Slider

Burn-out en stress op het werk, is dat te voorkomen?

stress

Burn-out en werk gerelateerde stressklachten, het blijft een actueel thema. Ruim 17% van de werknemers ervaart enkele keren per maand burn-outklachten. Klachten kunnen onder andere gevoelens van emotionele uitputting, leeg gevoel en vermoeidheid zijn. Slechts een fractie hiervan ontwikkelt ook daadwerkelijk een burn-out. 35,3% van de werknemers ervaart werkstress als belangrijkste oorzaak als het gaat om werk gerelateerd verzuim. Verschijnselen zijn bijvoorbeeld gespannenheid, nervositeit en ernstige vermoeidheid.

Uit de Arbobalans (bron: TNO) blijkt dat de kosten van werk gerelateerd verzuim ruim 5 miljard euro per jaar bedragen. Ook bleek hieruit dat vooral op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting er een toename te zien is. Zoals snel moeten werken of heel veel werk moeten doen. De werkdruk neemt verder toe wanneer de werknemers ook een lage autonomie ervaart. Deze combinatie verhoogt het risico op werkstress. Verder zie je ook een verschuiving in leeftijd, was het vroeger iets van veertigers, tegenwoordig zie je dertigers en ook studenten die last hebben van langdurige stress.

Hoe ontstaan deze klachten?

Dat verschilt per persoon en is ook niet altijd goed te voorspellen, laat staan te voorkomen. Een veelvoorkomend geluid is dat het mensen overprikkeld worden door de snel op elkaar volgende veranderingen in onze maatschappij. Ook de digitale ontwikkelingen zorgen ervoor dat we altijd bereikbaar (moeten) zijn. De mobiele telefoon, met alles op het gebied van social media, is vaak ook een onruststoker. De trend dat alles mogelijk is, je altijd gelukkig en op elk gebied succesvol moet zijn, maakt het leven soms best ingewikkeld. Stress kan heel nuttig zijn, als het maar niet te lang duurt. Want van chronische stress raak je uiteindelijk uitgeput en daar zit niemand op te wachten.

Lees ook: DISC en stress; op welke manier uit dit zich?

Wordt iemand wel op zijn of haar kwaliteiten ingezet?

Kijkend naar de werkvloer is het onder andere van belang om te weten of iemand op zijn plek zit. Met het inzetten van een DISC analyse krijg je een duidelijk beeld van waar iemand qua gedragsstijl de voorkeur aan geeft. Hiermee krijg je inzicht in gedrag waarmee sterke kanten uitgebouwd en aandachtspunten ontwikkeld kunnen worden. Naast de basisstijl, wordt er ook gekeken naar de responsstijl; dit laat het gedrag zien waarvan je denkt dat de omgeving het van je vraagt. Vaak liggen basis- en responsstijl voor een groot deel in elkaars verlengde. Mochten hierin grote verschillen zitten, dan laat iemand ander gedrag zien dan waar zijn behoefte zit. Iemand loopt dan als het ware op z’n tenen. Tot op zekere hoogte zorgt het voor groei en ontwikkeling maar als de stretch te groot wordt en te lang duurt, kan dat leiden tot stress.

Lees ook: Wat is DISC?

Is er nog motivatie en enthousiasme voor het werk?

De drijfverenanalyse meet de unieke kwaliteiten die een persoon aan de organisatie te bieden heeft. Het geeft weer waarom iemand doet zoals hij of zij doet. Het is de motor achter gedrag, waar degene enthousiast van wordt en waarvoor hij of zij uit z’n bed komt. Wanneer iemands drijfveren niet overeenkomen met wat de organisatie vraagt dan leidt dit tot stress en demotivatie. Drijfveren en werkplezier zijn dan ook nauw met elkaar verbonden.

Een DISC en drijfverenanalyse is geen wondermiddel tegen stress en zal een burn-out ook niet voorkomen. Maar het kan wel helpen wanneer het gaat om inzicht, bewustwording en ontwikkeling van individuen, teams en organisaties. Juist de combinatie tussen de twee geeft waardevolle informatie en zorgt ervoor dat er vooruit gekeken kan worden. Als dat kan bijdragen aan het vergroten van iemands werkplezier, hebben we al een mooie stap gemaakt.

Lees ook: Wat zijn drijfveren?

DISC en drijfveren als HR instrument

Wil je in jouw organisatie werken met DISC en drijfveren? Tijdens onze certificeringstraining voor DISC en drijfveren leer je de theorie en hoe je onze DISC analyse, drijfverenanalyse en teamanalyse DISC op een professionele wijze in kunt zetten binnen jouw werk. Ben je al elders gecertificeerd dan kan je in overleg in veel gevallen direct onze DISC en drijfveren analyses inkopen. Heb je interesse in één van onze producten of diensten? Neem dan contact met op met HRM Profielen. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.