Slider

Persoonlijke ontwikkeling

Investeer als organisatie in de persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. De wereld om ons heen verandert namelijk snel. Doe je als organisatie niet mee, dan sta je stil. En stilstand is achteruitgang. Van organisaties vraagt dit aanpassingsvermogen en wendbaarheid.

De kunst van coachend leidinggeven

Wat is persoonlijke ontwikkeling eigenlijk?

Iemand presteert het beste wanneer hij of zij werk doen dat voldoening geeft; dat energie oplevert in plaats van kost. Dit draagt vervolgens bij aan de directe betrokkenheid van de medewerker en daarmee direct aan het succes van de organisatie. Door een individu inzicht in zichzelf te geven, creëer je bewustwording. Vervolgens kan je vanuit zelfinzicht en bewustwording werken aan persoonlijke ontwikkeling.

Er zijn veel verschillende definities met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling. Als HRM Profielen omschrijven we het als volgt:

“Jezelf ontwikkelen in de door jouw gewenste richting waardoor jij dat (werk) kunt doen wat jou voldoening en energie geeft.”

In de huidige tijd gaat het niet meer alleen om kennis en/of opleiding. Het belang van soft skills in een organisatie groeit. Bijvoorbeeld om als mens effectief te kunnen communiceren, in verbinding te kunnen zijn met anderen en om je bewust te zijn van jouw rol binnen een team.

HRM Profielen slider
gedragsanalyse

Waarom in persoonlijke ontwikkeling investeren om je organisatie te laten groeien?

Onze visie is dat persoonlijke ontwikkeling niet gezien moet worden als optie, maar als must om relevant en wendbaar te blijven als organisatie en als mens. Medewerkers die werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, zullen meer werkplezier ervaren en daarmee het succes en de continuïteit van organisaties vergroten. Een duidelijke visie vanuit de organisatie op persoonlijke ontwikkeling is hierin de basis. Maar ook een actief HRM-beleid dat hier op stuurt is onmisbaar.

zelfinzicht

Waarom in persoonlijk leiderschap investeren om je organisatie te laten groeien?

Niet alleen investeren in nieuwe kennis en/of vaardigheden is belangrijk, maar ook in persoonlijk leiderschap. Dit houdt in: het vermogen om leiding te nemen over je (werkzame) leven, dus regie nemen over je eigen keuzes en gaan voor je idealen. Als medewerkers bewuster kiezen voor een specifieke functie binnen een bepaalde organisatie, zorgt dat voor een duurzame werkrelatie. Dit verlaagt het verzuim en de uitstroom.

Inzicht en bewustwording voor persoonlijke ontwikkeling aan de hand van DISC en drijfveren

De vier stappen van persoonlijke ontwikkeling

1. Zelfinzicht en bewustwording

Wie ben je en waarom je doe je wat je doet? Meten waar je nu staat en wat je nodig hebt om het beste uit jezelf te halen. Dit betekent voor jouw mensen het krijgen van inzicht in hoe zij reageren op hun omgeving (de wereld en mensen om zich heen) en waarvoor zij echt gemotiveerd zijn.

Inzicht krijgen in iemands gedragsvoorkeursstijlen en wat iemands drijfveren zijn kan heel waardevol zijn. Mensen leren hiermee onder andere meer over hoe zij graag communiceren met anderen, welke kwaliteiten bij hen zichtbaar zijn, welke ontwikkelpunten zij hebben en wat belangrijk is in de aansturing door een leidinggevende. Maar ook in welke teamrol zij goed zouden passen. Met het meten van drijfveren, krijg je inzicht in het waarom achter het gedrag. Wat motiveert medewerkers en waar krijgen zij energie van.

2. Inzicht in anderen

“Begrijp eerst voor je begrepen wilt worden” (Stephen Covey). Vanuit zelfinzicht en bewustwording is een volgende stap in persoonlijk leiderschap; het inzicht in anderen. Dit helpt om de ander beter te begrijpen, waardoor je effectiever met elkaar om kunt gaan. Wat je kunt aanleren is om het voorkeursgedrag van een collega of werknemer te herkennen om hier vervolgens op af te stemmen. Voorkeuren van anderen herken je bijvoorbeeld aan de leiderschapsstijl, gedrag onder druk, non-verbale communicatie, maar ook aan het type vragen dat de ander stelt.

een vertrouwenspersoon en DISC

3. Afstemmen en verbinden met anderen

Vanuit inzicht in anderen kan je beter op de ander afstemmen en verbinding maken. Het stelt je in de gelegenheid om effectiever met elkaar te communiceren. Hierbij is het essentieel dat jij effectief inspeelt op de voorkeursstijlen van de ander en aansluit op dat wat diegene belangrijk vindt. Door begrip te hebben voor en rekening te houden met je gesprekspartner, kun je effectieve feedback geven. Hierdoor kan je de samenwerking binnen een team verbeteren. Maar het kan ook helpen om effectiever samen te werken als leidinggevende met medewerkers.

4. Ontwikkelen en groeien

Wanneer mensen inzicht hebben in wat hen werkelijk motiveert en waar hun voorkeuren liggen, worden zij zich nog zelfbewuster. De combinatie van drijfveren en gedrag bepaalt wat iemand belangrijk vindt en nastreeft en hoe dit aangepakt zal worden. Door medewerkers inzicht  te geven in hun gedrag en drijfveren, kan je hen als leidinggevende gerichter ondersteunen in hun persoonlijke groei en ontwikkeling.

HRM Profielen slider

Ontwikkeling begint met (zelf)inzicht en bewustwording

Welke analyses voor inzicht en bewustwording op individueel niveau zijn er beschikbaar?

Bekijk de DISC analyse

DISC analyse

De DISC analyse brengt de voorkeursstijlen in gedrag en communicatie in kaart. Het maakt gebruik van een online kleurentest op basis van de kleuren rood, geel, groen en blauw.

Drijfveren certificering

Drijfverenanalyse

Aan de hand van de drijfverenanalyse breng je de meest belangrijke innerlijke motivatoren in kaart. Krijg inzicht waarom iemand bepaalde dingen juist wel of juist niet doet en wat hem of haar drijft in het leven.

Bekijk de teamanalyse DISC van HRM Profielen

Teamanalyse DISC

Stel een Teamanalyse DISC samen uit de verschillende individuele analyses. Krijg inzicht in de teamsamenstelling, kwaliteiten, aandachtsgebieden en hoe je effectief leiding kunt geven aan het team?