Slider

Starten als coach, en dan?

DISC en drijfveren Benelux opleiding en training in België

Als we kijken naar coaching dan kan je vaststellen dat dit een populair beroep is. Nederland telt dan ook tienduizenden coaches. Het is geen beschermd beroep, dat wil zeggen dat in principe iedereen het uit kan voeren. Wat houdt coaching precies in? Wikipedia geeft er de volgende definitie aan:

“Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van de gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.”

Kort gezegd gaat het erom dat je als coach een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van mensen.

Door het grote aanbod, is het nog best lastig om je als coach te onderscheiden. Vooral als je je als starter gaat begeven op deze markt. Hoe ga jij je profileren en hoe zorg je ervoor dat mensen bij jou klant gaan worden? De meeste mensen zoeken tegenwoordig via internet naar een coach. Daarbij gebruiken ze meerdere zoektermen zoals loopbaanbegeleider of life coach. Bedenk dus van tevoren waar je zoal op gevonden wilt worden. Bepaal ook wat jouw doelgroep is. Hoe ziet die eruit? Wie zijn je concurrenten en wat maakt jouw uniek? Maak helder wat je te bieden hebt, wat zijn jouw kwaliteiten en waar ben je misschien niet goed in?

DISC- en drijfverenanalyse als instrument

Daarnaast zijn er meerdere coachingsinstrumenten die ingezet kunnen worden bij coaching. Deze ondersteunen jou als coach bij het uitoefenen van je vak. Uiteindelijk met als doel om handvatten te hebben om je cliënten inzichten te geven om hen verder te helpen. Het is aan jou als coach om die tools te kiezen waar jij je prettig bij voelt en waar je ook goed mee kan werken. De DISC- en drijfverenanalyses zijn coachingstools die een bijdrage leveren om anderen dieper inzicht te geven in zichzelf en in relaties met anderen.

Wat houden deze analyses precies in?

DISC gedragsanalyse

De DISC analyse is een instrument waarmee gedrag geanalyseerd wordt. Het brengt de interactie van iemand met zijn of haar omgeving in kaart en is een weergave van de wijze waarop we dingen doen zoals we deze doen. Het gaat hierbij om hoe wij ons gedragen.

De DISC gedragsanalyse onderscheidt vier gedragsstijlen op basis van het DISC model, te weten:

  • Dominantie
  • Invloed
  • Stabiliteit
  • Conformisme

Met deze analyse krijgt iemand inzicht in de mate waarin diegene elk van de 4 gedragsstijlen in zich heeft. Hierbij is niets goed of fout; gedrag kan wel in bepaalde situaties effectief of minder effectief zijn. Door je voorkeursstijlen in kaart te brengen, kan je van daaruit kijken naar je sterke kanten en aandachtspunten verbeteren.

Drijfverenanalyse

Waar het bij DISC om gedrag gaat, is de drijfverenanalyse een coachingsinstrument waarmee de innerlijke motivatoren in kaart worden gebracht. Het geeft inzicht in waarom iemand bepaalde dingen juist wel of juist niet doet. Wat motiveert hem of haar en wat vindt iemand belangrijk in het leven. Het is de motor achter gedrag (DISC). Drijfveren worden ook wel de verborgen motivatoren genoemd omdat ze voor anderen vaak niet zichtbaar zijn. Met behulp van de vragenlijst meet je iemands unieke kwaliteiten. Deze analyse onderscheidt zes drijfveren, te weten:

  • Autonoom
  • Theoretisch
  • Esthetisch
  • Sociaal
  • Ideëel
  • Zakelijk

Combinatie DISC en drijfveren

Juist de combinatie tussen de DISC- en drijfverenanalyse geeft een waardevol en compleet beeld van de interactie tussen gedrag en drijfveren bij een cliënt. Het kan je als (startende) coach de handvatten geven om het gesprek op een onderbouwde manier aan te gaan. De analyses geven zicht op hoe zaken voor een ander werken. Hierdoor kunnen er sneller en bewuster keuzes gemaakt over bijvoorbeeld een volgende carrièrestap.

Met het gebruik van deze instrumenten blijkt dan ook vaak dat coachingstrajecten korter en effectiever kunnen verlopen. Daarbij is het wel van belang om te beseffen dat het om een hulpmiddel gaat, alleen de uitslagen op de vragenlijsten zelf zeggen namelijk te weinig. Maak van tevoren het doel helder, dus waarom zet je deze instrumenten in, bereid je goed voor en ga het gesprek aan. Alleen dan kunnen deze analyses van grote waarde zijn bij het voeren van coachingsgesprekken.

DISC- en drijfverenanalyses inzetten

Wil jij je als startende coach onderscheiden met onze analyses? Met behulp van de DISC- en drijfverenanalyses kan je verschil maken en je specialiseren in jouw vakgebied. Geïnteresseerd? Dan kun je bij HRM Profielen een DISC-en drijfverencertificeringstraining volgen. Tijdens de training leer je hoe je de DISC en drijfveren op een professionele wijze in kunt zetten in jouw werk. Ben je al elders DISC en/of drijfveren gecertificeerd, dan kun je in overleg in veel gevallen direct onze analyses inkopen. Heb je interesse in één van onze producten, neem dan contact met ons op. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Anderen bekeken ook

Worden jouw talenten benut?

Loopbaanbegeleiding, hoe kan een DISC – en drijfverenanalyse hierbij helpen?

DISC en drijfveren; de perfecte match