Slider

Doelen bereiken met DISC

set-goals

Doelen stellen, we doen het graag maar soms is het best een uitdaging om deze daadwerkelijk te realiseren. Wat kan je helpen om (team)doelstellingen te behalen, hoe kan je anderen hierin meekrijgen en wat kan DISC daarin betekenen? Allereerst is het goed om te beseffen dat de DISC analyse een hulpmiddel is in plaats van een doel op zich. Het helpt je inzicht te geven in de verschillende gedragsvoorkeuren. Het zegt dus niets over wie je in essentie bent of wat je diepere gedachtes en motivaties zijn.

DISC

De DISC methode is een instrument om gedrag in kaart te brengen. Het geeft aan HOE we de dingen bij voorkeur doen en aanpakken. Daarmee heeft het veel impact in hoe wij in het leven staan. Het zegt iets over hoe wij onder druk reageren, hoe wij sociale contacten aangaan en onderhouden, hoe wij ons werk doen én hoe wij onze doelen behalen. Daarbij is een bepaalde stijl niet beter of slechter dan de ander, maar heeft elke stijl zijn sterke punten en valkuilen. Door hiervan bewust te zijn, kunnen we deze kennis inzetten om doelen te bereiken.

Verschillende stijlen, verschillende gedragingen

Wat zijn deze sterke punten en wat zijn de verschillende uitdagingen per stijl? Hieronder beschrijven we de vier DISC kleuren waarbij ingegaan wordt op wat het beste werkt, waar de vuilkuilen liggen en op welke wijze je commitment krijgt voor het realiseren van doelstellingen.

De D-stijl (rood)

Van nature is deze stijl competitief, ambitieus en daadkrachtig. Het tempo ligt hoog, hij gaat graag nieuwe uitdagingen aan en denkt in kansen. De D-stijl wil graag snel resultaat; doelen voor de korte termijn werken daarom het beste. Wanneer het rendement lang op zich laat wachten, kan hij zijn motivatie verliezen. Zijn uitdaging ligt dan ook op het gebied van lange termijn doelstellingen. Voor iemand met een rode gedragsstijl is het belangrijk dat hij zelfstandig beslissingen kan maken en zijn eigen koers kan bepalen. Dit is van wezenlijk belang bij het behalen van doelen. Maak de doelen uitdagend en geef duidelijk aan wat het hem uiteindelijk op zal leveren.

De I-stijl (geel)

Van nature is deze gedragsstijl enthousiast, positief en optimistisch. Nieuwe ideeën zullen dan ook met enthousiasme ontvangen en aangegaan worden. Daarbij is de ‘fun’ factor wel van belang. Als het eentonig of routinematig wordt, kan de gele stijl afhaken. Timemanagement is een aandachtspunt doordat het risico bestaat dat nieuwe doelen opgepakt worden voordat anderen zijn afgerond. De focus ligt dan ook meer op de korte dan op de lange termijn. De gele gedragsstijl is snel afgeleid om weer een ander inspirerend doel aan te gaan. Door doelen kleiner te maken, acties en afspraken vast te leggen, kan je helpen om structuur aan te brengen. Overzicht bieden zal hem helpen bij het behalen van doelen.

De S-stijl

Van nature is deze stijl geduldig, kalm en bescheiden. Hij heeft behoefte aan duidelijkheid over wat er van hem verwacht wordt. Een concreet plan met heldere instructies vindt hij het prettigst. Deze gedragsstijl heeft tijd nodig om op gang te komen maar eenmaal aan de slag is het een echte diesel, waarbij je er op kan vertrouwen dat het werk afgerond wordt. Een valkuil is dat hij te bescheiden of minder innovatief kan zijn. Om doelen te behalen is het voor de groene gedragsstijl belangrijk dat hij weet wat hij moet doen. Hij wil graag bevestigd worden dat hij op de goede weg is en het motiveert hem als hij hierin aangemoedigd wordt. Ook de mogelijkheid krijgen om samen te werken, helpt hem in zijn werk.

De C-stijl (blauw)

Van nature is deze gedragsstijl nauwkeurig, planmatig en analytisch. Werk wordt op een gestructureerde wijze aangepakt en hij zal veel oog hebben voor details. Het liefst rondt hij eerst een taak af alvorens hij aan een nieuwe begint. Daarbij is hij punctueel en procedureel ingesteld. Zijn behoefte om het goed te doen en geen fouten te maken, kan ervoor zorgen dat hij het grotere geheel uit het oog verliest. Dit kan ten koste gaan van zijn werktempo. Om commitment te krijgen, is het van belang om de blauwe stijl tijdig bij het proces te betrekken. Zorg voor voldoende uitleg en onderbouwing en laat hem een gedetailleerde planning maken. Onderbouw feedback met feiten en cijfers en help hem door het grotere geheel te blijven zien.

Door inzicht te krijgen in de verschillende gedragsstijlen, kan je anticiperen op hoe je gesprekspartner doet. Bedenk wat hem motiveert en hoe je dit kan integreren in het stellen van doelen. Hierdoor vergroot je de kans op commitment en het realiseren van de gewenste resultaten.

De DISC analyse bij HRM Profielen

Wil jij als HR-professional, trainer of coach gaan werken met de DISC gedragsanalyse? HRM Profielen biedt DISC certificeringstrainingen aan. Deze training is zowel fysiek als online te volgen. Ben je al elders gecertificeerd, dan is het ook mogelijk om rechtstreeks onze analyses in te kopen. Naast DISC biedt HRM Profielen ook de drijfverencertificering en analyses aan. Drijfveren geven nog meer inzicht als het gaat waarom mensen in beweging komen. Wil je meer weten over onze dienstverlening, neem dan gerust contact met ons op. Wij bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Anderen bekeken ook

Leidinggeven en de meerwaarde van DISC

DISC tijdens het kerstdiner

Omgaan met feedback