Slider

DISC combineren met de drijfveer theoretisch

DISC gedragsstijlen en de theoretische drijfveer

“Combineren kun je leren” en daar gaan wij je bij helpen. Zoals we in onze eerdere blog al zeiden, is het juist de combinatie die zorgt voor waardevolle inzichten. De koppeling maken tussen de verschillende gedragsstijlen en drijfveren vraagt wel kennis van zaken. In deze blog gaan we dieper op hoe de verschillende DISC stijlen tot uiting kunnen komen in combinatie met de theoretische drijfveer.

De theoretische drijfveer

De theoretische drijfveer van Spranger verwijst naar de behoefte aan kennis, onderzoek en intellectuele uitdagingen. Mensen met deze drijfveer hebben een sterke motivatie om te begrijpen hoe dingen werken en waarom ze zijn zoals ze zijn. Van nature zijn zij nieuwsgierig en willen graag nieuwe ideeën verkennen, informatie verzamelen en complexe concepten doorgronden.

Deze mensen hebben de neiging zaken grondig te analyseren en te onderzoeken. Zij willen de details en de onderliggende principes achter een bepaald onderwerp begrijpen. Het oplossen van lastige problemen motiveert hen en zij halen energie uit het verkrijgen van nieuwe kennis. Mensen met een hoge theoretische drijfveer kunnen succesvol zijn in wetenschappelijke, academische of onderzoeksgerelateerde beroepen. Ze gedijen in omgevingen waarin ze intellectueel gestimuleerd worden en de mogelijkheid hebben om voortdurend te leren en hun kennis uit te breiden.

De rode gedragsstijl (dominantie) gecombineerd met theoretisch

Mensen met een rode DISC-gedragsstijl en een hoge theoretische drijfveer hebben een sterke drang om de “feitelijke waarheid” te achterhalen en kennis te vergaren. Daarbij gaan zij vastberaden te werk. Ze zullen gemakkelijk het voortouw nemen en zullen hun beslissingen baseren op basis van feiten, logica en/of objectieve data.

Deze individuen willen graag winnen en hebben een duidelijke mening en visie. Zij hebben veel kennis en laten dat ook blijken. Zij hebben vaak een sterke behoefte om uitdagingen aan te gaan en complexe vraagstukken op te lossen. Ook zullen zij anderen stimuleren om kritisch na te denken en nieuwe ideeën te onderzoeken.

De gele gedragsstijl (invloed) in combinatie met theoretisch

Mensen met een gele gedragsstijl en een hoge theoretische drijfveer houden van sociale interactie en hebben interesse om zich op het gebied van kennis te ontwikkelen. Ook zijn zij enthousiast over het delen van nieuwe ideeën en inzichten met anderen. Zij willen mensen dan ook graag inspireren en beïnvloeden.

Deze personen pakken graag het podium en kunnen hun kennis tot in details en soms wat wollig overbrengen. Anderen willen zij betrekken bij inhoudelijke discussies en conceptuele vraagstukken. Ze willen vanuit een positieve sfeer anderen aanmoedigen om na te denken over ideeën en hun perspectieven te verbreden.

De groene gedragsstijl (stabiliteit) in combinatie met theoretisch

Mensen met een groene gedragsstijl en een hoge theoretische drijfveer hebben een sterke drang naar kennis en betrouwbare informatie. Dit geeft hen zekerheid en biedt comfort. Zij geven de voorkeur aan een stabiele omgeving waarin zij veilig kunnen verkennen en leren. Hierin gaan ze geduldig en zorgvuldig te werk.

Zij zijn evenwichtig en betrouwbaar. Vanuit de inhoud zullen zij anderen helpen en hun expertise delen als daar om gevraagd wordt. Binnen teams nemen zij doorgaans een ondersteunende en begripvolle rol op zich. Zij kunnen anderen aanmoedigen om hun ideeën te delen en zullen naar de verschillende standpunten luisteren.

De blauwe gedragsstijl (conformisme) in combinatie met theoretisch

Mensen met een blauwe gedragsstijl en een hoge theoretische drijfveer hebben een sterke drang om informatie tot op de bodem uit te zoeken. Ze gaan zorgvuldig en methodisch te werk bij het verkrijgen van kennis, waarbij ze de voorkeur geven aan gestructureerde en ordelijke benaderingen.

Deze personen hebben behoefte aan nauwkeurigheid en willen zeker zijn van de feiten en logica voordat zij conclusies trekken. Zij hebben een scherp oog voor details en zijn vaak goed in het verfijnen van concepten en ideeën. Zijn kritisch van aard, stellen veel “waarom” vragen en nemen zaken niet zomaar voor waar aan.

Belangrijk om te weten

Het betreft hier een algemene beschrijving. Het is goed om te beseffen dat elk individu uniek is. Niet alle mensen met een bepaalde DISC-gedragsstijl en de theoretische drijfveer zullen zich dan ook op dezelfde manier gedragen. Een persoonlijk en verdiepend gesprek is nodig om een goed beeld te krijgen van de individuele kenmerken.

Meer weten?

Wil jij je kennis verder verdiepen en  meer weten over de combinatie DISC en drijfveren? Kijk dan eens op onze site onder certificeringstrainingen en verdiepingstrainingen en schrijf je in.

Certificering en opleiding in DISC & Drijfveren binnen de Benelux

Hoe kunnen drijfveren de HR-Professional helpen bij recruitment?