Slider

Teamontwikkeling met DISC en drijfveren

Teamontwikkeling is niet alleen voor teams die problemen hebben, maar ook voor teams die beter willen worden en verder willen groeien. Mensen in een groep gedragen zich anders dan individueel. Door te kijken naar hoe een team presteert, kun je achterhalen waarin het team zich verder kan ontwikkelen.  Zodra mensen in een team gaan werken, ontstaat er groepsdynamiek. De prestaties en groepsdynamiek worden door veel factoren beïnvloed.

DISC en drijfveren Benelux opleiding en training in België

Wat is teamontwikkeling eigenlijk?

Wil jij met jouw team optimaal presteren? Met teamontwikkeling aan de hand van DISC en drijfveren kan je doelen realiseren, prestaties verbeteren en de samenwerking bevorderen. Teamcoaching zorgt voor structurele teamontwikkeling en verbetering van teamprestaties. Als HR-manager is het raadzaam om te investeren in teamontwikkeling wanneer:

 • De groep als los zand aan elkaar hangt.
 • De aanwezige potentie onvoldoende wordt benut.
 • De communicatie binnen het team moeizaam en ineffectief verloopt.
 • Echte verandering maar moeizaam tot stand komt.
 • Effectief inspelen op veel veranderingen.
 • Als het team moet groeien richting zelfsturing of zelforganisatie.
DISC mat rollenspel

Hoe krijg je inzicht in de prestaties van teams?

Hoe teams presteren is afhankelijk van veel factoren. Zo kan je kijken naar de volwassenheidsfasen van een team door gebruik te maken van het model van Tuckman. Hierin worden 4 fasen van volwassenheid omschreven:

 1. Vormfase
 2. Stormfase
 3. Normfase
 4. Prestatiefase

Teams doorlopen de diverse stadia van ontwikkeling. Om te groeien, is het noodzakelijke om te leren hoe je als team kunt aanpassen aan de veranderende omstandigheden binnen elk stadium van teamontwikkeling.

Patrick Lencioni beschrijft in zijn boek ‘de 5 frustraties van teamwork’ de kern van samenwerking in teams en de bijbehorende frustraties. Het model dat hierbij gebruikt wordt, is opgebouwd als een piramide en begint bij de onderste laag. Door te kijken welke frustraties van teamwork er binnen het team spelen, kan je zien welke laag van de piramide het meeste aandacht nodig heeft. Welke stappen kunnen er gezet worden en wat vraagt dit van de teamleden en de managers?

Sleutel tot effectieve HR en coaching

De signalen van teams die niet optimaal presteren:

Om als team te presteren, moet er passie, de juiste mindset en moeten de gewenste vaardigheden aanwezig zijn. Op basis van de performance kan je zien waarin het team zich te ontwikkelen heeft.

PERFORMANCE = PASSIE + MINDSET + VAARDIGHEDEN

 • Wanneer de passie en motivatie ontbreekt spreekt men over een gedemotiveerd team. Kenmerken hiervan zijn onder andere, onverschilligheid, frustratie, klagen etc.
 • Wanneer er belemmerende gedachten een rol spelen dan is dit van invloed op de mindset en spreek je over een team met onderstroom. Deze belemmerende gedachten kunnen bijvoorbeeld zijn onbegrip, weinig onderling vertrouwen en gekleurde opvattingen over elkaar.
 • Wanneer de vaardigheden ontbreken dan is er sprake van een team met te weinig skills. Het is dan belangrijk om te achterhalen welke vaardigheden er ontbreken. Dit team herken je aan een afwachtende, onzekere houding en wanneer er veel (hulp)vragen gesteld worden.
Plaats jouw team op de DISC mat, een mooie aanvulling op de Teamanalyse DISC

Vanuit DISC en drijfveren in 3 stappen verder bouwen aan jouw team

Teamontwikkeling is een dynamisch proces en hangt van meerdere factoren af. Ook de rol van de teamcoach of trainer is belangrijk. Wij onderscheiden 3 stappen die essentieel zijn bij teamontwikkeling.

Stap 1: analyseren van het probleem
Onderzoek allereerst waar het team tegenaan loopt. Is er sprake van demotivatie, gebrek aan kennis of onderstroom? Door de verschillende signalen te onderzoeken, achterhaal je waar er behoefte is aan ontwikkeling. Hierbij is een goede intake essentieel. Denk hierbij aan persoonlijke interviews of teamintakes. Zorg ervoor dat het probleem helder is voor iedereen.

Stap 2: analyseren waar het team naartoe wil
Vanuit het in kaart brengen van de ontwikkelbehoefte, kan het doel bepaald worden. Zonder doel geen richting. Hierbij is draagvlak belangrijk, zowel vanuit het management alsook het team. Als je inzichtelijk hebt waar je als team naartoe wil, kun je het meetbaar maken. Omschrijf de te behalen doelstellingen, wanneer is het gerealiseerd en hoe ziet dat er concreet uit. Door het meetbaar te maken, wordt het tastbaar en zie je of de juiste stappen genomen worden.

DISC en teamontwikkeling

Stap 3: Teamontwikkeling realiseren
Teamontwikkeling is een proces. Door te starten met individuele DISC en drijfveren analyses en een DISC teamanalyse maak je inzichtelijk hoe een team is opgebouwd en samengesteld. In de teamanalyse worden er 8 teamrollen beschreven en het geeft weer waar de individuele voorkeuren liggen. Waar liggen de capaciteiten en hoe is de teamdynamiek? Vanuit hier wordt duidelijk waar de sterke- en ontwikkelpunten liggen en wat de kansen en de bedreigingen binnen het team zijn. Ontwikkeling begint dan ook bij bewustwording en inzicht in jezelf en anderen.

Door een combinatie te maken tussen de DISC analyse en de drijfverenanalyse wordt het duidelijk welke motivatoren achter het gedrag zitten. Juist de interactie tussen gedrag en de achterliggende drijfveren geven waardevolle informatie en inzichten. Het kan het team helpen om te ervaren op welke vlakken de samenwerking versterkt kan worden.

HRM Profielen slider

Wat mogelijk ook interessant is voor jou

Probeer eerst een ander te begrijpen

De combinatie maken tussen DISC en drijfveren?

teamsamenstelling

DISC en de perfecte teamsamenstelling?

DISC- en drijfveren in teams

Hoe zet je DISC en drijfveren in teams in?