instelling. Zij geven de voorkeur aan objectiviteit en feitelijke onderbouwingen. Door een onprettige sfeer raken zij niet van slag en zal dan ook geen negatieve invloed hebben op hun prestaties. Zij zijn goed in staat om in een hectische situatie het overzicht te behouden, durven gevoelige zaken bespreekbaar te maken en laten zich door de emoties van anderen niet van de wijs brengen.

Kenmerken

 • Wil graag concreet zijn; gericht op objectiviteit.
 • Staat met beide benen op de grond en is nuchter.
 • Niet gevoelig voor spanningen of een ongezellige sfeer.
De theoretische drijfveer HRM Profielen

Theoretisch betekenis

De theoretische drijfveer brengt in beeld welke waarde men hecht aan kennis.

Passie

Bij een hoge theoretische drijfveer hebben mensen de behoefte om kennis op te doen. Zij worden gedreven om te willen weten en te leren. Vaak zijn zij nieuwsgierig en zijn zij goed in het analyseren en onderzoeken van informatie. Bij het oplossen van problemen, zullen zij lang en hard werken en voor een objectieve benadering kiezen. Zij zijn inhoudelijk vaak sterk en hebben een brede en diepgaande algemene kennis.

Kenmerken

 • Zoekt continu naar verbreding en verdieping van kennis.
 • Gaat uit van objectieve, wetenschappelijke onderbouwde kennis.
 • Wil graag zaken grondig en tot in detail uitzoeken.

Behoefte

Mensen met een lage theoretische drijfveer worden niet zozeer gemotiveerd door het opdoen van kennis. Bij het nemen van beslissingen zullen zij afgaan op eerdere ervaringen of op het advies van ervaringsdeskundigen. Doorgaans zijn zij praktisch ingesteld en zijn het meer doeners dan denkers. Zij weten het grotere geheel te overzien en maken goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Kenmerken

 • Zoekt alleen kennis als de situatie daarom vraagt.
 • Durft te beslissen op meningen of onderbuikgevoel.
 • Heeft een functionele houding en kan goed afgaan op de kennis van deskundigen.
De sociale drijfveer HRM Profielen

Sociaal betekenis

De essentie van de sociale drijfveer ligt in de waarde die men hecht aan het helpen van anderen.

Passie

De hoge sociale drijfveer kenmerkt zich door de betrokkenheid bij de medemens. Zij willen anderen helpen en er onvoorwaardelijk voor hen zijn. Zij vinden het prettig om iets bij te dragen aan de samenleving en komen graag aardig en sympathiek over. Vaak zijn zij gul in het geven van tijd en aandacht, ook als dit ten koste gaat van hun eigen behoeften. Zij zijn echte teamplayers, hebben een groot sociaal netwerk en worden meestal gezien als iemand waarop je kan bouwen.

Kenmerken

 • Wil pijn en verdriet bij anderen verzachten.
 • Wil anderen onbaatzuchtig helpen; hoeft er niets voor terug.
 • Kan eigen belangen uitschakelen en anderen onvoorwaardelijk steunen.

Behoefte

Mensen met een lage sociale drijfveer hebben een meer kieskeurige houding als het gaat om het helpen van anderen. Zij gaan uit van zelfredzaamheid en vinden dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van problemen. Het aangeven van grenzen, zal ze goed afgaan. Zij staan vaak klaar voor mensen de dichtbij staan maar zullen selectiever zijn bij mensen die verder van ze afstaan.

Kenmerken

 • Zal selectief zijn aan wie hulp geboden wordt.
 • Gaat uit van zelfredzaamheid; voor zichzelf en anderen.
 • Helpt anderen wanneer daar het nut van ingezien wordt.
De ideële drijfveer HRM Profielen

Ideëel betekenis

De ideële drijfveer meet de waarde die men hecht aan normen, principes en het naleven van een bepaald gedachtengoed

Passie

Mensen met een hoge ideële drijfveer hebben de behoefte aan duidelijke, specifieke normen en principes die als uitgangspunt dienen om hun leven vorm te geven. Vaak hanteren zij een bepaald gedachtengoed of systeem wat zij nastreven en naleven. Zij vinden het fijn om deze te respecteren, uit te dragen en erover te filosoferen. Zij staan ergens voor, hebben een hoge arbeidsethos en laten zich niet snel van de wijs brengen.

Kenmerken

 • Handelt vanuit duidelijke en sterke normen en principes.
 • Beschikt over een principiële houding en ziet de dingen wat meer zwart-wit.
 • Houdt vast aan wat afgesproken is.

Behoefte

Bij een lage ideële drijfveer hebben mensen de behoefte om nieuwe ideeën en methoden uit te proberen en toe te passen. Zij handelen vanuit vrijheid, leven en laten leven. Zij beschikken over een open houding en vinden dat er meerdere mogelijkheden zijn. Vaak zijn zij goed in staat om met vernieuwende oplossingen te komen en durven kritisch naar reeds bestaande methodieken te kijken. Zij stellen zich meer onafhankelijk op.

Kenmerken

 • Staat open voor nieuwe ideeën en wil andere manieren verkennen.
 • Wil eigen standpunten kunnen herijken.
 • Heeft een ontvankelijke houding en ziet de dingen genuanceerd.

Meer informatie over de mogelijkheden?