Slider

Hoe zet je DISC in bij Recruitment?

Leer hoe DISC en drijfveren je kunnen ondersteunen in het vinden van de perfecte kandidaat voor jouw organisatie.

De DISC analyse is een veelgebruikt instrument bij recruitment en selectieprocessen. Het DISC model geeft inzicht in iemands gedragsvoorkeuren. Het zegt iets over hoe iemand omgaat met problemen, communiceert, samenwerkt en beslissingen neemt. Daarnaast kan de DISC analyse ook nuttig zijn bij het schrijven van een sterke vacature tekst waarin iemand zich herkent. Hierdoor vergroot je de kans om de juiste kandidaat en daarmee een duurzame match te vinden.

DISC en de functieomschrijving

Zorg er allereerst voor dat vereiste gedragskenmerken, of ook wel competenties genoemd, helder zijn. Door inzichtelijk te maken wat de functie-eisen zijn en welke eigenschappen daar bij horen, kan je gerichter je functieomschrijving opstellen. Op deze manier kan er duidelijker gecommuniceerd worden wat er van de potentiële kandidaat verwacht wordt.

Vervolgens kan er gekeken worden naar vereiste of gewenste gedragskenmerken en welke DISC stijlen daarbij passen. Welke kleuren zie je terug in de functie en zijn van belang? En bij welke stijl zou je liever bijvoorbeeld een lagere score zien? Deze bevindingen kunnen eveneens meegenomen worden in de functieomschrijving.

Is er een bepaalde DISC kleur die echt belangrijk is? Dan zou je daar je communicatie in de vacature tekst op kunnen aanpassen, waardoor kandidaten zich echt in de functie herkennen en zich in positieve zin aangesproken voelen. Dit helpt om de juiste kandidaten aan te trekken, die het beste passen bij de vereisten van de functie en ook de bedrijfscultuur.

DISC en de selectie

Na het werven van de kandidaten begint de selectie. Nu helder is welke gedragskenmerken van de kleuren belangrijk zijn, kunnen sollicitanten een DISC analyse invullen. Dit geeft je inzicht in de kwaliteiten, voorkeuren en ook aandachtpunten van de respondenten. Het kan helpen bij het voorspellen in hoeverre iemand zal presteren in een bepaalde rol, hoe degene omgaat met stress en uitdagingen en hoe deze persoon omgaat met andere collega’s.

Hierbij is het goed om te benadrukken dat het bij DISC om een hulpmiddel gaat en dat alleen op basis van DISC je niet kan beslissen of iemand geschikt is of niet. Wel kan je als recruiter de kennis en inzichten vanuit DISC meenemen in je sollicitatiegesprek. Dit kan zowel helpen in de manier waarop je het gesprek voert alsook om te onderzoeken of de voorkeursstijlen van de kandidaat passen bij de functie.

Vanuit het gesprek kan een weloverwogen en onderbouwde beslissingen worden genomen met welke kandidaat er verder gegaan wordt. Want uiteindelijk is het zowel in het belang van de potentiële nieuwe werknemer als voor de organisatie dat iemand echt op zijn of haar plek zit.

DISC in teams

Naast de functie zelf, komt een nieuwe medewerker ook te werken binnen een team. Het is aan te raden om naast de individuele kenmerken van een functie ook te kijken naar het betreffende team. De DISC analyses van de teamleden kunnen worden gebruikt om een teamanalyse te maken. Deze rapportage geeft inzicht in de samenstelling van het team, welke teamrollen worden er al vervuld en waar is versterking gewenst.

Op deze manier kan er een complementair team samengesteld worden. Elke teamrol voegt namelijk waarde toe. De teamanalyse is dan ook een waardevol instrument als het gaat om de verhoudingen binnen een team te zien, de onderlinge taakverdeling en teamontwikkeling. Het biedt daarmee de mogelijkheid om in je sollicitatieprocedure gericht te zoeken naar de juiste kandidaat die voor de gewenste aanvulling zorgt.

Leer het in de praktijk

Wil je DISC een onderdeel maken van jouw werving en selectiebeleid? En zou je daar wat hulp bij kunnen gebruiken? Wij bieden verdiepende trainingen aan. Een inspirerende dag waarbij je praktisch aan de slag gaat, zodat je gelijk leert hoe je jouw kennis in binnen jouw werk kan toepassen. Link: verdiepingstraining DISC en recruitment.