Slider

Thuiswerken is de nieuwe norm

thuiswerken

Het nieuwe normaal wordt zo langzaamaan heel normaal. Waar we in de lente van 2020 allemaal wat onwennig thuis zaten, ons moesten verdiepen in online meetings en de balans werk en privé opnieuw moesten zoeken, lijkt iedereen nu wel z’n draai gevonden te hebben. Gedeeltelijk thuiswerken zullen we waarschijnlijk blijven doen en de kans dat we teruggaan zoals het ooit was, lijkt nihil. Sommige kantoren worden zelfs al definitief gesloten om al het werk flexibel in te richten.

Het heeft ook zeker voordelen. De angst van managers dat er thuis niets gedaan wordt, blijkt voor het grootste deel ongegrond. Sterker nog, er wordt vanaf huis misschien nog wel harder gewerkt om niet de schijn tegen te krijgen dat er niets gedaan wordt. Overleggen die nu online plaatsvinden, verlopen vaak vlot en efficiënt. Blijkbaar zorgt het online communiceren voor een barrière om lange discussies te voeren en veel tijd te besteden aan small talk. Daarnaast vervalt de reistijd waardoor je op een dag veel meer productieve uren kan maken. Het brengt echter ook mentale en sociale uitdagingen met zich mee. Geen mogelijkheid om even te kletsen met je collega of met elkaar te brainstormen over nieuwe ideeën. Een groot deel van de medewerkers ervaart dan ook minder sociale interactie of heeft zelfs last van sociaal isolement.

Medewerkers ook thuis enthousiast houden

Op afstand zien hoe het met je medewerkers gaat, is best een uitdaging. Als leidinggevende of HR-adviseur is het in deze tijd des te belangrijker om vinger aan de pols te houden en scherp te blijven hoe je medewerkers betrokken en gemotiveerd houdt. Het DISC model kan inzicht bieden in de voorkeuren die mensen hebben op het gebied van gedrag en communicatie. Vanuit die kennis kan je het gesprek aangaan en kijken waarmee je medewerkers gericht kan helpen en ondersteunen om voor hen het thuiswerken aantrekkelijk te maken en houden. Op welke wijze onderscheiden de verschillende DISC-stijlen zich?

D-stijl (dominant)

Deze stijl kenmerkt zich door efficiënt en doelgericht te werken. Zij willen graag resultaten behalen en actief bezig blijven. Voor hen is het belangrijk dat zij weten wat zij moeten doen, de wijze waarop kan zelf bedacht worden. Een goed gefaciliteerde werkplek in huis waar ze ongestoord alleen aan de slag kunnen, werkt voor hen het beste. Om hen betrokken te houden, is het belangrijk dat zij het gevoel hebben controle en invloed te hebben over hun werk. Het werkt voor hen demotiverend als zij afhankelijk van anderen zijn of op hen moeten wachten.

I-stijl (invloed)

Mensen met deze gedragsstijl hebben vooral behoefte aan contact met anderen. Voor hen kan het misschien wel het lastigst zijn als ze opeens fulltime alleen achter een scherm moeten zitten. Interactie is dan ook van groot belang. Zorg dat er voldoende contactmomenten zijn, bied ruimte voor small talk en bouw sessies in om met elkaar te kunnen brainstormen. Laat ze zich richten op de grote lijnen en zorg ervoor dat ze niet alleen met details bezig hoeven te zijn. Mensen met een hoge gele gedragsstijl vinden het gezellig om in een ruimte te zitten met andere mensen.

S-stijl (stabiliteit)

deze stijl kenmerkt zich door de behoefte aan duidelijkheid over wat er van hen verwacht wordt. Zij hebben baat bij een heldere instructie en weten waar ze aan toe zijn. Zorg ervoor dat ze niet teveel aan hun lot overgelaten worden. Omdat zij uit zichzelf minder snel hun ongemak zullen aangeven, is het belangrijk dat er op regelmatige basis geverifieerd wordt hoe het gaat. Het werkt daarbij motiverend als er ook verteld wordt wat wel goed gaat, dat geeft vertrouwen. Zij hebben behoefte aan een harmonieuze werkplek en een bepaalde mate van routine in hun werk.

C-stijl (conformisme)

Deze mensen zijn net als de mensen met een hoge s-stijl, introvert van aard. Zij gedijen er goed bij als zij alleen moeten werken. Dit biedt ze de ruimte om ongestoord en geconcentreerd hun werk te verrichten waarbij ze alle aandacht hebben om het werk zorgvuldig te doen. Daarbij is het van belang dat zij helder hebben waarom zij iets moeten doen. Zij behouden graag het overzicht dus krijgen liever niet teveel taken in één keer. Gezien hun perfectionistische aard, is het goed om na te gaan of zijn niet te lang met iets bezig zijn.

De DISC analyses bij HRM Profielen

Ben jij leidinggevende, manager of HR-adviseur en wil je gaan werken met het DISC model? Dan kan je bij HRM Profielen terecht voor de DISC certificering. Deze training wordt op dit moment online verzorgd. Tijdens de training krijg je niet alleen theoretische kennis aangeboden maar ook praktische en afwisselende werkvormen waar je na afloop zelf mee aan de slag kan. Ben je al elders gecertificeerd, dan is het ook mogelijk om rechtstreeks onze analyses in te kopen. Naast DISC bieden wij ook de drijfverenanalyse aan. Wil je meer weten over onze dienstverlening, neem dan gerust contact met ons op. Wij bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Anderen bekeken ook

Leidinggeven en de meerwaarde van DISC

Doelen bereiken met DISC

Hoe reageren de verschillende kleuren op stress?