Slider

Drijfveren, is dat niet iets voor eenden?

eenden

Elke organisatie is anders. De ene persoon voelt zich bij een bepaald bedrijf helemaal op zijn plek terwijl iemand anders zich daar juist ongelukkig voelt. Wat zorgt ervoor dat die verschillen tussen mensen zo groot kan zijn? Vaak heeft dat te maken met het verschil in waarden, normen en overtuigingen. Dit worden ook wel drijfveren genoemd. Deze uiteenlopende drijfveren bevinden zich in het onderbewuste en zijn dus niet zichtbaar. Om hier inzicht in te krijgen, kan een drijfverenanalyse uitkomst bieden. Met dit instrument krijg je de innerlijke motivatoren van iemand in beeld. Het geeft weer wat iemand belangrijk vindt in het leven en vanuit welke situaties degene geneigd is om in actie te komen.

De kenmerken van drijfveren

Bij drijfveren gaat het er niet om hoe iemand zich gedraagt maar juist waarom iemand doet wat hij of zij doet. Het is de optelsom die bepaalt hoe wij tegen het leven aankijken. Drijfveren worden gevormd door onze afkomst, opvoeding, ervaring en kennis. De drijfverenanalyse onderscheidt zes drijfveren. Elke drijfveer uit zich onder andere in zijn eigen manier van communiceren, ideale werkomgeving en waarde voor de organisatie.

Autonome drijfveer

De behoefte om zelf sturing te geven en controle uit te oefenen over het eigen leven en/of dat van anderen. Een werkomgeving waarbij zij zelfstandig kunnen functioneren en de verantwoordelijkheid mogen nemen past het beste bij hen. Zij willen graag zelf beslissingen nemen en krijgen graag erkenning en beloning voor hun prestaties.

Theoretische drijfveer

De behoefte om nieuwe kennis op te doen, verdieping te zoeken en kennis met anderen te delen. De ideale werkomgeving kenmerkt zich door ruimte voor ontwikkeling en de mogelijkheid om informatie grondig te analyseren. Zij voelen zich prettig wanneer zij een expertrol kunnen vervullen en hebben behoefte aan voldoende tijd om gefundeerde beslissingen te nemen.

Esthetische drijfveer

De behoefte aan balans, harmonie en persoonlijke ontplooiing. Een informele werkomgeving waarbij ruimte is voor gevoelens en waarbij meningen geuit mogen worden, past het beste bij hen. Zij willen graag nieuwe ervaringen opdoen en zullen voor een creatieve inbreng in het team zorgen. Een evenwichtige werkplek is voor hen van groot belang.

Sociale drijfveer

De behoefte om anderen te ondersteunen en pijn te elimineren. Zij passen het beste in een werkomgeving waarbij aandacht is voor het welzijn van anderen. Zij zijn sterk gericht op samenwerken en verbinden. Een bedrijf met een maatschappelijke relevantie of een duurzame visie en missie, is iets waar zij zich het prettigst bij voelen.

Ideële drijfveer

De behoefte aan eenheid, tradities en principes. Voor hen is het van belang dat de organisatiewaarden in het verlengde liggen van hun persoonlijke waarden. Zij werken graag vanuit vastgestelde systemen en structuren. Betrokkenheid van de organisatie bij de maatschappij is belangrijk voor hen. Zij hebben behoefte aan duidelijke kaders en grenzen.

Zakelijke drijfveer

De behoefte aan effectiviteit en het realiseren van doelen. Voor hen is return-on-investment van groot belang. Een zakelijke omgeving waarin efficiënt wordt gewerkt, past het beste bij hen. Zij zijn gericht op het behalen van winst en doelen en presteren goed bij competitie en economische prikkels. Ruimte voor erkenning en prestaties, is belangrijk voor hen.

De drijfverenanalyse meet de unieke kwaliteiten die iemand aan de organisatie te bieden heeft. Wanneer iemands drijfveren niet overeenkomen met wat de organisatie vraagt, dan kan dat leiden tot stress en demotivatie. Drijfveren en werkplezier zijn dan ook nauw met elkaar verbonden. Door te kijken naar de cultuur en ook de werkplek binnen een organisatie, kan je een juiste afweging maken welke drijfveren van belang zijn. Dit kan je helpen om iemand op een functie te zetten die het beste bij zowel de persoon als de organisatie past.

De drijfverenanalyse inzetten

Ben je trainer, HR manager of coach en lijkt het je interessant om te gaan werken met de drijfverenanalyse? Dan kan je bij HRM Profielen een drijfveren certificering volgen. Tijdens de training leer je hoe je de analyse op een professionele en vooral praktische manier in kunt zetten in jouw werk. Ben je al elders drijfveren gecertificeerd, dan kan je in overleg in veel gevallen direct onze analyses inkopen. Naast de drijfverenanalyse bieden wij ook de DISC analyse aan. Heb je interesse in een van onze producten? Neem dan contact met op met HRM Profielen. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Wat anderen ook bekeken

Drijfveren, waar kom jij je bed voor uit?

DISC en drijfveren in teams

Thuiswerken is de nieuwe norm