Slider

De combinatie maken tussen DISC en drijfveren

Probeer eerst een ander te begrijpen

Een team dat resultaatverantwoordelijkheid neemt, elkaar feedback durft te geven, van elkaar wil leren en elkaar weet te inspireren. Welke organisatie zou dat niet willen? Vaak is zo’n team in de dagelijkse praktijk eerder uitzondering dan regel. Meestal verloopt het in teams best aardig, maar kan het beter. Het inzetten van een DISC en drijfveren analyses helpen goed om hier inzicht in te krijgen.

Dit heeft vaak zijn weerslag op het behalen van doelen en de geleverde kwaliteit. Waarom werkt het in teams niet altijd even soepel? Ontdek met DISC en Drijfveren hoe verwachtingen en communicatie teams beïnvloeden

Interessant is om te onderzoeken hoe een team is samengesteld. Daarbij kan gekeken worden naar de wisselwerking tussen de teamleden, leidinggevende en de context. DISC en drijfverenanalyses geven waardevolle informatie als het gaat om hoe en waarom mensen doen zoals zij doen.

DISC gedragsanalyse

Het betreft hier een analyse, op basis van het DISC model, waarbij de interactie van een deelnemer met zijn of haar omgeving in kaart gebracht wordt. Hierin worden vier gedragsstijlen onderscheiden; dominatie, invloed, stabiliteit en conformisme. Het DISC model geeft aan waar iemand zijn voorkeurstijl ligt als het gaat om gedrag en manier van communiceren.

Het inzetten van de DISC analyse helpt om begrip te creëren tussen de teamleden onderling. De analyse maakt inzichtelijk vanuit welk gedrag iemand reageert. Dit zorgt ervoor dat er binnen teams betere relaties kunnen worden opgebouwd waardoor de samenwerking versterkt kan worden. Daarnaast maak je inzichtelijk welk gedrag veel aanwezig is, welke stijl er misschien ontbreekt en waar teamleden in de onderlinge communicatie tegenaan lopen.

Drijfverenanalyse

Waar het bij de DISC gaat om hoe iemand zich gedraagt, kijk je bij drijfveren waarom iemand zich zo gedraagt. Dit instrument brengt de innerlijke motivatoren in kaart. Een drijfveer geeft weer wat een persoon belangrijk vindt in het leven en vanuit welke situatie iemand wel of niet in actie komt. De analyse classificeert zes drijfveren; autonomie, theoretisch, esthetisch, sociaal, ideëel en zakelijk.

De drijfverenanalyse zorgt voor de verdiepingsslag tussen teamleden. Door te bespreken vanuit welke drijfveer een collega werkt, zorg je ervoor dat teamleden elkaar op een ander, dieper vlak leren kennen. Door hier openheid in te creëren ontstaat er meer begrip en komen mensen echt met elkaar in gesprek. Bovendien kunnen mensen in het team op hun kracht worden ingezet, zodat zij die dingen doen die aansluiten op hun persoonlijke drijfveren.

Teamprofiel DISC

Een goed instrument om mee te werken, is de teamanalyse DISC. Hierin worden de uitkomsten van de DISC analyse van alle teamleden gezet. Dit zorgt voor een duidelijk en visueel overzicht van het gehele team. Door het team in kaart te brengen, zie je waar de kwaliteiten en valkuilen zitten. Ook zie je hoe teamleden waarschijnlijk gaan reageren op bepaalde situaties en onder druk. Vervolgens kan je kijken welke motivatoren achter het gedrag zitten middels een teamanalyse op drijfveren. De combinatie tussen de DISC- en drijfverenanalyse geeft een waardevol en compleet beeld van de interactie tussen gedrag en de achterliggende drijfveren. Met deze informatie kan je het team waardevolle inzichten bieden en laten ervaren op welke vlakken de samenwerking versterkt kan worden.

De DISC- en drijfverenanalyse inzetten

Ben jij leidinggevende, HR-professional of trainer en wil je meer weten over het DISC- en drijfverenmodel? Dan kan je bij HRM Profielen terecht voor een DISC en drijfveren certificering. Tijdens deze tweedaagse training leer je hoe je de DISC- en drijfverenanalyse op een professionele wijze in kunt zetten in jouw werk, waarbij ook het teamprofiel aan bod komt. Ben je al elders gecertificeerd, dan kan je in overleg in veel gevallen direct onze analyses inkopen. Ben je geïnteresseerd in één van onze producten? Neem dan contact met op met HRM Profielen. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Wat anderen ook bekeken

DISC en de perfecte teamsamenstelling

Hoe kunnen drijfveren de HR-Professional helpen bij recruitment?

Het nut van gedrags- en drijfverenanalyses bij recruitment