Slider

DISC test en de DOCN test, wat is het verschil?

Wat is het verschil tussen DOCN en DISC?

Naast de DISC test wordt er ook weleens gesproken over de DOCN test of de voorkeurstypen van DOCN. Hoewel het raakvlakken heeft met het DISC model, zijn er toch verschillen. Daarnaast zijn er ook nog andere vormen van de persoonlijkheidstest, denk aan de PPA test of de MBTI test.

Allemaal verschillende benamingen voor dezelfde test. De test is een instrument waarmee gedrag geanalyseerd wordt. Gedrag wordt ook wel omschreven als “de interactie van een persoon met zijn of haar omgeving”. Het geeft een beeld van hoe we ons gedragen en waar onze voorkeur naar uitgaat.

Het betreft in veel gevallen een kleurentest op basis van de kleuren rood, geel, groen en blauw.

Gedragsprofiel aan de hand van DOCN, maar is niet hetzelfde als DISC.

Waarom kiezen voor DISC in plaats van DOCN?

Een DISC test brengt de voorkeursstijlen in gedrag en communicatie van een individu in kaart. Dit is een waardevol instrument dat ingezet kan worden als het gaat om recruitment, coaching, training, teamontwikkeling en/of communicatie. De vragenlijst bestaat uit 24 vragen met elk 4 wisselende stellingen. Daarbij geef je aan welke stelling het meest en welke het minst van toepassing is. Deze uitkomsten worden geanalyseerd en vertaald in een score. De score geeft weer in welke mate de 4 verschillende gedragsstijlen in meer of mindere mate aanwezig zijn. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen basisgedrag, het gedrag dat je van nature hebt, en het responsgedrag, het gedrag dat je laat zien omdat de omgeving dat van je vraagt.

Het DOCN model is eveneens een vragenlijst die inzicht geeft waar iemands voorkeur gedragsstijlen liggen. Er worden 4 DOCN gedragstypes onderscheiden, te weten:

  • Dominant
  • Ondernemend
  • Constant
  • Nauwgezet

De vragenlijst bestaat uit 10 rijen met elk 4 woorden. Door bij iedere rij aan te geven welk woord het beste bij je past en welke niet, krijg je op een eenvoudige wijze inzicht in de gedragsstijl die het dichtst bij je ligt. De scores worden ingevuld in de DOCN invulroos wat de score visueel weergeeft. Hoewel het DOCN model enige gelijkenis toont met het DISC model, gaat het hier om een vereenvoudigde versie. Doordat de vragenlijst heel transparant is, kan er ook gemakkelijker een beeld neergezet worden dat iemand wenselijk vindt in plaats van waar iemands voorkeuren echt naar uit gaan. De toepasbaarheid is dan ook minder uitgediept dan de DISC analyse.

Wat is het DISC model en welke toepassingsmogelijkheden zijn er?

Het DISC profiel lijkt erg veel op een DOCN profiel, maar is net iets uitgebreider.

DISC gedragsanalyse van HRM Profielen

De rapporten van HRM Profielen kenmerken zich door een uitgebreid en volledig verslag van de analyse. De uitslagen worden zowel in grafieken alsook in tekst weergegeven. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op verschillende onderwerpen. Denk hierbij aan onder andere: effectief communiceren met anderen, samenwerken in de werkomgeving, manier van leidinggeven, kwaliteiten en ontwikkelpunten. De analyses zijn hierdoor bij verscheidende toepassingsgebieden van meerwaarde.

HRM Profielen biedt betrouwbare en betaalbare DISC analyses. De rapporten zijn prettig leesbaar en praktisch toepasbaar door de duidelijke uitleg en sprekende voorbeelden. Van de respondenten geeft 97% aan zich volledig te herkennen in het persoonlijke profiel. HRM Profielen biedt DISC gedragsanalyses voor een voordelige prijs met daarbij meer verdieping en uitgebreidere rapportages.

Leer hier hoe een DISC profiel is opgebouwd.

Jouw taken als directieassistent

Kom in contact met HRM Profielen

Ben je benieuwd hoe een DISC gedragsanalyse van HRM Profielen eruitziet? Klik hier om een voorbeeldrapport te downloaden. We vinden het belangrijk om de kwaliteit hoog te houden zodat deelnemers een goede uitleg krijgen na een analyse door één van onze instrumenten. Om deze reden leveren we alleen aan gecertificeerde trainers, HR-professionals, consultants en coaches. Je kunt jezelf certificeren door deel te nemen aan één van onze certificeringstrainingen.

Ben je al elders gecertificeerd voor DISC? Dan kun je in overleg in veel gevallen direct onze analyses inkopen. Naast de DISC certificering bieden wij ook drijfverenanalyses en trainingen. HRM Profielen is betrouwbaar en betaalbaar maar gaat altijd voor kwaliteit. Heb je interesse in het kopen en afnemen van de analyses van HRM Profielen? Neem dan contact met ons op. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

HRM Profielen slider
Keurmerk DISC gecertificeerd HRM Profielen

Geïnteresseerd in onze certificeringstrainingen?

✔️ Gecertificeerd in één of twee dagen (online of fysiek te volgen) ✔️ Met 20 jaar ervaring leren we je de theorie perfect in te zetten ✔️ Gegeven door Wim Speek, een ervaren trainer die jou de fijne kneepjes perfect bij kan brengen.