Slider

MBTI en DISC; wat is het verschil?

De MBTI test en DISC lijken veel op elkaar, maar wat is nu eigenlijk het verschil? Het aanbod van persoonlijkheidstesten is groot te noemen. Zo heb je de Big Five persoonlijkheidstest, DISC test, PPA test, DOCN en nog veel meer persoonlijkheidsvragenlijsten. Algemeen gezegd zijn al deze vragenlijsten erop gericht om iemand inzicht te geven in zijn of haar voorkeuren op het gebied van gedrag of persoonlijkheid.

De MBTI test is met 16 persoonlijkheden uitgebreider en complexer dan DISC. Het hangt van de context af welke tool je in zal gaan zetten.

De verschillen tussen MBTI en DISC

MBTI staat voor de Myers-Briggs typeindicator en is ontwikkeld door Katherine Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myer.

Hoewel de basis ligt bij Jung, is het uiteindelijk Dr. William Moulton Marston geweest die de theorie heeft vertaald naar de DISC analyse zoals wij die gebruiken.

Waar het DISC model 4 gedragsstijlen hanteert, waar je hoog of laag op kan scoren, heeft MBTI 16 combinaties die de voorkeuren van iemand weergeeft. Deze verschillende persoonlijkheidstypen worden gevormd door de scores op 4 gebieden:

  • Omgeving
  • Waarneming
  • Beslissen
  • Werken

Doordat je op elk gebied twee variabelen hebt, krijg je 16 mogelijke typeringen. De letters geven dan aan welk persoonlijkheidstype je ‘bent’.

DISC en MBTI wat is het verschil

Waarin zijn de MBTI test en de DISC test hetzelfde?

De persoonlijkheidstesten van MBTI en DISC hebben zeker overkomsten. Beiden vinden ze hun oorsprong in de theorie van Jung en brengen door middel van vragenlijsten voorkeursstijlen in kaart.

  • Hoe ga je om met uitdagingen en problemen?
  • Op welke manier probeer je anderen te overtuigen van jouw ideeën?
  • Hoe reageer je op veranderingen en tempowisselingen?
  • Op welke manier ga je om met gestelde regels en richtlijnen?

Het antwoord op deze vier vragen vertaalt zich naar overzichtelijke gedragsstijlen, te noemen: dominantie, invloed, stabiliteit en conformisme.

De vragenlijsten worden allebei ingezet voor persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. Het zijn geen testen en ze meten ook geen vaardigheden. De analyses zijn bedoeld voor inzicht en zelfevaluatie om vanuit daar (nieuwe) stappen te maken op het gebied van je loopbaan of carrière.

Mogelijke afwegingen die je kunnen helpen bij het maken van een keuze

De theorie achter MBTI heeft het over de mentale functies die je bij voorkeur zou gebruiken, hiermee beschrijven zij meer de persoonlijkheid van een individu. Bij DISC gaat het uitsluitend over gedrag. Hierbij gaat het zowel om bewust als onbewust gedrag.

De MBTI test maakt onderscheidt in 16 types, dat is nauwkeuriger dan DISC. Wel zorgen alle varianten ervoor dat het ingewikkelder is om te onthouden. In dat opzicht is DISC overzichtelijker en laagdrempeliger waardoor het praktische toepasbaar is binnen teamverband.

Door de complexiteit van de MBTI test, zitten er ook andere kosten aan. De keuze voor MBTI of DISC hangt dus ook af van het doel waarvoor het ingezet wordt en het beschikbare budget.

DISC- en drijfveren in teams

Vaak is DISC meer dan voldoende

Hoewel beide vragenlijsten ingezet kunnen worden om inzicht in mensen te krijgen, is het vooral van belang om te kijken hoe uitgebreid je dit wilt onderzoeken.

Als het gaat om teamsessies, waarbij de samenwerking of de onderlinge communicatie verbeterd moet worden, kan een DISC analyse bijvoorbeeld al heel goed volstaan. DISC is qua theorie makkelijk en in duidelijke taal uit te leggen aan verschillende mensen. Ook de individuele uitkomsten van de DISC analyses zijn toegankelijk en daardoor goed te onthouden, ook door anderen.

Verder is het afnemen van de DISC analyse doorgaans goedkoper en het kost minder tijd om deze af te nemen. Hierdoor is het voor een bredere doelgroep toepasbaar.

Download hier een voorbeeldrapportage van onze DISC analyse of klik op onderstaande button om een kijkje te nemen bij onze certificeringstraining.

Daphne Reuzel

Maak kennis met HRM Profielen

HRM Profielen is al meer dan 20 jaar opleider van de (HR)professional en leverancier van hoogwaardige DISC en drijfverenanalyses. We hechten veel waarde aan het correct interpreteren van de analyses en doen het daarom net iets anders dan de rest. Lees meer over het onderscheidende vermogen van HRM Profielen.

Neem gerust contact op via onderstaand contactformulier (of mail naar info@hrmprofielen.nl) wanneer je meer wilt weten over onze inspirerende training- en coachingtools.