Slider

DISC combineren met de drijfveer ideëel

- HRM Profielen

DISC en drijfveren combineren zorgt voor waardevolle informatie. Het geeft inzicht in wat echt belangrijk is voor iemand en waarom er bepaalde keuzes wel, of niet, worden gemaakt. In deze blog gaan we dieper in op de drijfveer ideëel; wat houdt deze drijfveer in en op welke wijze kan zich dat uiten als we kijken naar de verschillende DISC kleuren.

De drijfveer ideëel

De ideële drijfveer van Spranger kenmerkt zich door een sterke behoefte aan duidelijke normen en principes als uitgangspunt voor hun handelen en in hun leven in algemene zin. Zij hanteren een bepaald gedachtengoed of systeem dat zij nastreven en naleven. Dit gedachtengoed kan bijvoorbeeld filosofisch, godsdienstig, wetenschappelijk of politiek van aard zijn. Maar het kan ook een zelfbedacht systeem zijn met eigen waarden en principes.

Zij hechten waarde aan duidelijke richtlijnen; het geeft hen een leidraad in het leven. Zij houden van principes, systemen en uitgangspunten die hun waarde bewezen hebben. De normen en principes die zij hanteren, willen zij graag uitdragen, respecteren en nemen zij als uitgangspunt voor hun beslissingen. Sommigen zullen zich vooral richten op het handhaven van hun overtuigingen terwijl anderen meer idealistisch zijn en anderen willen overtuigen van hun gedachtengoed.

De rode gedragsstijl (dominantie) in combinatie met ideëel

Mensen met de rode gedragsstijl zijn vaak assertief, direct en hebben een hoog tempo. Dit, in combinatie met een hoge ideële drijfveer, kan ervoor zorgen dat deze personen naar voren stappen als bewaker van hun gedachtengoed met de daarbij behorende normen en principes. Zij willen bestaande structuren handhaven en gaan daarbij discussies niet uit de weg. Zij zijn bereid om autoriteit uit te oefenen en leiderschap te tonen om ervoor te zorgen dat de regels worden gerespecteerd en nageleefd.

Zij hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Doelen willen zij op een efficiënte manier nastreven maar vaak wel binnen de bestaande kaders. Hun starheid kan wel ten koste gaan van hun effectiviteit.

De gele gedragsstijl (invloed) in combinatie met ideëel

Mensen met een gele gedragsstijl zijn graag onder de mensen, beschikken over een positieve instelling en zijn goed in het overtuigen van anderen. Dit, in combinatie met een hoge ideële drijfveer, zorgt ervoor dat zij toegewijd zijn aan het nastreven van idealen en waarden, terwijl ze tegelijkertijd deze overtuigingen op een extraverte en inspirerende manier communiceren en anderen betrekken bij het realiseren van deze idealen.

Ook leven zij graag in lijn met hun eigen waarden en principes en zijn zij trouw zijn aan zichzelf. Zij zullen zich betrokken en actief opstellen in settingen met gelijkgestemden en zitten boordevol ideeën waarvan zij anderen graag overtuigen.

Zij praten enthousiast over hun eigen idealen en zijn overtuigd van de weg die zij bewandelen. Hierin kunnen zij ook wat drammerig worden. Zij komen spontaan en ruimdenkend over maar zij zijn in de kern meer behoudend.

De groene gedragsstijl (stabiliteit) in combinatie met ideëel

Mensen met een groene gedragsstijl zijn gericht op harmonie, samenwerking, empathie en relaties. Zij ondersteunen anderen graag. In combinatie met een hoge ideële drijfveer leidt ertoe dat deze personen sterk zijn toegewijd aan idealistische doelen en tegelijkertijd in staat zijn om anderen te begrijpen en te ondersteunen in hun streven naar deze idealen.

Zij zetten zich in om te behouden wat er is en koesteren tradities. Zij stellen zich hulpvaardig op en dragen bij aan het creëren van een betere wereld, uitgaande van hun eigen gedachtengoed. Zij handhaven de regels en kunnen zich verantwoordelijk voelen om anderen aan deze normen te houden.

Liever gaan ze conflicten uit de weg. Bij onenigheid kunnen zij de rol van bemiddelaar op zich nemen om de problemen op te lossen. In hun werk zijn zij volhardend en trouw. In mindere mate zijn zij gericht op verandering, vooral als die verandering in strijd is met de bestaande tradities.

De blauwe gedragsstijl (conformisme) in combinatie met ideëel

Mensen met een blauwe gedragsstijl zijn nauwgezet en gericht op het handhaven van structuur en consistentie.  Dit, in combinatie met een hoge ideële drijfveer, zorgt ervoor dat zij een sterke behoefte hebben om regels na te leven. Zij houden vast aan hun eigen kaders, principes of systemen en weten hier ook veel van.

Zij kunnen een sterke voorstander zijn van het behouden van tradities en hier ook actief aan bijdragen. In hun planning zijn zij zorgvuldig en bedachtzaam, waarbij zij de efficiëntie voor ogen houden. Zij hebben een aantal sterke principes en zullen hier niet snel van afwijken. Zeker niet als dit zijn waarde bewezen heeft. Hierdoor kunnen wij eigenwijs overkomen en moeilijk te overtuigen zij van een andere zienswijze.

Goed om te weten

In deze blog gaat het om een algemene beschrijving. Het blijft belangrijk om te beseffen dat elk individu en dus ook elke combinatie uniek is. Een verdiepend gesprek is nodig om een goed beeld te krijgen van de persoonlijke kenmerken.

Wil jij je kennis verder verdiepen en  meer weten over de combinatie DISC en drijfveren? Kijk dan eens op onze site onder certificeringstrainingen en verdiepingstrainingen en schrijf je in.

Wat anderen ook interessant vinden

DISC combineren met de drijfveer esthetisch

DISC combineren met de drijfveer autonomie