Slider

De vier factoren van DISC

Vier DISC factoren op een rij; wat betekenen ze en wat kan je er mee?

DISC is een populaire HR tool vanwege haar toegankelijkheid en brede toepasbaarheid binnen verschillende vakgebieden. Aan de hand van vier DISC factoren biedt dit model concrete handvatten voor persoonlijke, team-, leiderschaps- en organisatieontwikkeling. Het geeft weer waar iemand zijn of haar voorkeursgedrag ligt. Dit wordt in kaart gebracht door de DISC analyse.

We geven per factor een toelichting op wat dit betekent binnen DISC.

Persoonlijkheidsvragenlijsten

De DISC gedragsanalyse is gebaseerd op het kleurenmodel van Jung en Marston. Het is een instrument waarmee voorkeursgedrag geanalyseerd wordt en geeft weer hoe wij op onze omgeving reageren. Het DISC model is opgebouwd uit 2 assen:

  • Introvert versus extravert
  • Taakgericht versus mensgericht

Deze twee assen gecombineerd vormen de vier factoren. Wat betekent elke DISC factor?

Er worden vier gedragstypes onderscheiden: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformisme. Dit zijn ook wel de vier DISC factoren zoals sommigen deze kennen.

De individuele DISC factor nader toegelicht

Factor 1: Dominant – aangeduid met de kleur rood

Dit is een combinatie van extravert en taakgericht. Het geeft weer hoe we omgaan met problemen en uitdagingen.

  • Hoe hoger de score, hoe assertiever iemand is. Degene zal meer op de voorgrond zijn en uitdagingen zoeken.
  • Hoe lager iemand de kleur rood heeft, hoe meegaander degene zich opstelt en anderen de ruimte geeft.

Lees meer over de rode DISC stijl

Factor 2: Invloed – aangeduid met de kleur geel

Een combinatie van extravert en mensgericht. Het meet de wijze waarop iemand anderen beïnvloedt en overtuigt van zijn of haar zienswijze.

  • Hoe meer deze kleur aanwezig is, hoe extraverter iemand is. Degene is meer met mensen bezig en zal ideeën op een inspirerende wijze presenteren.
  • Hoe lager deze DISC factor, hoe meer degene op z’n hoede is. Het vertrouwensniveau daalt en ideeën worden meer feitelijk gepresenteerd.

Lees meer over de gele DISC stijl

Factor 3: Stabiliteit – aangeduid met de kleur geel

Deze factor kenmerkt zich door de verbinding tussen mensgericht en introvert. Het meet hoe wij reageren op veranderingen in de omgeving en tempowisselingen.

  • Hoe hoger de score, hoe meer iemand rekening houdt met de omgeving. Degene zal gas terugnemen en heeft behoefte een bepaalde mate van voorspelbaarheid.
  • Hoe lager de kleur groen, hoe meer iemand aan zichzelf denkt. Het tempo wordt opgeschroefd en iemand is graag met meerdere dingen tegelijk bezig.

Lees meer over de groene DISC stijl

Factor 4: Conformisme – aangeduid met de kleur blauw

Dit is een combinatie van het introverte met het taakgerichte gedrag. Het geeft weer hoe iemand omgaat met regels en procedures die door anderen zijn opgesteld.

  • Hoe hoger de blauwe kleur, hoe meer iemand volgens het boekje gaat werken. Er worden minder risico’s genomen.
  • Hoe lager de blauwe DISC factor hoe autonomer iemand zich opstelt. Er zal flexibeler omgegaan worden met regels en er worden sneller risico’s genomen.

Lees meer over de blauwe DISC stijl

De DISC analyse van HRM Profielen

Het is belangrijk om te weten dat DISC niet goed of fout is. Het gaat om iemands gedragsvoorkeuren waarbij elke afzonderlijke DISC factor kwaliteiten heeft en ook aandachtspunten. Om op een professionele wijze met de DISC gedragsanalyse te werken, is het belangrijk om jezelf hiervoor op te leiden. Op deze manier leer je hoe je de theorie op een zorgvuldige en correcte wijze kan inzetten.

Om deze reden werkt HRM Profielen alleen met klanten die gecertificeerd zijn. Er is géén officiële DISC certificering, ook al claimen sommige partijen dat wel. Er is wel een groot verschil in kwaliteit tussen de verschillende aanbieders. Ben je al elders gecertificeerd dan kan je in veel gevallen direct klant bij ons worden.

Ik kom graag in contact met HRM Profielen