Slider

DISC combineren met de drijfveer zakelijk

Drijfveer zakelijk

In onze vorige blogs hebben we gekeken naar de verschillende DISC gedragsstijlen en hoe deze werken in combinatie met een bepaalde drijfveer. In deze blog gaan we dieper in op de drijfveer zakelijk. Wat houdt deze drijfveer in en op welke wijze kan zich dat uiten als we kijken naar de verschillende DISC kleuren.

De drijfveer zakelijk

De zakelijke drijfveer van Spranger verwijst naar de behoefte van mensen om efficiënt te werken en concrete doelen na te streven. Mensen met deze drijfveer zijn gefocust op het behalen van return-on-investment en streven meetbare resultaten na. Zij hebben een pragmatische benadering in hun werk en leven. Zij willen hun tijd en middelen effectief gebruiken om doelen te behalen.

Het nastreven van winst en zakelijke succes is vaak belangrijk voor hen. Vaak denken zij rationeel en logisch en nemen beslissingen op basis van feiten. Deze mensen zijn meestal goed in het plannen en organiseren van hun werk en hebben een sterke behoefte aan structuur en efficiëntie.

De rode gedragsstijl (dominantie) in combinatie met zakelijk

Mensen met de rode gedragsstijl zijn vaak direct en vastberaden. Deze mensen kunnen in combinatie met de zakelijke drijfveer zeer resultaatgericht zijn. Zij hebben de neiging om anderen te beoordelen op wat ze hem of haar kunnen opleveren. Ze kunnen op anderen soms zakelijk en afstandelijk overkomen. Ze willen graag controle houden en willen verspilling voorkomen.

Ze zullen gemakkelijk de leiding van een project op zich nemen. Doelen willen zij graag op een efficiënte manier behalen en zij zijn daarbij bereid om risico’s te nemen. Zij zullen zij actief op zoek gaan naar kansen om zakelijk succes te behalen. Zij denken vaak analytisch en gebruiken cijfers en feiten om beslissingen te nemen.

De gele gedragsstijl (invloed) in combinatie met zakelijk

Mensen met een gele gedragsstijl zijn enthousiast, sociaal en gericht op de relatie. Vaak zijn zij sterk in het beïnvloeden en inspireren van anderen. Zij zorgen voor een positieve sfeer en zijn charismatisch. In combinatie met een hoge zakelijke drijfveer zijn zij doorgaans goed in het samenbrengen en motiveren van mensen om concrete doelen te bereiken.

Deze mensen zijn sociaal en communicatief sterk, wat hen helpt bij het opbouwen van (zakelijke) relaties en netwerken. Door hun commerciële instelling gedijen zij goed in een salesgerichte omgeving. Zij hebben een sterke overtuigingskracht en weten anderen te winnen voor hun zakelijke ideeën. Hun zakelijke insteek kan er echter ook voor zorgen dat zij ervaren worden als iemand die vooral strategische relaties opbouwt.

De groene gedragsstijl (stabiliteit) in combinatie met zakelijk

Mensen met een groene gedragsstijl en een hoge zakelijke drijfveer zijn vaak geduldig en betrouwbaar, maar houden oog voor het behalen van resultaten. Het zijn harde werkers, betrokken en vaak kostenbewust. Hun hoge verantwoordelijkheidsgevoel zorgt ervoor dat taken afgerond en afspraken nagekomen worden.

Het zijn echte teamspelers die zich inzetten om gezamenlijke doelen te behalen. Hun voorkeur gaat uit naar een ordelijke en efficiënte manier van werken. Conflicten gaan zij liever uit de weg en zij zetten zich in om een harmonieuze sfeer te creëren. Zij vinden het ook belangrijk beloond te worden voor hun inspanningen en kunnen waarde hechten aan financiële zekerheid.

De blauwe gedragsstijl (conformisme) in combinatie met zakelijk

Mensen met een blauwe gedragsstijl en een hoge zakelijke drijfveer zullen zich richten op het behalen van nauwkeurige en kwalitatieve resultaten. Dit doen zij op een gestructureerde manier. Bij het plannen en uitvoeren van taken gaan zij dan ook zorgvuldig en methodisch aan de slag. Ze streven naar zowel precisie als efficiëntie in hun werk.

Beslissingen nemen zij op basis van feiten en ratio; meningen of gevoelens betrekken zij meestal niet in hun besluitvorming. Zij streven naar een zo hoog mogelijk rendement op hun inspanningen. Zij kunnen inhoudsdeskundige of onderzoekers zijn die op zoek gaan naar praktische oplossingen om meer rendement te behalen. Daarbij gaan ze grondig te werk om hun beslissingen of ideeën te kunnen onderbouwen. Zij willen dan ook vanuit talenten en kennis een bijdrage leveren aan het behalen van resultaten.

Goed om te weten

Bovenstaande gaat om een algemene beschrijving. Het blijft belangrijk om te beseffen dat elk individu en dus ook elke combinatie uniek is. Een verdiepend gesprek is nodig om een goed beeld te krijgen van de persoonlijke kenmerken.

Wil jij je kennis verder verdiepen en  meer weten over de combinatie DISC en drijfveren? Kijk dan eens op onze site onder certificeringstrainingen en verdiepingstrainingen en schrijf je in.

Wat anderen ook interessant vinden

DISC combineren met de drijfveer theoretisch

DISC combineren met de drijfveer sociaal