Slider

Introvert – Kenmerken en communicatietips

Een samenvatting van de belangrijkste kenmerken van introvert gedrag.

Introvert staat over het algemeen voor naar binnen gericht zijn, maar het betekent nog heel veel meer. Binnen het DISC model staat introvert tegenover extravert, maar wat betekent introversie nu eigenlijk? We hebben een aantal belangrijke onderwerpen die van toepassing zijn op de introverte mens op een rij gezet. Zo hopen we nog meer betekenis te geven aan de theorie welke gebruikt wordt binnen onze DISC analyse.

  1. Wat betekent introvert gedrag?
  2. Zeven voorbeelden van introvert gedrag
  3. Communiceren met een introvert persoon
  4. Positieve introverte karaktereigenschappen
  5. Onterechte aannames over introversie
  6. Hoe maak je een goede koppeling tussen introvert gedrag en DISC?

Lees ook wat er te vertellen is over de andere kant van de X-as.

Extraverte mensen

 

Wat betekent introvert gedrag?

Introvert gedrag kent meerdere definities maar over het geheel genomen zijn introverte mensen meer gericht op de binnenwereld, zijn zij bedachtzamer en op momenten liever alleen. HRM Profielen omschrijft introvert gedrag als: “Personen die de voorkeur geven aan één op één contact. Zij halen energie uit afzondering en voor ontspanning trekken zij zich graag terug. Vaak zijn zij voorzichtig en beschouwend en hebben zij een lager tempo in denken en handelen.”

Vaak is iemand niet 100% introvert. En ook niet alle introverte mensen zijn altijd stil en afwachtend. Wel is iemand vaak meer introvert of juist meer extravert. De mate waarin verschilt per persoon en kan soms ook afhankelijk van de situatie zijn. Het ligt dus genuanceerd.

Zeven voorbeelden van introvert gedrag

Introvert gedrag komt bij ieder persoon anders tot uiting. Een aantal voorbeelden van introvert gedrag zijn:

 • Vinden het prettig om alleen te zijn;
 • Kunnen moeite hebben met het praten in groepen of het geven van presentaties;
 • Kijken in nieuwe situaties eerst de kat uit de boom;
 • Geven de voorkeur aan één op één contact;
 • Zijn in hun reacties en het nemen van beslissingen meer bedachtzaam;
 • Zijn minder van de social talk maar komen liever snel tot de kern;
 • Emoties worden over het algemeen minder snel getoond.

Quote over introvert gedrag door Stephen Hawking
 

Communiceren met een introvert persoon

Waar een extravert persoon vaak gezien wordt als open en een makkelijke prater, kunnen introverte mensen wat rustiger overkomen. Welke manier van communiceren en omgang past het beste bij iemand met meer introvert gedrag? Ook hier is het goed om te beseffen dat iedereen uniek is. De voorkeuren en gedragingen van introverte personen kent dus veel variaties.

 • Respecteer de behoefte aan privacy en ruimte. Introverte personen vinden het prettig om zich terug te trekken en hun eigen ruimte te behouden.
 • Wees niet dwingend in het deelnemen aan groepsactiviteiten en forceer geen gesprekken.
 • Overval ze niet door uit het niets met feedback te komen. Plan een moment in om ideeën te bespreken.
 • Bied een luisterend oor. Als je echt wilt communiceren met hen, moet je bereid zijn om naar hen te luisteren en gedachten en gevoelens serieus te nemen.
 • Geef hen de tijd om een reactie te geven. Zij hebben de behoefte om hun gedachten te ordenen en te reageren op vragen of opmerkingen. Dwing dus geen reactie af.
 • Vermijd overweldigende omgevingen. Een lawaaierige kantoortuin past minder bij hen. Een rustige en ontspannen omgeving werkt over het algemeen het beste.
 • Wees geduldig en spreek rustig. Leg duidelijk en concreet uit wat je bedoelt.

Positieve introverte karaktereigenschappen

Hoewel de norm soms lijkt te zijn dat extravert gedrag als wenselijker wordt ervaren, is de ene niet beter dan de ander. Zowel introvert als extravert gedrag heeft zo zijn voordelen. Daarnaast is het slechts een deel van hoe iemand is en zegt het dus lang niet alles. Daarvoor spelen er veel meer factoren een rol. Als we kijken naar kwaliteiten van introvert gedrag, dan kan je denken aan:

 • Kunnen goed luisteren en zijn geduldig;
 • Zijn goed in staat op zich lang te focussen op één taak; zijn niet snel afgeleid;
 • Hebben een groot voorstellingsvermogen;
 • Kunnen goed reflecteren op hun eigen gedrag;
 • Zijn onderzoekend;
 • Zijn goed voorbereid en hebben verschillende scenario’s bedacht;
 • Kunnen goed observeren; zien en horen wat er in hun omgeving gebeurt;
 • Maken weloverwogen beslissingen; leggen verbanden en nemen alle informatie mee.

Quote introvert gedrag en de onjuiste aannames
 

Onterechte aannames over introvert gedrag

Introverte mensen zijn meer denkers dan doeners. Dat maakt dat ze soms anders reageren dan extraverte mensen. Het risico bestaat dat introverte mensen in een hokje geplaatst worden met de daarbij behorende eigenschappen. Zo worden de volgende aannames nog wel eens gemaakt als het gaat om introvert gedrag:

 • Introverte personen zijn niet sociaal.
 • Introverte personen zijn verlegen.
 • Introverte personen kunnen geen leiding geven.
 • Introverte personen zijn saai.

Ieder mens is uniek en misschien vindt iemand die introvert is het niet leuk om leiding te geven. Dat kan, maar is geen vanzelfsprekendheid. Ook heb je extraverte mensen waarbij leidinggeven moeizaam zal gaan. Het is dus de kunst om niet vanuit vooroordelen te redeneren en blijf zoveel mogelijk objectief en nieuwsgierig naar de persoon die tegenover je zit.

Introvert en DISC; hoe werkt dat?

In onze certificeringstraining besteden we veel aandacht aan de theorie van DISC en ook de verschillende voorkeursstijlen. Daarbij wordt er onder meer ook gekeken naar hoe introvert gedrag zich kan uiten. De training geeft je de kennis en praktische informatie om de verdiepende vragen te stellen. Dit stelt je in staat om een compleet beeld van iemand te krijgen en de ander ook de nodige inzichten te geven. Vanuit daar kunnen sterke kanten uitgebouwd worden en aandachtspunten worden verbeterd.

Wil je meer weten hoe introversie werkt in combinatie met DISC?

Theorie DISC model

DISC analyse van HRM Profielen