Slider

Mensgericht – Kenmerken en communicatietips

Mensgericht gedrag

Mensgericht gedrag, wil zeggen dat je in je handelen en besluitvorming meedenkt met de mensen om je heen. Het DISC model bestaat uit twee assen; introvert tegenover extravert en mensgericht tegenover taakgericht. Om meer beeld te krijgen van wat mensgericht nu eigenlijk betekent, hebben we een aantal belangrijke onderwerpen die van toepassing zijn op de mensgerichte mens op een rij gezet. Op deze manier hopen wij nog meer betekenis te geven aan de theorie welke gebruikt wordt binnen onze DISC analyse.

  1. Wat betekent mensgericht gedrag?
  2. Zeven voorbeelden van mensgericht gedrag
  3. Communiceren met een mensgericht persoon
  4. Positieve mensgerichte karaktereigenschappen
  5. Onterechte aannames van mensgericht zijn
  6. Hoe maak je een goede koppeling met DISC?

Wat betekent mensgericht gedrag?

Mensgericht wordt ook weleens met de term relationeel beschreven. Mensgerichte mensen zijn gericht op de relatie met anderen. Zij houden rekening met de gevoelens en emoties van de mensen waarmee ze te maken hebben. HRM Profielen hanteert de volgende omschrijving als het gaat om mensgericht gedrag: “De mensgerichte mens beslist met zijn of haar hart. Dit is een voeler die meer gericht is op de mens dan op de taak. De mensgerichte mens laat zich leiden door emoties en het gevoel bepaalt wat deze persoon gaat doen.”

Mensgericht en taakgericht worden weergegeven op de Y-as. Het zijn de twee uitersten van het spectrum, waarbij mensgericht onderaan staat in het DISC model. Het is goed om te beseffen dat mensen vaak niet alleen mens- of taakgericht zijn. Meestal zit het ergens tussenin. Wel kom je vaak tegen dat iemand voorkeur heeft voor een bepaalde gedragsstijl. Hierdoor zal je dit gedrag ook eerder bij iemand zien. De mate waarin verschilt per persoon en kan daarbij afhankelijk zijn van de situatie.

- HRM Profielen

Zeven voorbeelden

Mensgericht gedrag geeft aan dat iemand georiënteerd is op de personen om hem of haar heen. Hoewel het per persoon kan verschillen, zijn er wel een aantal kenmerken te benoemen de horen bij mensgerichte mensen.

 • Luisteren naar anderen en zijn betrokken;
 • Zijn tolerant en begripvol;
 • Nemen beslissingen subjectief, op basis van hun gevoel;
 • Zijn geduldig en zullen niet snel de confrontatie opzoeken;
 • Durven hun emoties te laten zien;
 • Komen warm en geïnteresseerd over, zijn gericht op de relatie;
 • Zullen anderen om input vragen en hen bij beslissingen betrekken.

Tips voor effectieve communicatie

Mensgerichte personen worden vaak gezien als warm en begripvol. Waar een taakgericht persoon afgaat op objectieve gegevens en het analyseren van informatie, draait het bij de mensgerichte mens meer om gevoel. Zij zullen eerder beslissen op basis van of het wel of niet goed voelt dan op harde feiten. Hieronder lees je welke manier van communiceren en omgang past bij iemand die meer mensgericht is. Ook hier gaat het om voorkeuren en dus niet om de harde waarheid.

 • Toon belangstelling en betrokkenheid.
 • Maak een gezellig praatje, zij houden ervan als het niet alleen maar zakelijk is.
 • Laat blijken dat je de ander aardig vindt en waardeert.
 • Als je het ergens niet mee eens bent, breng dat op een rustige manier. Zij houden van harmonie en vinden confrontaties onprettig.
 • Zorg voor een goede, veilige sfeer.
 • Richt je op de relatie en zorg dat je in verbinding bent.

Positieve kenmerken

Door de taakgerichte mens, wordt de mensgerichte mens nog weleens als erg emotioneel gezien. Dat beslissingen niet altijd met feiten onderbouwd zijn en er teveel op gevoel afgegaan wordt. Hoewel dit in sommige gevallen misschien niet wenselijk is, zijn er situaties waarin de mensgerichtheid juist van meerwaarde is. Zowel taakgericht als mensgericht heeft zo zijn voordelen. Daarnaast wil het het ook niet zeggen dat iemand zich altijd zo gedraagt. Over het geheel genomen horen de volgende kwaliteiten bij mensgerichte mensen:

 • Zorgen voor harmonie en een prettig sfeer;
 • Kunnen goed luisteren en zijn begripvol;
 • Worden vaak gezien als een vertrouwenspersoon;
 • Durven op basis van gevoel een beslissingen te nemen;
 • Zijn vaak geduldig en aimabel;
 • Beschikken over een positieve, geruststellende instelling.

- HRM Profielen

Onterechte aannames over mensgericht gedrag

Mensgericht en taakgericht zijn, is wellicht minder bekend dan introversie en extraversie. Toch bestaat ook bij deze twee uitersten de kans dat mensen in hokjes geplaatst worden. Ook hier is het dus goed om te beseffen dat iemand niet mensgericht is maar zich bij voorkeur zo gedraagt. Hieronder lees je de aannames die nog wel eens gemaakt worden als het gaat om mensgericht gedrag:

 • Mensgerichte mensen nemen altijd subjectieve beslissingen.
 • Mensgerichte mensen zijn soft en kunnen niet zakelijk zijn.
 • Mensgerichte mensen zijn te emotioneel en snel geraakt.
 • Mensgerichte mensen gaan de confrontatie altijd uit de weg.

Uiteraard kunnen sommige eigenschappen best voorkomen bij bepaalde mensen. Het is alleen goed om te beseffen dat iedereen uniek is en dat je het niet als vanzelfsprekend kan nemen.

Hoe maak je de juiste koppeling met DISC?

In onze certificeringstraining besteden we veel aandacht aan de theorie van DISC en ook de verschillende voorkeursstijlen. De training geeft je de kennis en praktische informatie om de verdiepende vragen te stellen. Dit stelt je in staat om een compleet beeld van iemand te krijgen en de ander ook de nodige inzichten te geven. Vanuit daar kunnen sterke kanten uitgebouwd worden en aandachtspunten worden verbeterd.

Wil je meer weten hoe mensgericht gedrag zich uit in combinatie met DISC?

Theorie DISC model DISC analyse van HRM Profielen