Slider

Van drijfveren tot successen: hoe motivatie leidt tot groei

Hoe motivatie leidt tot groei

Het leven zit vol uitdagingen en obstakels die het soms moeilijk maken om vooruit te komen. Maar wat is het geheim achter succesvolle mensen? Hoe hebben zij zich weten te onderscheiden van de massa en hun doelen behaald? In dit artikel duiken we dieper in op de kracht van motivatie en hoe dit kan leiden tot groei en succes.

Drijfveren, de kracht achter motivatie

Motivatie is een cruciale factor in het bereiken van succes. Het begrijpen van je drijfveren is essentieel om je doelen te bereiken en je potentieel te benutten. Wat zijn drijfveren? Waarom zijn ze zo belangrijk? Hoe kunnen we ze identificeren en versterken?

Drijfveren zijn interne factoren die ons aanzetten tot bepaald gedrag. Ze zijn als brandstof voor al onze soorten motivatie. Drijfveren kunnen variëren van persoon tot persoon. Onze drijfveren vormen de basis van ons handelen en bepalen een groot deel van onze motivatie. Ze geven ons richting, energie en veerkracht in het behalen van onze doelen. Door de drijfveren te begrijpen en toe te passen, kunnen we onszelf beter motiveren en effectiever werken aan wat we willen bereiken.

De 6 drijfveren en hun motivaties:

Drijfveer Theoretisch: Deze drijfveer wordt gekenmerkt door een sterke interesse in kennis, waarheid en ideeën. Mensen met deze drijfveer worden gemotiveerd door de zoektocht naar begrip, ontdekking, uitdaging en het vinden van de feitelijke waarheid. Ze hechten waarde aan leren, analyseren en theorieën. Hun motivatie ligt in het verkrijgen van diepgaande kennis en begrip van complexe concepten en theorieën.

Drijfveer Zakelijk: Mensen met een hoge zakelijke drijfveer zijn er sterk op gericht om talenten, geld en middelen dusdanig in te zetten dat het de hoogst haalbare opbrengst genereert. Return-on-investment is voor hen een belangrijk principe. Zij beschikken over een praktische instelling, zijn doel- en resultaatgericht en hechten waarde aan een beloning voor geleverde prestaties. Mensen met een hoge zakelijke drijfveer halen hun motivatie uit efficiëntie, besparing en rendement uit de door hen geleverde inspanning.

Drijfveer Autonomie: Deze drijfveer wordt gekenmerkt door een sterke behoefte aan onafhankelijkheid, vrijheid en zelfbeschikking. Mensen met deze drijfveer worden gemotiveerd door de wens om hun eigen beslissingen te nemen, hun eigen pad te volgen en zich niet beperkt te voelen door externe invloeden. Autonomie, onafhankelijkheid en authentieke zijn, is ook waar de autonome mensen hun motivatie uit halen. Ook gaan zij competitie niet uit de weg.

Drijfveer Esthetisch: Bij een hoge esthetische drijfveer zijn mensen op zoek naar harmonie en balans. Zij hebben behoefte aan zelfexpressie en willen graag groeien als mens. Zij willen unieke ervaringen opdoen en kunnen goed in het moment leven. Als er spanningen zijn, zullen zij deze opmerken en zich inzetten om een goede sfeer te herstellen. In het bedenken van oplossingen zijn zij creatief en zij komen met originele ideeën. Ook durven zij vanuit intuïtie te handelen. Iemand met een esthetische drijfveer haalt motivatie uit de zoektocht naar schoonheid, harmonie en esthetiek in verschillende aspecten van het leven.

Drijfveer Sociaal: Deze drijfveer wordt gekenmerkt door een sterke nadruk op menselijke relaties, empathie en sociale interactie. Mensen met deze drijfveer worden gemotiveerd door de wens om anderen te helpen, te ondersteunen en te verbinden. Ze halen motivatie uit vriendschap, samenwerking en gemeenschapszin, en streven naar het opbouwen van sterke en zinvolle relaties met anderen.

Drijfveer Ideëel: Mensen met een hoge ideële drijfveer hebben de behoefte aan duidelijke, specifieke normen en principes die als uitgangspunt dienen om hun leven vorm te geven. Vaak hanteren zij een bepaald gedachtegoed of systeem dat zij nastreven en naleven. Zij vinden het fijn om deze te respecteren, uit te dragen en erover te filosoferen. Zij staan ergens voor, hebben een hoge werkmentaliteit en laten zich niet snel van de wijs brengen. Hun motivatie ligt in het nastreven van een hoger doel en het leven in overeenstemming met hun diepste overtuigingen en waarden.

Benieuwd naar hoe jij de motivatie van andere kan benutten?

Drijfveren spelen een essentiële rol in onze motivatie. Het begrijpen en bewust inzetten van onze drijfveren stelt ons in staat om vol energie en focus naar onze doelen toe te werken. Identificeer je drijfveren, volg je passie en ervaar de kracht van motivatie in actie. Een drijfveren certificering kan hier bij helpen, onze drijfveren certificering is erop gericht om jou als professional nog meer impact te laten maken binnen jouw ontwikkeltrajecten.

Drijfveren geven jou als professional handvatten om het gesprek effectief aan te gaan over onderwerpen als motivatie, energiegevers, passie en waar iemand waarde aan hecht. Het biedt net als DISC een theoretisch kader voor trajecten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en recruitment.

Wil je meer weten over hoe de DISC– en drijfveren jou kunnen helpen bij het ontwikkelproces? Wij helpen je graag en denken geheel vrijblijvend met je mee.

Volg ook onze LinkedIn, hier plaatsen we alles wat betreft DISC en Drijfveren!