Slider

Hoe bouw je high performing teams?

High performing teams

Voordat we ingaan op hoe je high performing teams kan opbouwen, is het belangrijk om te weten wat we eronder verstaan. Een high performing team verwijst naar een groep mensen die effectief samenwerkt en uitstekende resultaten behaalt.

High performing teams hebben vaak bepaalde kenmerken, zoals:

  • Hoge productiviteit: het team werkt efficiënt en haalt de gestelde doelen of overtreft deze regelmatig.
  • Goede communicatie en onderling vertrouwen: leden van het team communiceren open eerlijk met elkaar. Zij vertrouwen elkaar en durven risico’s te nemen en zorgen te delen zonder angst voor een oordeel.
  • Complementaire vaardigheden: teamleden hebben verschillende vaardigheden die elkaar aanvullen, waardoor ze als een eenheid kunnen werken.
  • Wederzijdse verantwoordelijkheid en een gemeenschappelijk doel: het is duidelijk welk doel er met elkaar behaald moet worden. Ieder teamlid voelt zich ook verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
  • Effectief leiderschap: er is een duidelijke leider die de richting bepaalt, middelen beheert en het team motiveert.
  • Continue verbetering: het team is altijd op zoek naar manieren om processen te verbeteren, te leren en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

De meerwaarde van DISC en drijfveren

Het is dan ook heel waardevol om een high performing team te creëren en te behouden. Dit geldt zowel voor de organisatie als voor de individuele teamleden. Bij het bouwen is het belangrijk om zorgvuldig te kijken naar de individuele kenmerken van de teamleden alsook naar de dynamiek van het team als geheel. De DISC gedragsstijlen en de drijfveren kunnen hierbij waardevolle hulpmiddelen zijn.

DISC geeft inzicht in iemands voorkeursstijlen als het gaat om gedrag en communicatie. Wat zijn de kwaliteiten en hoe kunnen deze bijdragen aan de teamdoelstellingen? De drijfveren maken duidelijk wat een persoon motiveert en welke waarden degene hanteert. Wat is precies de meerwaarde van het inzetten van DISC en drijfveren?

Teamselectie: kies teamleden met verschillende DISC-stijlen en drijfveren. Dit zorgt voor een evenwichtige mix van vaardigheden, perspectieven en benadering. Op deze manier kunnen teamleden elkaar aanvullen.

Roltoewijzing: kijk naar de diverse werkzaamheden of functies die vervuld moeten worden en laat deze aansluiten bij de verschillende DISC-stijlen en drijfveren. Zo zal iemand met een hoge D en een autonome drijfveer waarschijnlijk goed zijn in een meer leidinggevende rol. Terwijl iemand met en hoge S en een theoretische drijfveer beter tot zijn recht komt in een meer ondersteunde rol waarin hij of zij kennis kan delen en mensen kan helpen.

Bewustwording: zorg ervoor dat de teamleden zich bewust zijn van hun eigen DISC-stijlen en drijfveren, maar ook van hun teamleden. Door inzicht te geven in de meerwaarde van elke gedragsstijl en drijfveer, zullen teamleden deze verschillen beter herkennen en waarderen. Dit zorgt voor meer onderling begrip.

Doelstellingen en motivatie: stel doelen die aansluiten bij de diverse drijfveren. Dit verhoogt de betrokkenheid en motivatie. Drijfveren en werkplezier zijn namelijk nauw met elkaar verbonden.

Communicatie: pas je communicatiestijl aan op de voorkeursstijl van je teamleden. Hierdoor kan je ervoor zorgen dat iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt.

Conflicthantering: gebruik de kennis van DISC en drijfveren om conflicten te begrijpen en op te lossen. Door inzicht te hebben in iemands voorkeuren qua gedrag maar ook vanuit welke drijfveren iemand actie onderneemt, zorg je voor meer onderling begrip. Dit helpt om misvattingen te vermijden en positieve interacties te stimuleren.

Feedback en aanpassing: moedig open en constructieve feedback aan. Wees daarnaast bereid om strategieën en aanpakken aan te passen op basis van wat werkt voor het team.

Dit zijn een aantal voorbeelden van hoe je DISC en drijfveren als hulpmiddel kan gebruiken bij het vormen en onderhouden van een high perfoming team. Door op een zorgvuldige wijze rekening te houden met de gedragsstijlen en drijfveren van elk teamlid, kun je een omgeving creëren waarin elk lid zijn of haar potentieel zoveel mogelijk kan benutten. Dit kan leiden tot een hogere werktevredenheid, persoonlijke groei, innovatie en het behalen van mooie resultanten.

Meer informatie

Ben jij HR professional, trainer of leidinggevende en wil je DISC en drijfveren leren toepassen in jouw werk? Kijk dan eens op onze site onder certificeringstrainingen of onze verdiepingstrainingen.

Wat anderen ook interessant vinden

Teamontwikkeling met drijfveren

De 8 teamrollen van DISC