Slider

DISC en communicatie

DISC en communicatietraining

Het DISC model is een waardevol instrument om in te zetten tijdens communicatietrainingen. Door de verschillende gedragsstijlen te begrijpen en te leren hoe ze van invloed zijn op communicatie, kunnen deelnemers hun vaardigheden op dit gebied verbeteren en effectiever omgaan met anderen. Het DISC model kan dan ook voor verschillende doeleinden ingezet worden als het gaat om:

 • Bewustwording van de eigen gedragsstijl;
 • Herkennen van de gedragsstijlen van anderen;
 • Flexibiliteit in communicatie ontwikkelen;
 • Conflictbeheersing en samenwerking verbeteren.

Communicatietrainingen gebaseerd op de DISC-gedragsstijlen bieden dan ook nuttige tools en inzichten om de communicatievaardigheden van deelnemers te versterken en hun interacties met anderen te verbeteren. Hieronder lees je een korte samenvatting van de verschillende communicatiekenmerken van elke gedragsstijl.

De gedragsstijl dominantie en communicatie

Mensen met een rode gedragsstijl zijn assertief, direct en resultaatgericht. Ze nemen graag de leiding, zijn zelfverzekerd en nemen snel beslissingen. Bij communicatie met iemand met een rode gedragsstijl zijn er de volgende punten waar je rekening mee kan houden:

 1. Wees beknopt en to-the-point: Zij waarderen efficiëntie en directe communicatie. Vermijd overbodige details en kom snel ter zake.
 2. Wees assertief en zelfverzekerd: Zij respecteren anderen die zelfverzekerd en assertief zijn. Wees direct en sta stevig in je schoenen tijdens gesprekken.
 3. Focus op resultaten en actie: Zij zijn gericht op het behalen van resultaten. Richt de communicatie op concrete acties en benadruk hoe bepaalde stappen tot de gewenste resultaten kunnen leiden.
 4. Vermijd te veel emoties: Zij kunnen minder gevoelig zijn voor emotionele aspecten. Probeer emoties in de communicatie te beperken en richt je meer op feiten en logica.

De gedragsstijl invloed en communicatie

Mensen met een gele gedragsstijl zijn extravert, sociaal en enthousiast. Ze zijn graag omringd door mensen, zijn expressief en hebben een positieve kijk op het leven. Bij communicatie met iemand met een gele gedragsstijl zijn er de volgende punten waar je rekening mee kan houden:

 1. Wees sociaal en vriendelijk: Zij voelen zich prettig in een omgeving van sociale interactie. Wees open, vriendelijk en toon interesse in wat ze te zeggen hebben.
 2. Bied ruimte voor gesprek en expressie: Zij houden ervan om te praten en hun ideeën te delen. Geef ze de gelegenheid om zich uit te drukken en luister actief naar hun verhaal.
 3. Breng positieve energie: Zij houden van positiviteit. Wees optimistisch tijdens je gesprek en benadruk de leuke en plezierige aspecten van de situatie.
 4. Wees visueel en gebruik beeldspraak: Zij hebben vaak een voorkeur voor visuele en levendige communicatie. Maak gebruik van metaforen, beeldspraak en illustraties om je boodschap levendiger te maken.

De gedragsstijl stabiliteit en communicatie

Mensen met een groene gedragsstijl zijn doorgaans geduldig, betrouwbaar en hechten veel waarde aan harmonie en stabiliteit. Ze luisteren goed en zijn teamspelers. Bij communicatie met iemand met een groene gedragsstijl zijn er de volgende punten waar je rekening mee kan houden:

 1. Creëer een ontspannen en vriendelijke sfeer: Zij voelen zich prettig in een harmonieuze omgeving. Zorg voor een rustige en ondersteunende sfeer tijdens het gesprek.
 2. Wees geduldig en luisterend: Zij waarderen als je de tijd neemt om te luisteren naar wat ze te zeggen hebben. Geef ze de ruimte om hun gedachten en gevoelens te uiten.
 3. Vermijd conflicten en confronterende communicatie: Mensen met een groene stijl hebben de neiging conflicten te vermijden. Probeer een respectvolle en vriendelijke communicatiestijl te hanteren en vermijd agressieve of confronterende taal.
 4. Wees betrouwbaar en consistent: Zij hechten veel waarde aan betrouwbaarheid. Houd je aan afspraken en beloften, en wees consistent in je communicatie en gedrag.

De gedragsstijl conformisme en communicatie

Mensen met een blauwe gedragsstijl zijn vaak nauwkeurig, analytisch en detailgericht. Ze gaan gestructureerd te werk, respecteren regels en procedures en streven naar precisie en kwaliteit. Bij communicatie met iemand met een blauwe gedragsstijl zijn er de volgende punten waar je rekening mee kan houden:

 1. Wees gedetailleerd en nauwkeurig: Zij waarderen volledigheid en precisie. Zorg ervoor dat je je boodschap gedetailleerd en nauwkeurig overbrengt, en verstrek indien mogelijk feitelijke ondersteuning.
 2. Geef voldoende tijd om te overdenken: Zij hebben behoefte aan tijd om informatie te verwerken en beslissingen te nemen. Geef ze de ruimte om na te denken en stel open vragen om hen te helpen hun gedachten te uiten.
 3. Wees logisch en rationeel: Zij waarderen logica en redenering. Presenteer je argumenten op een gestructureerde manier en gebruik feitelijke informatie om je standpunten te onderbouwen.
 4. Respecteer regels en procedures: Zij hechten veel belang aan regels en procedures. Houd rekening met hun behoefte aan naleving en zorg ervoor dat je communicatie in overeenstemming is met de geldende richtlijnen.

Wil je meer weten?

Wil je meer met DISC in teams gaan doen? Leer de verschillende werkvormen die je in kan zetten tijdens teamsessies en teamontwikkeling tijdens de DISC in teams verdiepingstraining.

Anderen bekeken ook:

De vijf factoren van werkgeluk