Slider

Drijfveren; waar kom jij je bed voor uit?

drijfveren

Waar word jij enthousiast van en op welke momenten draai jij je liever nog een keer om? De keuzes die wij maken worden voor een groot deel bepaald door onze drijfveren. Maar wat zijn drijfveren precies? Drijfveren geven weer wat iemand belangrijk vindt in het leven, wat iemand wil bereiken en vanuit welke situatie iemand tot actie overgaat. Omdat drijfveren vaak niet zichtbaar zijn voor anderen, worden deze ook wel de verborgen motivatoren genoemd. Waar het bij DISC gaat om wat iemand laat zien, gaat het bij drijfveren om het waarom achter het gedrag. Het wordt gezien als de motor van ons gedrag.

Drijfveren bevinden zich in het onderbewuste waardoor het moeilijker te achterhalen is. Het is vaak minder tastbaar en minder concreet. De drijfverenanalyse kan helpen om op een eenvoudige wijze inzicht te krijgen in waarom mensen de dingen doen zoals ze die doen. Deze analyse wordt ook weleens de drijfverentest genoemd. Dit is echter niet correct omdat een test suggereert dat je er voor kan slagen of zakken. Drijfveren zijn dan ook niet goed of fout. Wel kan het heel waardevol zijn om drijfveren in kaart te brengen als het onder andere gaat om loopbaanbegeleiding, recruitment, persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling.

Zes drijfveren

In de drijfveren analyse wordt er onderscheid gemaakt tussen zes drijfveren. Elke drijfveer heeft zijn eigen kenmerken, unieke kwaliteiten en valkuilen. Wat voor de ene persoon prettig is, zal voor de ander er juist voor zorgen dat degene afhaakt. Waarin verschillen de zes drijfveren van elkaar en op welke wijze kan je mensen met bepaalde drijfveren het beste motiveren? Kortom, waarvoor zullen zij hun bed uitkomen?

Theoretische drijfveer

Deze mensen zijn gedreven om te willen weten. Zij hebben behoefte om kennis op te doen en informatie te analyseren en te onderzoeken. Mensen met een hoge theoretische drijfveer worden enthousiast van cursussen, leerprojecten of andere vormen waarmee zij zich kunnen ontwikkelen. Onvoldoende ruimte om te leren kan hen demotiveren.

Zakelijke drijfveer

Mensen met een zakelijke drijfveer zijn gericht op efficiëntie en praktisch gebruiksgemak. Zij voelen zich het best op hun plek bij een zakelijke omgeving waarin effectief wordt gewerkt. Erkenning en beloning voor hun prestaties vinden zij belangrijk. Het demotiveert hen wanneer investeringen zoals geld, energie en tijd, niets opleveren.

Sociale drijfveer

Bij een hoge sociale drijfveer zijn mensen betrokken en geïnteresseerd in het welzijn van anderen. Zij willen graag helpen en vinden het prettig om iets te kunnen bijdragen aan de samenleving zonder daar direct iets voor terug te hoeven krijgen. Zij haken af op egoïsme of als beslissingen alleen gebaseerd zijn op financieel gewin.

Ideële drijfveer

Deze mensen vinden het belangrijk om te leven volgens bepaalde tradities, principes of systemen. Zij hebben behoefte aan eenheid en een bepaalde leidraad om het leven richting en zin te geven. Het naleven en beschermen van deze principes geeft hen voldoening. Een omgeving die sterk afwijkt van hun waarden en normen kan hen demotiveren.

Esthetische drijfveer

Bij een hoge esthetische drijfveer hebben mensen behoefte aan harmonie en balans in hun leven. Zij willen graag uiting geven aan hun gevoelens en ervaringen. Zelfontplooiing en ontwikkeling is belangrijk voor hen. Zij willen de mogelijkheid hebben om als mens te groeien. Disbalans, pijn of een ontwrichte (werk)sfeer kunnen ze als zeer onprettig ervaren.

Autonome drijfveer

Deze mensen hebben een sterke behoefte aan controle in hun leven. Zij willen hun eigen lot of dat van anderen kunnen bepalen. Een omgeving waarin er ruimte is om zelfstandig te werken, zelf keuzes gemaakt kunnen worden en waarbij ze verantwoordelijkheid krijgen, is belangrijk voor hen. Zij haken af als zij teveel beperkt worden in hun vrijheid van handelen.

De drijfverenanalyse inzetten

Ben je coach, trainer, HR-professional of leidinggevende en lijkt het je interessant om te gaan werken met de drijfverenanalyse? Dan kan je bij HRM Profielen een drijfverencertificeringstraining volgen. Tijdens de training leer je hoe je de analyse op een professionele en vooral praktische manier in kunt zetten in jouw werk. Naast de drijfverenanalyse training, bieden wij ook de DISC certificeringstraining aan. Ben je al elders DISC en/of drijfveren gecertificeerd, dan kan je in overleg in veel gevallen direct onze analyses inkopen. Heb je interesse in een van onze producten? Neem dan contact met op met HRM Profielen. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Anderen bekeken ook

De zin en onzin van drijfveren

Sluiten jouw drijfveren aan op de bedrijfscultuur?

DISC en drijfveren; de perfecte match