Slider

Teamontwikkeling met drijfveren

disc-drijfveren

Soms loopt het niet lekker in een team. Er kunnen onderlinge spanningen zijn, de motivatie mist of mensen weten elkaar niet goed te vinden. Vaak is er sprake van onderstroom; er speelt iets maar het is niet duidelijk wat, omdat er niet over gesproken wordt. Hierdoor kan het lastig zijn om de vinger op de zere plek te leggen. Als je als trainer of teamcoach met teams en hun ontwikkeling aan de slag gaat is het heel waardevol om naast DISC (gedrag) ook te kijken naar de drijfveren van de teamleden.

Drijfveren in het kort

De drijfveren van Spranger beschrijven zes basistypen van waarden of motivaties die mensen aanzetten tot gedrag of het nemen van beslissingen. De drijfveren die voor mensen belangrijk zijn, bepalen voor een groot deel waarom mensen wel of niet tot actie overgaan. De drijfverenanalyse geeft inzicht in de verschillende motivaties die anderen hebben. Vaak zie je dat mensen met gelijke drijfveren vrij gemakkelijk op elkaar aansluiten. Andersom zie je ook dat mensen met tegenovergestelde drijfveren het juist lastiger kunnen vinden om verbinding met elkaar te krijgen. Conflicten zijn soms dan ook terug te voeren op verschillende drijfveren tussen betreffende personen.

Teamontwikkeling

Bij teamontwikkeling gaat het om het proces waarbij een groep binnen een organisatie doelgericht werkt aan het verbeteren van hun leiderschap als team, samenwerking of effectiviteit. Vaak gaat het om het creëren van een gezamenlijke identiteit en een positieve groepsdynamiek. Het doel is om een omgeving te bevorderen waarin teamleden openlijk kunnen communiceren, vertrouwen kunnen opbouwen, conflicten kunnen oplossen en effectief kunnen samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Teamontwikkeling kan op meerdere manieren vormgegeven worden, zoals workshops, trainingen, coaching, teambuildingactiviteiten en feedbacksessies. Het proces van teamontwikkeling kan zich richten op het doorlopen van verschillende stadia, zoals het vormen van het team, het oplossen van conflicten, het opbouwen van vertrouwen, het nemen van gezamenlijke beslissingen en het bereiken van optimale prestaties.

De drijfverenanalyse inzetten bij teamontwikkeling

Het kan heel waardevol zijn om de drijfverenanalyse in te zetten bij teamontwikkeling. Het zorgt ervoor dat teamleden inzicht krijgen in de verschillende motivaties en waarden van hun collega’s. Met de drijfveren kan je de focus leggen op wat er onder water speelt. Dit is namelijk niet altijd even zichtbaar. Door dit op tafel te krijgen, ontstaat er vaak meer begrip voor elkaar en elkaars gedrag. We noemen hieronder enkele manieren waarop drijfveren ingezet kunnen worden bij teamontwikkeling:

  1. Communicatie en samenwerking: Bewustzijn van elkaars drijfveren kan de communicatie en samenwerking binnen het team verbeteren. Teamleden kunnen leren elkaars voorkeuren en waarden te respecteren en effectiever met elkaar te communiceren.
  2. Taken en rollen: Wijs taken en rollen toe op basis van de sterke punten en drijfveren van teamleden. Identificeer wie van nature goed past bij de diverse taken en hun hoogste drijfveer/drijfveren. Door te weten wat iemand motiveert en daarop aan te sluiten, vergroot je daarbij ook de betrokkenheid.
  3. Teamsamenstelling: Bij het vormen van teams kun je rekening houden met de diverse drijfveren. Probeer een evenwichtige mix van verschillende drijfveren in het team op te nemen, zodat verschillende perspectieven en sterke punten vertegenwoordigd zijn.
  4. Leiderschap en besluitvorming: Bij het nemen van beslissingen en het uitoefenen van leiderschap, kunnen leidinggevenden rekening houden met de drijfveren van teamleden. Dit kan helpen om beslissingen te nemen die in lijn zijn met de individuele en collectieve waarden van het team.
  5. Teamontwikkelingsactiviteiten: Integreer activiteiten en oefeningen die de teamleden helpen elkaars drijfveren te begrijpen en te respecteren. Dit kan de onderlinge relaties versterken en het team helpen effectiever samen te werken.

Het is goed om te weten dat drijfveren complex zijn en individuen vaak meerdere drijfveren hebben die elkaar beïnvloeden. Het is dus niet zo dat een persoon slechts één drijfveer heeft. Het doel is om inzicht te krijgen in de diversiteit van de drijfveren en deze in te zetten om een evenwichtig en succesvol team te creëren.

Meer informatie:

Wil jij je kennis verder verdiepen en  meer weten over hoe je de drijfverenanalyse kan inzetten tijdens jouw trainingen? Kijk dan eens op onze site bij onze verdiepingstraining drijfveren in teams en schrijf je in.

Wat anderen ook interessant vinden

Hoe kunnen drijfveren de HR-Professional helpen bij recruitment?

Drijfveren; waar kom jij je bed voor uit?