Slider

Het nut van gedrags- en drijfverenanalyses bij recruitment

recruitment DISC

Als HR-professional of recruiter wil je de beste mensen op de juiste plaats zetten. Voor een organisatie maar ook voor de kandidaat zelf die je aanbeveelt is het belangrijk dat er een optimale match is met de functie. Gedragsanalyses en drijfverenanalyses kunnen daarbij van grote meerwaarde zijn voor recruitment en goed helpen bij het juist selecteren van (toekomstig) personeel.

De verschillende aspecten van een functie

Elke functie kenmerkt zich door specifieke functie eisen. Naast inhoudelijke kennis wordt er ook gekeken naar verschillende competenties die bij de functie horen. Daarnaast is het van groot belang dat iemand ook daadwerkelijk bij een organisatie past. Wat is de cultuur binnen de organisatie en hoe kenmerkt de werksfeer zich? Dit alles bij elkaar zorgt er uiteindelijk voor of iemand op de juiste plek zit en al dan niet excelleert in zijn of haar werk. Als HR-professional of recruiter kan het complex zijn om met al deze verschillende facetten rekening te houden. Het inzetten van HR instrumenten, zoals de gedrags- en drijfverenanalyse, kunnen helpen om het beeld van een kandidaat verder te verdiepen. Het geeft inzicht in zowel de voorkeursstijlen in gedrag alsook de drijfveren van een potentiële werknemer. Deze analyses brengen kwaliteiten in kaart, maar ook de communicatieve vaardigheden, ontwikkelpunten en de manier waarop iemand het beste aangestuurd kan worden. De DISC-gedragsanalyse schetst hoe iemand zich waarschijnlijk zal gedragen in een werkomgeving. De drijfveren geven aan waarom iemand iets doet; wat zijn de motieven waaruit iemand handelt. Met behulp van de DISC test en de drijfverentest kan je hierdoor een goede inschatting maken of een sollicitant past binnen een bepaalde functie en organisatie.

Een team optimaliseren

Naast het effectief selecteren van nieuw personeel kunnen de DISC analyse en drijfverenanalyse je als HR-professional of recruiter ook ondersteunen om een specifieker beeld te krijgen van de gewenste kandidaat. De tests kunnen namelijk ook inzicht bieden in de kwaliteiten van de huidige mensen binnen een organisatie. Welke voorkeursstijlen zijn er al aanwezig in het team en waar is behoefte aan? Door dit in kaart te brengen door middel van een teamprofiel, kan je een team zo goed mogelijk op elkaar afstemmen waardoor er balans in de groep ontstaat. Teamontwikkeling begint met inzicht en bewustwording.

Kwaliteit is onze kracht

Ben je HR-professional of Recruiter en zou je graag gaan werken met de DISC- en drijfverenanalyse, dan kan je bij HRM Profielen een DISC training en/of drijfveren training volgen. Je kunt jezelf certificeren door deel te nemen aan een van onze certificeringstrainingen. Ben je al elders DISC-gecertificeerd of drijveren gecertificeerd? Dan kun je in overleg in veel gevallen direct onze HR instrumenten inkopen. Wij zijn betrouwbaar, betaalbaar en gaan altijd voor kwaliteit. Heb je interesse in één van onze producten? Neem dan contact  met op met HRM Profielen. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Anderen bekeken ook

Recruitment; de juiste mensen op de juiste plek

Studenten helpen bij hun studie- en beroepskeuze

DISC en de perfecte teamsamenstelling