Slider

DISC als sleutel tot effectieve functioneringsgesprekken: 4 tips

DISC inzetten bij functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken, ook wel bekend als evaluatiegesprekken of beoordelingsgesprekken, zijn een belangrijk onderdeel van een effectief HR-beleid. Ze bieden de mogelijkheid om de prestaties van medewerkers te beoordelen, doelen te stellen en groei te stimuleren. Een zorgvuldige voorbereiding is daarbij essentieel.

Daarnaast zijn er een aantal belangrijke elementen waaraan een goed gesprek moet voldoen:

 • Duidelijke doelstellingen en agenda: dit zorgt voor een gestructureerd en productief gesprek waarbij van tevoren bepaald is wat er wordt besproken.
 • Tweerichtingsverkeer: zorg dat het geen monoloog wordt maar dat zowel de leidinggevende als de medewerker de gelegenheid hebben om te spreken en te luisteren.
 • Eerlijke en constructieve feedback: bespreek zowel successen als verbeterpunten. Het doel is om prestaties te verbeteren en niet te veroordelen.
 • Ontwikkelingsgericht: hoe kan de medewerker sterke punten beter benutten en zich verder ontwikkelen. Stel doelen die uitdagend maar haalbaar zijn.
 • Respect en empathie: zorg ervoor dat de medewerker zich gehoord voelt. Respecteer persoonlijke doelen en toon begrip voor eventuele uitdagingen.
 • Opvolging: documenteer afspraken en zorg ervoor dat afspraken nageleefd worden. Een goed gesprek moet leiden tot concrete acties en verbeteringen in prestaties.

Voorbereiden van een functioneringsgesprek

Vaak zijn het de leidinggevenden of HR-adviseurs die de functioneringsgesprekken voorbereiden en leiden. Om deze gesprekken zo effectief mogelijk te maken, kan inzicht in de DISC-gedragsstijlen van grote waarde zijn. We geven hier vier tips van de wijze waarop DISC benut kan worden in de voorbereiding van deze gesprekken.

Tip 1: Leer de DISC-gedragsstijlen kennen

De basis voor een succesvol functioneringsgesprek met DISC is een grondige kennis van de vier gedragsstijlen. Deze informatie stelt je in staat om de behoeften en voorkeuren van elke medewerker te herkennen.

Dominantie: medewerkers zijn doelgericht en direct. Zij waarderen efficiëntie en resultaten.
Invloed: medewerkers zijn sociaal en enthousiast. Zij hechten waarde aan relaties en erkenning.
Stabiliteit: medewerkers zijn geduldig en betrouwbaar. Zij hebben behoefte aan stabiliteit en teamwork.
Conformisme: medewerkers zijn nauwkeurig en detailgericht. Zij geven de voorkeur aan een gestructureerde aanpak.

Tip 2: Pas je communicatie aan

Door de taal te spreken van je gesprekspartner en voorbeelden te gebruiken die bij de stijl past, sluit je gemakkelijker op de ander aan. Dit zorgt ervoor dat het gesprek effectiever verloopt.

Dominantie: geef concrete, beknopte feedback.
Invloed: leg de nadruk op relaties en erkenning.
Stabiliteit: spreek op een vriendelijke en ondersteunende toon.
Conformisme: geef gedetailleerde informatie.

Tip 3: Formuleer doelen op maat

Het stellen van doelen is belangrijk voor de ontwikkeling van de medewerkers. Door inzicht in de DISC stijlen, kunnen doelen geformuleerd worden die aansluiten op hun sterke punten en aandachtsgebieden. Hier volgen een aantal voorbeelden waar je aan kan denken:

 • Voor dominantie medewerkers kan het een doel zijn om hun leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen en meer impact te hebben op het bereiken van hun doelen.
 • Voor invloedrijke medewerkers kan het een doel zijn om effectiever te communiceren en hun vermogen om anderen te inspireren te vergroten.
 • Stabiele medewerkers kunnen zich richten op het verbeteren van samenwerking en conflictbeheersing.
 • Voor conformistische medewerkers is het wellicht relevant om hun sneller tot besluiten te komen en flexibeler te worden in hun aanpak.

Tip 4: Bereid je voor op verschillende reacties

Elke gedragsstijl zal anders reageren op feedback. Dominante medewerkers kunnen opstaan voor uitdagingen, terwijl stabiele medewerkers misschien meer geruststelling nodig hebben. Invloedrijke medewerkers willen misschien graag brainstormen over nieuwe ideeën en conformistische medewerkers zien graag een gedetailleerde planning. Bereid je voor op verschillende reactie en wees daarnaast flexibel in je aanpak om de communicatie effectief te laten verlopen.

Groei en ontwikkeling

Functioneringsgesprekken zijn kansen voor groei en ontwikkeling. Ongeacht de gedragsstijl van de medewerker gaat het om hoe de gestelde doelen bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en het team. DISC kan helpen bij het maken van verbinding en het beter aansluiten bij de behoeften van de medewerkers. Hierdoor kunnen gesprekken effectiever verlopen waardoor waardevolle kansen voor ontwikkeling en verbetering ontstaan.

Wil jij je kennis verder verdiepen en meer weten over DISC? Kijk dan eens op onze site onder certificeringstrainingen of onze verdiepingstrainingen.

 

De 5 meest gestelde vragen over functioneringsgesprekken:

 • Hoe zou je jouw prestaties van het afgelopen jaar zelf beoordelen?
 • Wat waren jouw belangrijkste prestaties het afgelopen jaar?
 • Welke doelen heb je bereikt sinds ons laatste functioneringsgesprek?
 • Wat zijn jouw sterke punten en hoe heb je deze ingezet in je werk?
 • Op welke gebieden denk je dat je verbeteringen kunt aanbrengen?

Wat anderen ook interessant vinden

Hoe zet je DISC in bij recruitment? 

DISC en communicatie