Slider

Wat zijn drijfveren?

Wat zijn drijfveren? Waar het bij DISC gaat om wat iemand laat zien, gaat het bij drijfveren om waarom iemand de dingen doet zoals hij of zij dat doet. Ze worden ook wel gezien als de motor achter gedrag. Drijfveren bevinden zich in het onderbewuste. Daarom zijn ze vaak ook minder zichtbaar.

De Duitse gedragswetenschapper Eduard Spranger is de grondlegger van de drijfveren zoals wij ze gebruiken. Volgens Spranger worden ze in onze kindertijd gevormd en is het een optelsom van onze afkomst, opvoeding, ervaring en kennis. Deze bepalen gezamenlijk onze waarden en normen van waaruit wij handelen en beslissingen nemen. We onderscheiden zes drijfveren met ieder een eigen betekenis.

Drijfveren, wat is de betekenis van de zes verschillende drijfveren van Spranger?

Wat zijn de verschillende drijfveren?

  • Theoretisch: deze drijfveer kenmerkt zich door de behoefte om zoveel mogelijk kennis op te doen. Mensen met deze drijfveer willen graag leren, dingen ontdekken en kunnen verklaren.
  • Zakelijk: de drijfveer kenmerkt zich door de behoefte aan efficiëntie en gebruiksgemak. Mensen met deze drijfveer werken volgens het return-on-investment principe. Voor wat hoort wat. Zij verspillen liever geen tijd of geld en vinden financiële zekerheid belangrijk. 
  • Autonomie: deze drijfveer kenmerkt zich door de behoefte aan controle en invloed. Mensen met deze drijfveer willen graag hun eigen lot bepalen en soms ook dat van anderen. Vrijheid en onafhankelijkheid zijn belangrijk voor hen.
  • Esthetisch: deze drijfveer kenmerkt zich door de behoefte aan balans en harmonie. Mensen met deze drijfveer willen zich graag ontplooien en ervaren gebeurtenissen als intens. Zij leven vooral in het hier en nu en genieten van de mooie dingen in het leven. 
  • Sociaal: deze drijfveer kenmerkt zich door de behoefte om anderen onvoorwaardelijk te willen helpen en ondersteunen. Mensen met deze drijfveer zijn meelevend naar mensen en willen de wereld graag helpen te verbeteren.
  • Ideëel: deze drijfveer kenmerkt zich door de behoefte aan eenheid en het naleven van tradities, principes of (zelfbedachte) systemen. Mensen met deze drijfveer hechten waarde aan bepaalde richtlijnen en zullen deze als leidraad in hun leven gebruiken.
groei

Vraag nu onze infographic aan!

Op eenvoudige wijze meer te weten komen over de drijfveren van E. Spranger? Ontvang de infographic nu via de e-mail.

Welke betekenis wordt gegeven aan de drijfveren grafiek

Overheersende, situationele en neutrale drijfveren

De drijfverenanalyse brengt de meest belangrijke innerlijke motivatoren van mensen in kaart. Het zegt iets over wat iemand wil bereiken, wat iemand aanzet tot het ondernemen van actie. De drijfverenanalyse meet de unieke kwaliteiten die iemand de organisatie te bieden heeft. Wanneer deze niet overeenkomen met wat de organisatie biedt, kan dat leiden tot stress en demotivatie. Drijfveren en motivatie zijn dan ook nauw met elkaar verbonden. De zes drijfveren worden verdeeld in:

  • De overheersende drijfveren: dit zijn de twee hoogste drijfveren. Deze bepalen voor het grootste deel wat iemand motiveert en waar de interesse het meest naar uitgaat. Zij vormen de sterkste innerlijke aandrijvers voor het gedrag.
  • De situationele drijfveren: dit zijn de twee middelste drijfveren. Afhankelijk van de situatie of de prioriteiten hebben deze invloed op iemands beslissingsproces en in hoeverre degene overgaat tot actie. Deze drijfveren hebben in mindere mate invloed op de motivatie.
  • De neutrale drijfveren: dit zijn de twee laagste drijfveren en hebben het minst invloed op iemands motivatie. Wanneer er een beroep gedaan wordt op deze drijfveer, kan iemand dit vaak juist energie kosten.
Inzicht en bewustwording voor persoonlijke ontwikkeling aan de hand van DISC en drijfveren

Hoge en lage scores op drijfveren

Een hoge score op een drijfveer is niet beter of slechter dan een lage score op een drijfveer. Het vertelt je meer over de waarde die iemand hecht aan de betreffende drijfveer en de houding die iemand aanneemt ten opzichte van deze drijfveer.

Hoge score – passie

Wanneer iemand hoog scoort op een bepaalde drijfveer, dan voelt degene zich sterk verbonden met deze drijfveer. Het zorgt voor de intrinsieke motivatie en deze persoon wordt blij als deze ingezet kan worden. Daarom spreken we bij een hoge score over een passie voor deze drijfveer.

Lage score – behoefte

Bij een lage score op een drijfveer, heeft iemand weinig met de betreffende drijfveer. Maar ook dat zegt iets over de keuzes die iemand maakt. Namelijk, wat we niet waarderen, zegt veel over wat we juist wel willen. Daarom spreken we bij een lage score over de behoefte die iemand heeft

HRM Profielen slider
training en certificering

Certificeringstraining drijfveren

Wil jij als professional aan de slag met onze drijfveren? Lees dan meer over onze certificeringstrainingen