Slider

DISC en de perfecte teamsamenstelling

teamsamenstelling

De DISC analyse is het instrument waarmee je medewerkers kan selecteren, coachen, trainen, ontwikkelen en teams mee samen kan stellen. Helaas werkt het niet helemaal zo. De DISC gedragsanalyse is niet een alleswetend instrument, maar het is wel op vele gebieden toepasbaar als het gaat om bewustwording, inzicht en ontwikkeling van individuen, teams en organisaties. Het geeft handvatten waarmee je aan de slag kan en geeft waardevolle informatie waarmee keuzes onderbouwd kunnen worden. Zo kan het ook ondersteunen bij het samenstellen en formeren van een goed team.

Het ideale team is een team dat in balans is. Dat wil zeggen dat er diversiteit en evenwicht is, waarbij alle DISC stijlen aanwezig zijn. Elke DISC gedragsstijl kenmerkt zich door bepaalde kenmerken en kwaliteiten. Wanneer bepaalde stijlen ontbreken, kan een team uit balans raken en minder goed functioneren.

De kwaliteiten en valkuilen van teams

Een Dominant team

Is een team waarbij de kleur rood (dominant) sterk vertegenwoordigd is. Dit team is waarschijnlijk besluitvaardig, daadkrachtig en innovatief. Zij zijn gericht op het behalen van doelen en resultaten. Een valkuil is dat zij soms te snel beslissingen nemen en dat zij tactloos kunnen overkomen. Te veel rood in een team geeft vaak conflicten waarbij iedereen de controle wil houden. Te weinig rood kan ervoor zorgen dat een team moeilijk op gang komt en dat beslissingen worden uitgesteld.

Een Invloed team

Is een team waarbij veel mensen de kleur geel (invloed) hebben. Hier staat sfeer en gezelligheid voorop. Zij halen plezier uit de onderlinge interactie en streven naar contact en samenwerking. Dit team zal goed in staat zijn om creatieve oplossingen te bedenken en beschikt over een grote dosis overtuigingskracht. Door het enthousiasme in het team kan structuur soms ontbreken. Te veel geel in een team mist vaak focus, terwijl bij te weinig geel vaak overtuigingskracht ontbreekt om anderen mee te krijgen in voorstellen.

Een Stabiel team

Dit team wordt vertegenwoordigd door de kleur groen (stabiliteit). Het is een harmonieus team waar mensen betrokken en geduldig zijn. Zij willen elkaar helpen en zijn zeer loyaal naar elkaar en de organisatie. Een valkuil is dat een groen team minder flexibel kan zijn en doorgaans weinig veranderingsgezind is. Te veel groen in een team zal er waarschijnlijk voor zorgen dat er weinig risico’s genomen worden en men minder resultaatgericht is. Bij te weinig groen in een team bestaat de kans dat de harmonie en stabiliteit in een team ontbreekt.

Een Conformistisch team

Dit team bestaat uit veel blauwe (conformisme) mensen. Zij hebben oog voor detail en kwaliteit. Een blauw team werkt gestructureerd, planmatig en geordend. Daarbij zijn zij objectief en werken nauwkeurig. Zij kunnen echter soms defensief en kritisch overkomen. Wanneer bij een team blauw overheerst, bestaat het risico dat zij verzanden in details en dat er daardoor weinig vooruitgang geboekt wordt. Als in een team blauw ontbreekt, kan het zijn dat beslissingen te snel genomen worden waardoor details over het hoofd gezien worden.

Jouw team in één overzicht

De DISC gedragsanalyse kan goed gebruikt worden om inzicht te krijgen in de samenstelling van een team. Door de uitkomsten in een teamprofiel te plaatsen, krijg je direct inzichtelijk waar sterke en zwakke punten liggen in een team, wat de potentie is van het team en welke rollen er wellicht ontbreken. Het DISC teamprofiel is dan ook een zeer bruikbaar instrument om in te zetten bij het ontwikkelen en/of formeren van een team.

DISC Teamweb - onderdeel van de Teamanalyse DISC aan de hand van de kleurentest persoonlijkheidstest DISC

Het DISC model inzetten bij teamontwikkeling

Ben je trainer, HR-professional of leidinggevende en lijkt het je interessant om te gaan werken met de DISC analyse? Dan kan je bij HRM Profielen een DISC certificeringstraining volgen. Tijdens de training leer je hoe je de analyse op een professionele en vooral praktische manier in kunt zetten in jouw werk. Naast DISC bieden wij ook de drijfverencertificeringstraining aan. Ben je al elders DISC en/of drijfveren gecertificeerd, dan kan je in overleg in veel gevallen direct onze analyses inkopen. Heb je interesse in een van onze producten? Neem contact met op met HRM Profielen. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Wat anderen ook bekeken

Hoe reageren de verschillende kleuren op DISC?

DISC en drijfveren in teams

Feedback geven en DISC