Slider

Drijfverentest – De zin én onzin van de drijfveren van Spranger

Welke betekenis wordt gegeven aan de drijfveren grafiek

Een drijfverentest, wat houdt het precies in? En wat heb je er eigenlijk aan? Als het gaat om DISC hebben de meeste mensen nog wel een idee wat dat inhoudt. De drijfverentest is daarentegen nog wat minder bekend. Soms hebben mensen er wel van gehoord, maar worden de nodige conclusies getrokken en meningen gevormd. Daarom hieronder een uitleg over de meest voorkomende vragen en misvattingen.

Wat zegt de drijfverentest nou precies?

De drijfverentest is een instrument waarbij je de innerlijke motivatoren van een individu in beeld brengt. Het geeft weer wat iemand belangrijk vindt in het leven en vanuit welke situaties degene geneigd is om in actie te komen. Het gaat daarbij niet om hoe iemand zich gedraagt maar juist waarom iemand doet wat hij of zij doet. Binnen de drijfverentest worden er zes drijfveren onderscheiden van elkaar, te weten:

  • Autonomie
  • Theoretisch
  • Esthetisch
  • Sociaal
  • Ideëel
  • Zakelijk.

Elke drijfveer uit zich onder andere in zijn eigen manier van communiceren, ideale werkomgeving en waarde voor de organisatie.

 

De drijfverentest geeft inzicht in de innerlijke motivatoren van de mens.
 

De drijfverentest brengt de innerlijke motivatoren in kaart door middel van een online vragenlijst. Door middel van verschillende stellingen worden overheersende, situationele en neutrale drijfveren in kaart gebracht.

Ben je nog niet zo bekend met drijfveren? Lees dan meer over de betekenis van de drijfveren.

Gaat de drijfverentest om een momentopname?

Bij drijfveren gaat het juist niet om een momentopname. Onze drijfveren ontstaan in onze kindertijd en worden gevormd door onze afkomst, opvoeding, opleiding, ervaring en kennis. Het is de optelsom die bepaalt hoe wij tegen het leven aankijken. Het bepaalt de richting die wij geven aan het leven. Op een ander moment invullen verandert je drijfveren dan ook niet.

Kunnen mijn drijfveren veranderen?

Dat is niet heel waarschijnlijk. Uiteraard kunnen bepaalde drijfveren wel belangrijker of minder belangrijk worden, maar vaak is dit een langzaam proces. We blijven ons namelijk wel verder ontwikkelen en ervaringen opdoen, wat er voor kan zorgen dat we dingen anders gaan waarderen in het leven. Soms is het ook zo dat een bepaalde drijfveer vervuld is waardoor een tweede drijfveer belangrijker wordt. Vaak verloopt dit op een geleidelijke wijze.

Een uitzondering is als iemand iets heel aangrijpends meemaakt. Dan kan het zijn dat iemand als het ware anders in het leven komt te staan waardoor drijfveren andere waarden kunnen krijgen.

Wij noemen het liever een analyse

Een analyse is geen test. Wij omschrijven de drijfverentest daarom liever als analyse. Het woord test suggereert dat je getoetst wordt en dus kan slagen of falen. Daarvan is geen sprake bij de drijfverenanalyse. Het gaat hier om het in kaart brengen wat iemand belangrijk vindt, waarvoor iemand juist wel of juist niet in actie komt. Het gaat dus om persoonlijke voorkeuren en kan dus niet goed of fout zijn.

Drijfverentest voorbeeldafbeelding

Als ik laag scoor, heb ik dan een bepaalde drijfveer niet?

Wanneer je laag scoort, is het niet zo dat je een bepaalde drijfveer niet hebt. Een drijfveer zegt zowel iets als je er hoog maar ook als je er laag op scoort. Hoe hoger je op een bepaalde drijfveer uitkomt, hoe waarschijnlijker het is dat deze drijfveer invloed heeft op je doen en laten. Het is als het ware de sterkste innerlijke aandrijver voor het gedrag dat iemand laat zien.

Een lage score betekent echter niet dat dit niets zegt. Als je bijvoorbeeld laag scoort op de sociale drijfveer, dan wil niet zeggen dat je niet sociaal bent. Waarschijnlijker is dat iemand selectiever is in het helpen van anderen en de verantwoordelijkheid goed bij anderen weet te laten. Zo hebben beide zijdes van een drijfveer hun eigen betekenis.

Waarom kiezen voor een drijfverentest of analyse?

Een drijfverenanalyse geeft inzicht in wat iemand motiveert. Drijfveren vinden in het onbewuste plaats en zijn niet zichtbaar. Juist daardoor kan het heel waardevol zijn om een analyse af te nemen. Inzicht in drijfveren kan helpen om te begrijpen waarom mensen de dingen doen die ze doen. Het geeft unieke kwaliteiten weer, maakt duidelijk waar iemand enthousiast van wordt en kan daardoor richting geven bij het maken van keuzes. Daarnaast kan het ook helpen om iemands potentieel verder te ontwikkelen. Wanneer werkzaamheden in lijn liggen met wat je drijft, vergroot je het werkplezier waardoor inzet en betrokkenheid waarschijnlijk ook zullen toenemen.

Meer weten over de drijfverentest van HRM Profielen?

Wil je meer weten over de drijfverentest? Neem dan contact op met HRM Profielen. Bij ons leer je tijdens de drijfveren certificering hoe de drijfverenanalyse tot stand komt aan de hand van de test en leer je tevens het op een professionele wijze in te zetten. Ben je al elders al voor het werken met drijfveren gecertificeerd, dan kan je in overleg in veel gevallen direct onze drijfverenanalyses inkopen. Naast drijfveren bieden wij ook de DISC gedragsanalyse en DISC certificering aan.

Anderen bekeken ook

Drijfveren, waar kom jij je bed voor uit?

De aannames van DISC

Teamontwikkeling vanuit DISC en drijfveren