Slider

Recruitment

Hoe zorg je voor succes binnen je organisatie? Het begint met de juiste mensen op de juiste plek. Wat heb je al in huis qua werknemers en wordt hun potentie voor de volle 100% benut? Krijgen zij de aandacht die zij verdienen? Door dit in kaart te brengen en hierop in te spelen kan uitstroom binnen de organisatie worden voorkomen.

Als je in beeld hebt welke kwaliteiten binnen de organisatie aanwezig zijn, wordt het gelijk inzichtelijk op welke gebieden er behoefte is aan nieuw talent. Ons idee is dat vanuit inzicht en bewustwording nieuwe stappen gezet kunnen worden. Deze kennis geeft de noodzakelijke input om gericht te kunnen te werven en selecteren. Door te weten wat je wilt, trek je de juiste mensen aan.

Wanneer je als organisatie de juiste mensen in je organisatie hebt, werkt dat door in het werkplezier, de betrokkenheid en in het behoud van je mensen. Wanneer medewerkers echt gemotiveerd zijn en waarbij het werk aansluit bij wat hen drijft, dan kan er iets moois ontstaan.

Leer hoe DISC en drijfveren je kunnen ondersteunen in het vinden van de perfecte kandidaat voor jouw organisatie.

Waar let je op bij selectie?

Naast de harde criteria zoals opleidingsniveau en werkervaring, is het naar ons idee van groot belang om te kijken wat iemand toevoegt binnen het team. Daarbij kan je kijken naar het gedrag dat degene laat zien; op welke wijze communiceert iemand en welke kwaliteiten heeft deze persoon die het team versterken? Ook belangrijk zijn de drijfveren van een persoon. Juist de combinatie van gedrag en drijfveren vormen de doorslaggevende factor van het wel of niet geschikt zijn van een kandidaat. Het geeft een hoge mate van voorspelbaarheid in het succes van een kandidaat voor een bepaalde functie.

In vier stappen naar een succesvolle werving:

 1. Bepaal welke kennis en gedragseigenschappen er aanwezig zijn in het team
 2. Bepaal welke kennis en gedragseigenschappen ontbreken en waar behoefte aan is
 3. Bepaal welk gedrag en welke drijfveren van belang zijn voor de functie
 4. Onderzoek of kandidaten aansluiten bij het gewenste gedrag en de drijfveren
DISC en drijfveren Benelux opleiding en training in België

Stappenplan voor selectie

1. Onze visie is dat een team complementair moet zijn; mensen moeten elkaar aanvullen. Door te kijken waar de gedragsvoorkeuren van de medewerkers zitten, zie je waar de sterke punten in het team zich bevinden.

2. Vanuit die kennis heb je direct inzicht in welke teamrollen er nog ontbreken. Welke gedragsvoorkeursstijlen zie je niet terug en waar is dus nog behoefte aan? Kan dit onderling worden opgepakt of is het iets waar een nieuwe collega aan moet voldoen?

3. Ook kent een functie vaak bepaalde eisen op het gebied van gedrag. Welke gedragskenmerken zijn essentieel voor de functie? En welke drijfveren zijn belangrijk om het werk met plezier te kunnen doen? Vanuit deze kennis kan je gericht een vacaturetekst opstellen.

4. Door het inzetten van een gedrag- en drijfverenanalyse krijg je inzicht in de voorkeursstijlen en motivatoren van een kandidaat. Sluiten deze aan bij zowel de organisatie alsook bij de functie? Het geeft gerichte handvatten om het gesprek over aan te gaan.

Ontwikkel-sterke-leiders-met-een-communicatietraining

De voordelen op een rij

 • De organisatie krijgt een beter beeld van de persoon die gezocht wordt
 • De juiste kandidaat zal zich hierdoor sneller herkennen
 • Door inzicht in gedrag en drijfveren van een kandidaat kan er een beter sollicitatiegesprek gevoerd worden
 • Als de combinatie van gedrag en drijfveren in relatie tot de functie goed aansluit, zal een kandidaat langer verbonden blijven aan de organisatie
DISC in recruitment

Medewerkers behouden

Als er veel geïnvesteerd is in het vinden van die juiste kandidaat, hoe zorg je er dan voor dat hij/zij ook blijft? Hierbij is een langetermijnvisie van belang. Als organisatie kan je hier aandacht aan besteden door de volgende punten te onderzoeken:

 1. Hoe ervaren medewerkers de bedrijfscultuur?
 2. Wat vinden ze van de werkdruk?
 3. Wat zorgt ervoor dat medewerkers lekker in hun vel zitten?
 4. Waar liggen hun behoeften qua ontwikkeling en welzijn?

Door ervoor te zorgen dat je de aansluiting met je mensen houdt, voorkom je dat ze ontevreden worden. Als organisatie is het belangrijk om het gesprek aan te gaan met medewerkers en te kiezen voor een individuele benadering. Onderzoek waar hun behoefte ligt, waar kwaliteiten zitten en wat ze willen ontwikkelen. Door hierop af te stemmen en medewerkers erkenning en waardering te geven, krijgt je loyale en betrokken werknemers.