Slider

DISC combineren met de drijfveer autonomie

Hoe combineer je DISC met de drijfveer autonomie

“Combineren kun je leren” dat is wat je ons vaak hoort zeggen. Hoe mooi DISC en drijfveren afzonderlijk ook zijn, de combinatie zorgt voor nog meer waardevolle inzichten. De koppeling maken tussen de verschillende gedragsstijlen en drijfveren, vraagt wel kennis van zaken. In deze blog gaan we hier dieper op in en beschrijven we hoe de verschillende DISC stijlen tot uiting kunnen komen in relatie tot de drijfveer autonomie.

De autonome drijfveer

De drijfveer autonomie van Spranger verwijst naar de innerlijke motivatie van mensen om onafhankelijk te zijn en hun eigen keuzes te kunnen maken. Deze mensen hechten veel waarde aan vrijheid, zelfstandigheid en het vermogen om hun eigen weg te gaan. Ze willen niet beperkt worden door regels, voorschriften of de controle van anderen. Ze verlangen naar het nemen van beslissingen op basis van hun eigen overtuigingen en waarden.

Mensen met een hoge autonome drijfveer hebben de behoefte om zichzelf uit te drukken en uniek te zijn. Ze willen niet worden beperkt door de verwachtingen van anderen of de druk om zich aan te passen. Ze kunnen creatief zijn en streven naar originaliteit in hun denken en handelen. Het kan voor hen moeilijk zijn om in een omgeving te werken waarin ze zich beperkt of gecontroleerd voelen. Ze willen de ruimte hebben om hun eigen ideeën te verkennen en initiatief te nemen. Ze gedijen het beste in een omgeving waarin ze de vrijheid hebben om hun eigen weg te gaan en hun eigen beslissingen te nemen.

De rode gedragsstijl (dominantie) gecombineerd met autonomie

Mensen met een rode DISC-gedragsstijl en een hoge autonome drijfveer hebben een sterke behoefte om controle over hun eigen leven en werk te hebben. Ze willen de vrijheid hebben om hun eigen beslissingen te nemen en initiatief te tonen. Als anderen hen beperken of belemmeren in hun streven naar autonomie, kunnen ze ongeduldig worden.

In hun communicatie kunnen zij direct en assertief zijn. Ook zijn zij minder tolerant voor beperkingen of regels die hen ervan weerhouden om zelfstandig te kunnen functioneren. Ze hebben de neiging om hun eigen weg te gaan en hebben dan ook moeite met autoriteit die hun vrijheid beperkt.

De gele gedragsstijl (invloed) in combinatie met autonomie

Mensen met een gele gedragsstijl en een hoge autonome drijfveer hebben een sterke behoefte om onafhankelijk te zijn en toch sociaal betrokken te blijven. Ze willen vrijheid in hun denken en handelen, maar vinden interactie en samenwerking met anderen ook belangrijk. Zij hebben een sterke behoefte om invloed uit te oefenen op anderen en hen te winnen voor hun ideeën en visies.

Om zich te onderscheiden, hebben ze de neiging om hun autonomie uit te drukken door middel van creatieve en inspirerende communicatie. Ze zullen anderen motiveren en aanmoedigen om initiatieven te nemen en zelfstandig te functioneren.

De groene gedragsstijl (stabiliteit) in combinatie met autonomie

Mensen met een groene gedragsstijl en een hoge autonome drijfveer zoeken een evenwicht tussen onafhankelijkheid en het behouden van harmonieuze relaties. Ze willen de vrijheid hebben om hun eigen beslissingen te nemen, maar ze zijn ook geneigd om anderen te ondersteunen en samen te werken om consensus en harmonie te bereiken.

In het contact met anderen zijn zij vaak empathisch en begripvol. Zij zullen anderen aanmoedigen om zelf initiatieven te nemen. Ze kunnen een ondersteunende omgeving creëren waarin mensen zich vrij voelen om hun ideeën te uiten en hun eigen weg te gaan, terwijl ze ook rekening houden met de behoeften en gevoelens van anderen.

De blauwe gedragsstijl (conformisme) in combinatie met autonomie

Mensen met een blauwe gedragsstijl en een hoge autonome drijfveer verlangen naar onafhankelijkheid en autonomie in hun werk, maar tegelijkertijd hechten ze waarde aan structuur en systemen. Ze willen de vrijheid hebben om hun eigen beslissingen te nemen en hebben daarnaast behoefte aan een omgeving die logisch en georganiseerd is.

Zij zullen vaak zorgvuldig nadenken over hun acties en beslissingen. Zij geven de voorkeur aan een omgeving waarin ze zelfstandig kunnen werken maar wel binnen heldere kaders en richtlijnen. Zij hanteren een systematisch werkwijze en zij streven naar consistentie en kwaliteit in hun werk.

Belangrijk om te weten

Het is belangrijk om te benadrukken dat dit een algemene beschrijving is en dat individuen uniek kunnen zijn in hoe ze deze kenmerken uiten. Niet alle mensen met een bepaalde DISC-gedragsstijl en de drijfveer autonomie zullen zich op dezelfde manier gedragen. Een persoonlijk en verdiepend gesprek zal dan ook nodig zijn om een goed  beeld te krijgen van de individuele kenmerken.

Meer weten?

Zou je meer willen weten over de combinatie DISC en drijfveren en hoe je hierover verdiepende gesprekken kunt voeren of hierover zelf trainingen en workshops kunt verzorgen? Kijk dan eens op onze site onder certificeringstrainingen en verdiepingstrainingen en schrijf je in.

Hoe kunnen drijfveren de HR-Professional helpen bij recruitment?

Drijfveren; waar kom jij je bed voor uit?