Slider

Toepassingen Drijfveren

Met de drijfverenanalyse van Spranger krijg je inzicht in de intrinsieke motivaties van mensen. Wat vindt iemand belangrijk in het leven en wat drijft degene om tot actie over te gaan, of juist niet. Drijfveren zijn dus zeer nuttig als het gaat om het verklaren van bepaald gedrag. Door hier naar te kijken kunnen keuzen van individuen en van teams verklaard worden.

De drijfverenanalyse kan dan ook breed ingezet worden als het gaat om inzicht, bewustwording en ontwikkeling van individuen, teams en organisaties. Er zijn verschillende toepassingsgebieden. Hieronder lichten we een aantal voorbeelden toe.

Inzicht en bewustwording voor persoonlijke ontwikkeling aan de hand van DISC en drijfveren

Recruitment

Door te kijken naar de drijfveren, kan je inzichtelijk krijgen wat een kandidaat motiveert. In combinatie met gedrag maakt het duidelijk hoe hij of zij dat vervolgens wil bereiken. Daarnaast kan het gebruikt worden om te bepalen of degene past bij de waarden en cultuur van de organisatie. Wel is het goed om te beseffen dat het hier om een hulpmiddel gaat. Alleen op basis van de analyses kan je niet bepalen of iemand wel of niet geschikt is. Hiervoor zijn meerdere beoordelingsmethodieken nodig.

Loopbaanbegeleiding

Wanneer een respondent nieuwe stappen wil zetten in zijn of haar loopbaan, spelen drijfveren een belangrijke rol. Door de innerlijke motivatoren in kaart te brengen, kan er een goede afweging gemaakt worden bij het zetten van de volgende stap. Welke drijfveren zijn van belang bij de respondent en op welke wijze zouden deze moeten terugkomen in een volgende functie. De analyse kan de nodige handvatten geven om het gesprek over aan te gaan.

 

5 tips om jouw leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen

Teamontwikkeling

De drijfverenanalyse maakt inzichtelijk waardoor elk individu wel of niet gemotiveerd wordt. De optelsom van de verschillende drijfveren in een team zegt veel over wat het team als geheel motiveert en wat de energie geeft. Het helpt ook om de drijfveren van elk teamlid te begrijpen en te leren welke unieke kwaliteiten elk lid heeft. Dit kan helpen om vooroordelen en misvattingen te verminderen. Wanneer er onderling meer begrip voor elkaar is, kunnen er binnen het team betere relaties worden opgebouwd. Op deze manier kan de samenwerking worden versterkt.

Persoonlijk leiderschap

Bij persoonlijk leiderschap gaat het om “leidinggeven aan jezelf”. Daarbij is het van belang om te weten wat je motiveert en vanuit welke drijfveren je in beweging komt. Met de drijfverenanalyse krijg je inzichtelijk wat voor jou belangrijk is. Daarbij kan reflectie op je drijfveren licht werpen op gebieden waar je kunt groeien of waar je mogelijk beperkt wordt.

Dit is een selectie van de toepassingsmogelijkheden van de drijfveren. Uiteraard zijn er veel meer gebieden waarop de drijfverenanalyse van meerwaarde kan zijn. Daar waar het gaat om inzicht en de ontwikkeling van mensen, geven de drijfveren een goed beeld van de intrinsieke motivaties en wat voor deze personen belangrijk is in het werk.