Slider

DISC combineren met de drijfveer sociaal

DISC en de drijfveer sociaal

In onze vorige blogs hebben we gekeken naar de verschillende gedragsstijlen in combinatie met de drijfveer autonomie en theoretisch. In deze blog gaan we dieper in op de drijfveer sociaal. In het kort lichten we toe wat de sociale drijfveer inhoudt en op welke wijze zich deze zich kan uiten als we kijken naar de verschillende DISC kleuren.

De drijfveer sociaal

De sociale drijfveer van Spranger verwijst naar het verlangen van mensen om betrokken te zijn bij anderen, om sociale relaties op te bouwen en om een positieve impact te hebben op de samenleving. Individuen met een sterke sociale drijfveer hechten waarde aan empathie, zorgzaamheid, samenwerking en het bevorderen van het welzijn van anderen.

Mensen met een hoge sociale drijfveer zijn vaak attente luisteraars en tonen oprechte interesse in het leven van anderen. Ze zijn geneigd om mensen te helpen, te ondersteunen en te streven naar rechtvaardigheid en gelijkheid. Deze drijfveer kan zich manifesteren in verschillende contexten, zoals familie, vriendschappen, gemeenschappen en andere sociale gelegenheden.

De rode gedragsstijl (dominantie) gecombineerd met sociaal

Hoewel de rode gedragsstijl zich vaak richt op eigen doelen en resultaten, kan de sociale drijfveer ervoor zorgen dat degene ook aandacht heeft voor de behoeften en het welzijn van anderen. Waarschijnlijk zal er een evenwicht gezocht worden tussen het nastreven van persoonlijke doelen en het respecteren van de behoeften en gevoelens van anderen.

Zij zijn vaak assertief en kunnen zich hardmaken voor sociale rechtvaardigheid. Hun directe benadering kan soms als confronterend ervaren worden. Zij zullen zich inzetten voor het ondersteunen en helpen van anderen en proberen om een positieve impact te creëren op de samenleving. Een leidinggevende rol bij sociale initiatieven of het oplossen van maatschappelijke problemen, past bij hen.

De gele gedragsstijl (invloed) in combinatie met sociaal

Mensen met een gele gedragsstijl en een hoge sociale drijfveer hebben vaak een natuurlijke aantrekkingskracht op anderen. Ze beschikken over het vermogen om mensen te motiveren en te mobiliseren om sociale doelen en verbeteringen na te streven. Vaak kunnen zij goed communiceren en hebben zij een sterke overtuigingskracht.

Zij kunnen effectieve leiders zijn als het gaat om het enthousiasmeren van groepen om positieve sociale en maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen. Zij zijn begripvol, zorgzaam en geloven in de goede bedoelingen van anderen. Vaak zijn zij betrokken bij bijvoorbeeld gemeenschapsprojecten, liefdadigheidswerk en het ondersteunen van kwetsbare groepen.

De groene gedragsstijl (stabiliteit) in combinatie met sociaal

Mensen met een groene gedragsstijl en een hoge sociale drijfveer hebben een sterke focus op het welzijn van anderen. Zij staan voor anderen klaar, niets is teveel en zij hebben een groot hart. Vaak zullen zij een ondersteunende rol op zich nemen waarbij zij anderen aanmoedigen, naar hen luisteren en hen helpen bij het bereiken van hun doelen.

Zij kunnen anderen inspireren door hun hun vriendelijkheid, begrip en inzet. Het opbouwen en aangaan van hechte en duurzame relaties gaat ze vaak gemakkelijk af. Het risico bestaat dat zij teveel met het welzijn van anderen bezig zijn en zichzelf daardoor wegcijferen. Zij kunnen het dan ook moeilijk vinden om hun grenzen aan te geven.

De blauwe gedragsstijl (conformisme) in combinatie met sociaal

Mensen met een blauwe gedragsstijl en een hoge sociale drijfveer hebben een sterke drang om anderen te helpen maar dan op een gestructureerde en georganiseerde manier. Zij zijn behulpzaam en ook kritisch. Het is een combinatie van zorgvuldigheid en sociale betrokkenheid; zij zullen op zoek gaan naar een balans tussen feiten, regels en warmte.

Zij komen goed tot hun recht bij het ontwikkelen van efficiënte systemen, het organiseren van evenementen of het coördineren van activiteiten die een positieve impact hebben op de samenleving. Soms kan een hoge blauwe stijl met een sterke sociale drijfveer leiden tot perfectionisme en kunnen zij belerend overkomen.

Goed om te weten

Bovenstaande gaat om een algemene beschrijving. Het blijft belangrijk om te beseffen dat elk individu en dus ook elke combinatie uniek is. Een verdiepend gesprek is nodig om een goed beeld te krijgen van de persoonlijke kenmerken.

Wil jij je kennis verder verdiepen en  meer weten over de combinatie DISC en drijfveren? Kijk dan eens op onze site onder certificeringstrainingen en verdiepingstrainingen en schrijf je in.

 

Wat anderen ook interessant vinden

DISC combineren met de drijfveer autonomie

DISC combineren met de drijfveer theoretisch