Slider

Taakgericht – Kenmerken en communicatietips

Taakgericht gedrag HRM Profielen

Taakgericht gedrag wil zeggen dat de besluitvorming gebaseerd wordt op ratio boven gevoel. Het DISC model bestaat uit twee assen; introvert tegenover extravert en mensgericht tegenover taakgericht. Om een beter beeld te krijgen van wat taakgericht nu eigenlijk betekent, hebben we een aantal belangrijke onderwerpen die van toepassing zijn op taakgerichte mensen op een rij gezet. Op deze manier hopen wij nog meer betekenis te geven aan de theorie welke gebruikt wordt binnen onze DISC analyse.

   1. Wat betekent taakgericht gedrag?
   2. Zeven voorbeelden van taakgericht gedrag
   3. Communiceren met een taakgericht persoon
   4. Positieve taakgerichte karaktereigenschappen
   5. Onterechte aannames van taakgericht gedrag
   6. Hoe maak je een een goede koppeling met DISC?

Lees ook wat er te vertellen is over de andere kant van het spectrum.

Mensgerichte mensen

Wat betekent taakgericht gedrag?

Taakgericht wordt ook wel omschreven als rationeel. Zij zullen minder snel afgaan op emoties of gevoelens van anderen, zoals de mensgerichte mens doet. HRM Profielen hanteert de volgende omschrijving als het gaat om taakgericht gedrag: “De taakgerichte mens beslist met zijn of haar hoofd. Besluitvorming vindt plaats na een logische analyse en zal minder vanuit gevoel vormgegeven worden. Deze persoon is meer gericht op de opgave of taak, dan op de relatie”.

Taakgericht en mensgericht worden weergegeven op de Y-as. Het zijn de twee uitersten van het spectrum, waarbij taakgericht bovenaan staat in het DISC model. Het is goed om te beseffen dat mensen vaak niet alleen taak- of mensgericht zijn. De waarheid ligt vaak ergens in het midden. Wel kom je vaak tegen dat iemand voorkeur heeft voor een bepaalde gedragsstijl. Hierdoor zal je dit gedrag ook eerder bij iemand zien. De mate waarin verschilt per persoon en kan daarbij afhankelijk zijn van de situatie.

- HRM Profielen

Zeven voorbeelden

Taakgericht gedrag geeft aan dat iemand meer georiënteerd is op de gegevens en feiten dan op de personen om hem of haar heen. De mate waarin en de wijze waarop kan verschillen. Toch zijn er een aantal kenmerken te benoemen van de taakgerichte mens.

 • Zij richten zich op feiten en zijn objectief in het nemen van beslissingen;
 • Houden het overzicht over wat er moet gebeuren, kunnen doelen duidelijk beschrijven en deze ook bewaken;
 • Laten zich niet meeslepen door emoties en gevoelens van anderen;
 • Durven knopen door te hakken, ook als het om impopulaire maatregelen gaat;
 • Werken doorgaans nauwkeurig en accuraat;
 • Hebben hoge kwaliteitsnormen;
 • Kunnen kritisch zijn; zowel naar zichzelf als naar anderen.

Tips voor effectieve communicatie

Taakgerichte mensen worden vaak gezien als afstandelijk en zakelijk. Dit komt doordat zij hun emoties minder snel zullen tonen en ook voorbij kunnen gaan aan de gevoelens van anderen. Zij gaan namelijk af op objectieve gegevens en zullen vooral informatie analyseren. Dit in tegenstelling tot mensgerichte mensen die veel meer handelen vanuit gevoel. Hieronder lees je welke manier van communiceren en omgang past bij iemand die meer taakgericht is. Ook hier gaat het om voorkeuren en kan het ook situatie afhankelijk zijn.

 • Houd het gesprek efficiënt en doelgericht;
 • Wees goed voorbereid en kom op tijd;
 • Beargumenteer je punten op basis van kennis en informatie;
 • Maak direct oogcontact en wees beheerst in je non-verbale communicatie;
 • Stel niet teveel persoonlijke vragen en vermijd wollig taalgebruik;
 • Maak concrete afspraken en kom deze ook na.

- HRM Profielen

Positieve kenmerken

Taakgericht gedrag kan nog wel eens als gevoelloos en afstandelijk ervaren worden. Het is niet zo dat dit individu geen gevoel heeft, het wordt echter vaak niet meegenomen in de besluitvorming. Subjectiviteit en besluiten nemen op basis van je onderbuikgevoel past dan ook minder goed bij een taakgericht persoon. Ook hier geldt dat iedereen uniek is. Hier volgen een aantal positieve kenmerken welke horen bij taakgericht gedrag:

 • Zij houden de planning goed in de gaten;
 • Zij gaan efficiënt en geordend met hun tijd om;
 • Blijven doorgaans kalm in stressvolle situaties;
 • Nemen vrij gemakkelijk een moeilijke beslissing op basis van feiten en inzichten;
 • Zijn nauwkeurig in hun werk en streven naar perfectie;
 • Zijn vaak goed voorbereid en hebben de nodige informatie ingewonnen.

Onterechte aannames over taakgericht gedrag

De meeste mensen hebben al wel een vrij goed beeld bij introversie en extraversie (de x-as). Bij taakgericht en mensgericht is de kennis soms wat beperkter of is de theorie moeilijker te duiden. Ook hier is het risico aanwezig dat je mensen in hokjes plaatst. Een aantal onjuiste aannames wanneer het gaat om taakgericht gedrag:

 • Taakgerichte mensen zijn gevoelloos;
 • Taakgerichte mensen zijn autoritair;
 • Taakgerichte mensen tonen geen begrip en zijn altijd gericht op de zakelijke kant;
 • Taakgerichte mensen zijn altijd serieus.

Hoe maak je de juiste koppeling met DISC?

In onze certificeringstraining besteden we veel aandacht aan de theorie van DISC en ook de verschillende voorkeursstijlen. De training geeft je de kennis en praktische informatie om de verdiepende vragen te stellen. Dit stelt je in staat om een compleet beeld van iemand te krijgen en de ander ook de nodige inzichten te geven. Vanuit daar kunnen sterke kanten uitgebouwd worden en aandachtspunten worden verbeterd.

Wil je meer weten hoe taakgericht gedrag zich uit in combinatie met DISC?

Theorie DISC model DISC analyse van HRM Profielen