Slider

Feedback en DISC

Hoe geef je effectief feedback aan de hand van DISC?

Hoe kan DISC je helpen bij feedback geven en ontvangen? Er zijn nogal wat misvattingen als het gaat om het geven van feedback. Vaak zijn we geneigd om de verantwoordelijkheid bij de leidinggevende te leggen of verschuilen we ons achter anderen omdat “zij ook niets zeggen.” De meeste mensen gaan lastige gesprekken dan ook liever uit de weg. Zo willen ze de sfeer of relatie niet verpesten of weten ze niet goed hoe ze anderen kunnen aanspreken. Het ontvangen en geven van feedback blijkt voor velen in de praktijk dan ook best lastig te zijn. Dit geldt zowel voor positieve feedback als iemand aanspreken op zijn of haar verantwoordelijkheden.

Toch is het geven en ontvangen van feedback belangrijk. Het heeft een positieve invloed op de onderlinge samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich blijven ontwikkelen. Vaak wordt feedback geven op de inhoud als makkelijker ervaren dan feedback geven op houding en gedrag. Men wil onderlinge relatie niet op het spel zetten. Toch heeft het uit de weg gaan van de confrontatie op lange termijn het effect dat medewerkers het elkaar kwalijk gaan nemen als er niet aan de verwachtingen wordt voldaan. Juist door iemand bewust te maken van zijn of haar gedrag en houding, stel je deze persoon in staat om hier iets mee te doen. Dat zal uiteindelijk de onderlinge relaties verbeteren en ten goede komen aan de prestaties van een team en daardoor organisatie.

Hoe geef je beter feedback?

Op welke manier kan je leren om op een constructieve wijze elkaar feedback te geven? Voor een deel is het een vaardigheid die aangeleerd kan worden. Daarbij kunnen verschillende stappen worden onderscheiden. Allereerst gaat het erom dat je feitelijk benoemt wat je zelf gezien of gehoord hebt, zonder daarin beschuldigend te zijn. Vervolgens geef je aan wat het effect daarvan op jou is en welk gevoel dat met zich mee brengt. Door tot slot concreet aan te geven wat je wel graag zou willen, kunnen er nieuwe afspraken gemaakt worden.

Aan welke DISC gedragsstijl geef je feedback

Verder is het van belang dat je weet aan wie je feedback geeft. Iedereen denkt en reageert namelijk anders. Met behulp van een DISC analyse krijg je in kaart waar iemands voorkeursstijlen liggen qua gedrag. Als je weet wat de karaktereigenschappen zijn van degene die tegenover je zit, kan je daar je manier van feedback geven op aansluiten. Het DISC model onderscheidt vier gedragsstijlen, te weten: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformisme. Elke stijl heeft zijn eigen manier van communiceren en dus ook zijn eigen manier wat betreft het omgaan met feedback.

De verschillende communicatiestijlen van DISC

Hoe geef je effectief feedback aan de hand van DISC?

Positieve feedback

Ook positieve feedback geven en ontvangen is belangrijk. Waar het bij aanspreken op gedrag gaat om gedragsverandering, geeft positieve feedback inzicht wat je wel goed doet. Ook daar leer je van en het geeft een goed gevoel. Het werkt motiverend, geeft energie en daarbij wordt het gewenste gedrag bekrachtigd. Het zorgt er ook voor dat je dit gedrag waarschijnlijk vaker zal laten zien. Wat dat betreft is positieve feedback net zo belangrijk om invloed op situaties uit te oefenen. Feedback en DISC is dus een waardevolle combinatie.

De DISC analyses inzetten

Wil je meer weten over de DISC analyse? Dan kan je bij HRM Profielen een DISC certificering volgen. Tijdens de training leer je hoe je de DISC op een professionele wijze in kunt zetten in jouw werk. Ben je al elders DISC gecertificeerd, dan kan je in overleg in veel gevallen direct onze analyses inkopen. Naast DISC analyses bieden wij ook drijfverenanalyses aan. Heb je interesse in één van onze producten? Neem dan contact met op met HRM Profielen. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Anderen bekeken ook

Hoe reageren de verschillende DISC kleuren op stress?

Thuiswerken is de nieuwe norm

Weerstand tegen verandering, hoe ga je daar als HR-manager mee om?