Slider

Leidinggeven en de meerwaarde van DISC

Leidinggeven en DISC

Als leidinggevende heb je met verschillende belangen te maken. Zo moeten bedrijfsdoelstellingen behaald worden en medewerkers gestimuleerd worden om resultaten te behalen. Maar op welke wijze kan je het beste je medewerkers aansturen? Dat is per persoon verschillend. Iedereen heeft andere voorkeuren hoe hij of zij het beste gemotiveerd kan worden. Met behulp van een DISC-gedragsanalyse maak je inzichtelijk hoe je kan aansluiten op de gedragsstijl van je medewerkers. Door te weten waar behoeftes liggen, kan je hier als leidinggevende op inspelen.

Hoe creëer je de meest effectieve werkomgeving

Dé perfecte werkplek creëren wordt misschien lastig maar als leidinggevende kan je wel zoveel mogelijk de juiste omstandigheden scheppen waarin iemand het beste tot zijn recht komt. Door het inzetten van de DISC-gedragsanalyse krijg je een beeld van de verschillende voorkeursstijlen van je medewerkers. Het DISC-model maakt onderscheid in vier gedragsstijlen, te weten: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformisme. Elke gedragsstijl kenmerkt zich door zijn eigen manier van communiceren, voorkeur van aansturen en samenwerken.

Dominantie

Mensen met deze gedragsstijl zijn vaak doortastend, ambitieus en gaan graag nieuwe uitdagingen aan. Zij worden gedreven door resultaten en hebben behoefte aan vrijheid in hun werk. Zij krijgen graag de verantwoordelijkheid en worden bij voorkeur beloond voor hun prestaties. Zij floreren het beste in een werkomgeving waar beslissingen snel worden genomen, ruimte is voor innovatie en er voldoende afwisseling is in werkzaamheden.

Invloed

Mensen met deze gedragsstijl hebben behoefte aan erkenning, beïnvloeden en inspireren. Zij zijn openhartig, energiek en positief. Zij vinden het sociale aspect in hun werk belangrijk en worden bij voorkeur op een open en sympathieke wijze aangesproken. Een werkomgeving waar ruimte is om gedachten en gevoelens te uiten, enthousiasme gewaardeerd wordt en er gemotiveerde collega’s zijn om mee samen te werken, past het beste bij iemand met deze gedragsstijl.

Stabiliteit

Mensen met deze gedragsstijl vinden samenwerken, hechte relaties en een stabiele werkomgeving belangrijk. Bij nieuwe taken vinden zij het prettig wanneer zij praktische en stapsgewijze instructies krijgen. Zij houden niet van te veel verandering en werken het liefst op een rustig tempo zonder te veel druk. Een vriendelijke, ontspannen en harmonieuze sfeer is voor hen van belang. Zij werken graag in een hecht team waar constructief samengewerkt wordt.

Conformisme

Mensen met deze gedragsstijl zijn onderzoekend, rationeel en diplomatiek. Een werkomgeving waar kwaliteit, aandacht voor detail en kritisch denken gewaardeerd wordt, past het beste bij hen. Het is voor hen belangrijk dat zij serieus genomen worden. Zij hebben behoefte aan tijd en ruimte om informatie te analyseren en beslissingen af te wegen. Specialistisch en detaillistisch werk waarbij het vooral gaat om feiten, past goed bij iemand met deze gedragsstijl.

Dit is een korte samenvatting van de wijze waarop je als leidinggevende in kan spelen op de verschillende gedragsstijlen van je medewerkers. Hierdoor kan je effectiever met elkaar communiceren en ontstaat er vaak meer wederzijds begrip. Uiteraard zijn er meer kenmerken te benoemen en zal tijdens onze trainingen de inhoud maar ook de praktische toepasbaarheid verder uitgediept worden.

Het DISC-model inzetten

Wil je in jouw organisatie de manier van leidinggeven en samenwerken optimaliseren met behulp van het DISC-Profiel? Dan kan je bij HRM Profielen een DISC-certificeringstraining volgen. Tijdens de training leer je hoe je de DISC-analyse op een professionele wijze in kunt zetten in jouw werk. Ben je al elders DISC-gecertificeerd, dan kan je in overleg in veel gevallen direct onze DISC analyses inkopen. Naast de DISC-analyse bieden wij ook de drijfverenanalyse aan. Heb je interesse in één van onze producten? Neem dan contact met op met HRM Profielen. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Wat anderen ook bekeken

Drijfveren, is dat niet iets voor eenden?

Doelen bereiken met DISC

De aannames van DISC