Slider

Drijfveren inzetten voor coaching

Uitleg van de verschillende drijfveren voor het gebruik bij coaching.

De drijfveren brengen de innerlijke motivatoren van een respondent in kaart. Ze geven inzicht in wat we belangrijk vinden in het leven, wat ervoor zorgt dat we in actie komen. Waar het in een DISC analyse  gaat om hoe we doen, gaat het er bij een drijfverenanalyse om waarom we doen. Het worden ook wel verborgen motivatoren genoemd omdat het voor anderen vaak niet direct zichtbaar is.

Drijfveren en de betekenis

Omdat drijfveren in het onderbewuste plaatsvinden, is het lastiger om deze bij iemand te ontdekken. Door het inzetten van een drijfverenanalyse krijg je inzichtelijk hoe iemand tegen het leven aankijkt, van waaruit degene handelt, beslissingen neemt en reageert. De drijfverenanalyse onderscheidt zes drijfveren:

  • Autonome drijfveer: de behoefte om je eigen lot en soms ook dat van anderen te bepalen
  • Theoretische drijfveer: de behoefte om kennis te vergaren, te analyseren en te onderzoeken
  • Esthetische drijfveer: de behoefte aan balans, harmonie, persoonlijke groei en ervaren in het hier en nu
  • Sociale drijfveer: de behoefte om anderen onvoorwaardelijk te helpen
  • Ideële drijfveer: de behoefte aan orde, eenheid, tradities, principes en systemen
  • Zakelijke drijfveer: de behoefte aan opbrengst voor geleverde inspanning

Uitleg van de verschillende drijfveren voor het gebruik bij coaching.
 

Mensen hebben meestal twee maar soms drie drijfveren die als hoogste naar voren komen in de analyse. Dit worden ook wel de overheersende drijfveren genoemd. Deze bepalen voor het grootste deel de richting in iemands leven. Het geeft aan waar de interesse van de ander het meeste naar uit gaat, van waaruit er besloten wordt en waardoor iemand tot actie overgaat.

We noemen het ook wel de motor achter het gedrag.

Lees meer: Wat zijn drijfveren?

Coaching met behulp van de drijfverenanalyse

Als coach kan het van grote meerwaarde zijn om drijfveren bij een coachee te achterhalen. Het geeft inzicht en kan richting geven bij het zetten van een volgende stap op het gebied van iemands carrière. Welke drijfveren zijn belangrijk voor de ander en welke zouden moeten terugkomen in een (volgende) functie.

Daarnaast geeft een drijfverenprofiel veel informatie over of iemand aansluit binnen een bepaalde organisatiecultuur. Wanneer iemands drijfveren ver afstaan van wat de organisatie vraagt, kan dat zorgen voor stress en een mogelijke burn-out. Wanneer deze goed op elkaar aansluiten, zorgt dat voor meer werkplezier en motivatie.

Lees ook: De 5 factoren van werkgeluk

Drijfveren als basis voor loopbaancoaching

Wanneer je een coachee begeleidt naar het zetten van een nieuwe stap in zijn/haar loopbaan, spelen drijfveren een belangrijke rol bij de oriëntatie. De drijfverenanalyse wordt ingezet om een goed beeld te krijgen van de innerlijke motivatoren van de respondent. Hierdoor kan de juiste afweging gemaakt worden voor het zetten van de volgende stap. Het is daarbij belangrijk te kijken welke drijfveren van belang zijn voor de respondent en hoe deze zouden moeten terugkomen in een volgende functie. De drijfverenanalyse van HRM Profielen is een handige tool bij het voeren van loopbaangesprekken.

Drijfveren als vertrekpunt voor coaching in persoonlijk leiderschap

Het kan dienen als als vertrekpunt voor een ontwikkeltraject omtrent persoonlijk leiderschap. Het gaat hierin specifiek om “leiding geven aan jezelf”. Het is belangrijk om te weten wat je motiveert en vanuit welke drijfveren je in beweging komt. Je gaat pas over tot actie nadat je hebt bepaald hebt of iets voor jou de moeite waard is. Met de drijfverenanalyse krijg je als persoon zicht op hetgeen voor jou belangrijk is.

Drijfveren als inzicht voor het coachen van teams

Waardoor kom je in beweging en waardoor word je wel en juist niet gemotiveerd. De optelsom van de aanwezige drijfveren in een team zegt veel over hetgeen waardoor het team als geheel gemotiveerd wordt en hoeveel energie het krijgt van de taak waar het voor opgesteld staat. De drijfverenanalyse helpt om inzicht en begrip te creëren tussen de teamleden onderling. Dit zorgt ervoor dat er betere relaties worden opgebouwd. Op deze manier kan de samenwerking en communicatie worden versterkt.

Onze visie is niet voor niets: “Ontwikkeling begint met (zelf)inzicht en bewustwording.

Naast de drijfveren werken wij ook met DISC. Juist de combinatie van DISC en drijfveren geeft een waardevol en compleet beeld van de interactie tussen gedrag en drijfveren bij een coachee.

Lees ook: Wat is de meerwaarde van de DISC analyse voor jou als coach?

Wil je drijfveren gaan inzetten voor coaching?

Ben je coach en lijkt het je interessant om te gaan werken met de drijfverenanalyse? Dan kan je bij HRM Profielen een drijfveren certificeringstraining volgen. Tijdens de training leer je hoe je de analyse op een professionele en vooral praktische manier in kunt zetten in jouw werk. Een certificering is vereist voor het uitzetten van de drijfverenanalyse. Ben je al elders voor drijfveren gecertificeerd, dan kan je in overleg in veel gevallen direct onze analyse inkopen en uitzetten. Neem gerust contact met op met HRM Profielen via onderstaand contactformulier. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.