Slider

Leiderschapsontwikkeling

Wat houdt goed leiderschap in? Welke eigenschappen en vaardigheden zijn nodig om medewerkers in deze tijd op effectieve wijze vooruit te helpen? Medewerkers verlaten vaak niet hun baan maar hun leidinggevende. De betere leiders weten dan ook hoe zij het beste uit hun mensen naar boven kunnen halen en op welke wijze zij hen kunnen blijven motiveren.

DISC teamoverleg

Wat is leiderschapsontwikkeling?

Een bewuste leider weet zijn of haar stijl aan te passen aan de fase waarin de organisatie zich bevindt, wat de situatie vraagt en wat mensen nodig hebben. Leiderschapsontwikkeling gaat over de groei die je als leidinggevende doorloopt om aan te sluiten bij de behoefte of situatie van een (veranderende) organisatie.

Een goede leidinggevende neemt de juiste beslissingen en zorgt ervoor dat medewerkers deze begrijpen en uitvoeren zodat doelstellingen worden behaald. Om dit te realiseren zijn er veel verschillende leiderschapsstijlen voorhanden. Hierbij een kleine selectie van een aantal stijlen die nog steeds veel terug te vinden zijn binnen organisaties:

Dienend leiderschap: hierbij staat het tot dienst zijn van medewerkers voorop. Leidinggevende sturen medewerkers aan door bewustwording, inzicht en ontwikkeling en dus niet vanuit macht of status.

Authentiek leiderschap: een authentieke leider blijft bij zich zelf, kent zichzelf en weet wat hem of haar werkelijk motiveert. Vanuit hun drijfveer zullen zij medewerkers en organisaties laten groeien.

Situationeel leiderschap: het inschatten van de voorkeuren en vaardigheden van de medewerker staan hierbij centraal. Als leidinggevende stem je je stijl af op de individuele medewerker en diens behoefte.

Coachend leiderschap: een coachend leidinggevende richt de aandacht op de ontwikkeling van medewerkers. Dit om de zelfstandigheid en zelfsturend vermogen van anderen te vergroten.

De rol van drijfveren in teamdynamiek

Waarom in leiderschapsontwikkeling investeren om je organisatie te laten groeien?

Leiderschap anno nu vergt andere vaardigheden dan het traditionele leidinggeven. De wereld verandert snel en organisaties moeten sneller schakelen om aangesloten te blijven. In deze tijd betekent het dat de ontwikkelbehoeften en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers als uitgangspunt worden genomen om continuïteit en groei van de organisatie te kunnen waarborgen. Dit vraagt ook iets van de leidinggevende of manager. Door leidinggevenden te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun competenties leren zij effectief in te spelen op de veranderingen van deze tijd.

DISC en drijfveren Benelux opleiding en training in België

In vier stappen werken aan leiderschapsontwikkeling

1. Zelfinzicht en bewustwording

Naast leiderschapsvaardigheden is het voor een leidinggevende belangrijk om een goed beeld van zichzelf te hebben. Zelfinzicht en bewustwording zien wij dan ook als essentieel onderdeel om je als leidinggevende te kunnen ontwikkelen. Vragen die hierbij centraal staan zijn: wat zijn mijn sterke en zwakke punten als leidinggevende, welke leiderschapsstijl past bij mij en sluit mijn stijl aan bij mijn medewerkers?

2. Inzicht in anderen

Vanuit zelfinzicht van de leidinggevende is de volgende stap inzicht in anderen. Wat speelt er bij hen en waar liggen hun behoeften? Door te investeren in medewerkers op het gebied van hun ontwikkeling en vaardigheden zorg je voor meer betrokkenheid bij de organisatie. Hoe kan je medewerkers het beste motiveren? Door hun drijfveren te achterhalen. Het vervullen van drijfveren en het ervaren van werkgeluk zijn dan ook sterk met elkaar verbonden.

DISC teamoverleg

3. Afstemmen en verbinden met anderen

Inzicht in anderen stelt je in staat om je gedrag af te stemmen op je gesprekspartner. Door te weten waar de gedragsvoorkeuren van anderen liggen, kan je als leidinggevende je communicatiestijl en ook je leiderschapsstijl afstemmen op medewerkers. Door in verbinding te staan kan je het potentieel zoveel mogelijk benutten. Ook kan het helpen bij het effectief feedback geven waardoor anderen er ook daadwerkelijk van kunnen leren.

4. Ontwikkelen en groeien

Leiderschapsontwikkeling gaat niet alleen om het laten groeien van de medewerkers. Ook is persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord belangrijk. Waar wil je als leidinggevende naartoe, wat is je visie en hoe ga je om met veranderingen binnen en buiten de organisatie? Door leren als een continu proces te zien, wordt een leidinggevende in staat gesteld om aangesloten te blijven bij de ontwikkelingen van deze tijd.